Gödöllői polgármesteri hivatal

Adó és ingatlangazdálkodási iroda

TÚLFIZETÉS RENDEZÉSÉVEL KAPCSOLATOS ELJÁRÁS

Azokban az esetekben, mikor az adózó fizetési kötelezettségénél nagyobb összegű adót fizet be, vagy visszamenőlegesen jóváírásra, törlésre került sor, esetleg téves befizetést teljesített, túlfizetése keletkezik az adott számlán. Ha az adózónak adótartozása nincs, és bevallási kötelezettségeinek eleget tett, rendelkezhet a fennmaradó összeg visszatérítéséről, vagy -saját- önkormányzati számlájára történő átvezetéséről. Az adó visszaigénylést, vagy átvezetést elektronikus […]

TÚLFIZETÉS RENDEZÉSÉVEL KAPCSOLATOS ELJÁRÁS Read More »

ADÓHATÓSÁGI IGAZOLÁS

Gödöllő Város Önkormányzati Adóhatósága hatáskörében eljárva, a nyilvántartásában szereplő adatok alapján, a kiállítás napján fennálló állapotnak megfelelő, az adózó által kért és a jogszabályban előírt adattartalommal, az adózó kérelmére az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény és az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 465/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet szabályozása alapján állítja ki a hatósági igazolást.

ADÓHATÓSÁGI IGAZOLÁS Read More »

HELYI IPARŰZÉSI ADÓ

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban: Htv.) 35. §-a alapján a helyi iparűzési adóban adóköteles az önkormányzat illetékességi területén végzett vállalkozási tevékenység. A vállalkozó iparűzési tevékenységet végez az önkormányzat illetékességi területén, ha ott székhellyel, telephellyel rendelkezik, függetlenül attól, hogy tevékenységét részben vagy egészben székhelyén, telephelyén kívül folytatja. Az iparűzési adó alanya (Htv.52.§.26.pont)

HELYI IPARŰZÉSI ADÓ Read More »

ADÓ-, ÉS ÉRTÉKBIZONYÍTVÁNYOK KIÁLLÍTÁSA

A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 140. § (2) bekezdés d) pontja szerint, a jegyző adóügyi feladata külön jogszabály rendelkezése alapján, az ügyfél kérelmére vagy hatóság megkeresésére kiállítja, illetőleg megküldi az adó- és értékbizonyítványt (pl. hagyatéki, gyámhivatali, bírósági végrehajtási eljárás

ADÓ-, ÉS ÉRTÉKBIZONYÍTVÁNYOK KIÁLLÍTÁSA Read More »

Tájékoztatás – Űrlapelőtöltés bekapcsolásáról

Elérhetővé vált az űrlapok szakrendszerből való előtöltése.   Tisztelt Felhasználók! Tájékoztatjuk Önöket, hogy az Automatikus Közigazgatási Döntéshozatali (AKD) rendszer SZEÜSZ kialakítása (KÖFOP-2.2.7-VEKOP-20-2020-00001) projekt Önkormányzati ASP rendszert érintő fejlesztései elkészültek. Ennek eredményeként elérhetővé vált az űrlapok szakrendszerből való előtöltése. Első lépésként az adózók az idegenforgalmi adó és a talajterhelési díj bevallások kitöltéséhez kérhetik egy korábbi bevallás

Tájékoztatás – Űrlapelőtöltés bekapcsolásáról Read More »

KÖZELEG A HATÁRIDŐ: SZEPTEMBER 15.

KÖZELEG A HATÁRIDŐ: SZEPTEMBER 15. Szeptember 15. adózási szempontból fontos határidő: eddig kell megfizetni a második félévi kommunális, építmény- és telekadót, valamint a helyi iparűzési adó második félévi adóelőlegét. Segítve az önkéntes határidőben történő adófizetést Gödöllő Város Önkormányzata Adó és Ingatlangazdálkodási Irodája a magánszemélyeknek papír alapon, vállalkozásoknak és vállalkozóknak, valamint egyes elektronikus ügyintézést választó magánszemélyeknek

KÖZELEG A HATÁRIDŐ: SZEPTEMBER 15. Read More »

HIPA deviza számlával kapcsolatos kiegészítő tájékoztató

Tisztelt Adózó! Az adózók 2023. év január 1-jétől a helyi iparűzési adó devizában történő megfizetéséről szóló 366/2022. (IX. 26.) Korm. rendelet alapján a helyi iparűzési adót euró vagy amerikai dollár devizanemben is megfizethetik. A Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) által 2022. decemberben kiadott tájékoztatóban foglaltakat kiegészítve, a helyi iparűzési adó árfolyam elszámolásával kapcsolatban az alábbiaktól

HIPA deviza számlával kapcsolatos kiegészítő tájékoztató Read More »

Helyi iparűzési adó változások 2023. január 1-től

  Helyi iparűzési adót érintő fontosabb változások 2023. adóévben   Az egyes adótörvények módosításáról szóló 2022. november 23. napján kihirdetett 2022. évi XLV. törvény alapján, az egyszerűsített iparűzési adó-megállapításra vonatkozó szabályozás 2023. január 1-jétől jelentősen átalakult. A korábbi helyi iparűzési adószabályok értelmében külön egyszerűsített iparűzési adóalap-megállapítási szabály és külön eljárási rendelkezés vonatkozott a 8 millió

Helyi iparűzési adó változások 2023. január 1-től Read More »

Tájékoztatás HIPA deviza beszedési technikai számla megnyitásáról

Tisztelt Adózók!   Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy 2023. év január 1 -jétől a helyi iparűzési adó devizában történő megfizetéséről szóló 366/2022. (IX. 26.) Korm. rendelet alapján a helyi iparűzési adót euró vagy amerikai dollár devizanemben is megfizethetik. Az adózó 2023. január 1. napjától esedékessé váló helyi iparűzési adóelőleg és helyi iparűzési adó fizetési kötelezettségét a

Tájékoztatás HIPA deviza beszedési technikai számla megnyitásáról Read More »

Tájékoztatás a Magyar Államkincstár Ügyfélszolgálat telefonos elérhetőségének változásáról (1811)

Tisztelt Felhasználók! Tájékoztatjuk Önöket, hogy egységesítésre került  a Magyar Államkincstár telefonos ügyfélszolgálati rendszere. Az átalakítás eredményeképpen a Kincstár Call Center immáron a 1811-es központi hívószámon fogadja ügyfelei hívásait. A 1811-es hívószám kapcsolása után az automata ügyféltájékoztató rendszerben választhatja ki a telefonáló az intézni kívánt ügy típusát (pl. értékpapír–forgalmazás, családtámogatás, nyugdíjfolyósítás, mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatások, illetve egyéb, a

Tájékoztatás a Magyar Államkincstár Ügyfélszolgálat telefonos elérhetőségének változásáról (1811) Read More »

Megszakítás