Gödöllői polgármesteri hivatal

Adó és ingatlangazdálkodás

INGATLANÉRTÉKESÍTÉSEK

Az önkormányzati tulajdonú mezőgazdasági rendeltetésű földrészletek, építési telkek és üzleti célú ingatlanok értékesítése helyi rendeletben (az önkormányzati tulajdonosi jogok gyakorlásáról, a vagyongazdálkodásról és a vagyongyarapításról 8/2012. /III. 08./ sz. önkormányzati rendelet) szabályozott eljárási rendben történik, az ingatlan típusa, forgalmi értéke függvényében pályázat, vagy árverés útján. Pályázat nélküli szerződéskötésre kivételesen kerülhet sor. Az értékesítésre kijelölésről a képviselő-testület hoz döntést. A képviselő-testület döntése alapján elkészül a (honlapunkon is olvasható) pályázati kiírás, illetve az árverési tájékoztató, mely részletesen tartalmazza az eljárás menetét, a szerződéskötés feltételeit. Az árverésre a polgármesteri hivatalban készülő jelentkezési lap kitöltésével lehet jelentkezni személyesen, illetve közokiratba, vagy ügyvéd által készített és ellenjegyzett teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazással. Az eredménytelen árverést követő értékesítés esetében is a jelentkezéssel indul az adásvétel. A jelentkezést megelőzően az ingatlan vételárának 20%-át be kell fizetni a polgármesteri hivatal számlájára. A befizetett bánatpénzt a sikertelen árverező visszakapja, az árverés nyertesének pedig a vételárba beszámításra kerül. A pályázati értékesítés és az eredménytelen pályázati eljárást követő értékesítés esetében a vételi ajánlat benyújtásával indul az eljárás. Az árverést, illetve pályázatot lezáró adásvételi szerződés a hivatalban készül, és a szerződés ingatlan-nyilvántartási átvezettetése iránt is a hivatal intézkedik.

Hozzászólások
Megszakítás