Adó és ingatlangazdálkodás

HELYI IPARŰZÉSI ADÓ

Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén állandó, vagy ideiglenes jelleggel végzett vállalkozási tevékenység. Az adó alanya a vállalkozó (egyéni vállalkozó, társaság). A tevékenység megkezdésekor az adóirodára bejelentkezés és változás – bejelentés nyomtatvány  kitöltése szükséges (15 napon belül). Ezt követően évenként május 31-ig adóbevallást kell benyújtani. Az iparűzési adó alapja állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén a nettó árbevétel csökkentve az eladott áruk beszerzési értékével, a közvetített szolgáltatások értékével, az anyagköltséggel, alvállalkozói teljesítések értékével, az alapkutatás, alkalmazott kutatás, kísérleti fejlesztés adóévben elszámolt közvetlen költségével. Az adó évi mértéke az adóalap 2 %-a. Ideiglenes iparűzési tevékenység végzése után naptári naponként 5.000.- Ft adót kell fizetni. A Htv. 39.§-a, 39/A.§-a, 39/B.§-a és a 17/2016.(X.21.) számú önkormányzati rendelet alapján a 2 millió forint vállalkozási szintű adóalapot el nem érő vállalkozók esetében iparűzési adófizetési kötelezettség nem keletkezik, azonban a bejelentkezési és a bevallási nyomtatvány kitöltése kötelező.  A KATA-t választó vállalkozások esetében bejelentkezés szükséges, azonban a bevallás benyújtási kötelezettség nincs.  A nyomtatványok benyújtásán kívül március, illetve szeptember hónapban előlegfizetési, a magasabb  (100 Mft. árbevétel )  árbevételt  elérő társaságok esetében  december 20-ig feltöltési kötelezettség keletkezik

Hozzászólások
Fontos közlemény: Gödöllő város útjainak és lakókörnyezetének védelméről, a település egyes területeire való behajtás rendjéről és a fizetendő díjakról
This is default text for notification bar