Gödöllői polgármesteri hivatal

Adó és ingatlangazdálkodás

MAGÁNSZEMÉLY KOMMUNÁLIS ADÓJA

BEVALLÁS

 1. Amennyiben a tulajdonostársak megállapodnak, hogy csak egyikük lesz az adóalanya, illetve az adófizető, akkor a Megállapodás alapján benyújtott bevallás-t kell jelölni. Ez esetben a mellékelt megállapodás nyomtatványt is ki kell tölteni. Bevallás benyújtója az adófizető lesz, további adóalanyok pedig a tulajdonostársak. 1 példány bevallást és 1 példány megállapodást szükséges kitölteni.

Nem megállapodás alapján benyújtott bevallás-t kell jelölni, amennyiben a tulajdonostársak külön-külön adóznak, ilyenkor az adó összege a tulajdonosok között megoszlik. Pl. tulajdonos házastársak esetén 100 m2 – es családi ház után fizetendő adó 25 000,- forintnak a fele, tehát 12 500,- forint lesz a feleség és 12 500,- forint lesz a férj adója.

Ez esetben bevallást minden tulajdonosnak ki kell tölteni, de a megállapodást nem kell.

 1. Bevallás benyújtásának oka Adókötelezettség keletkezése és a változás jellege Adóbevezetés. Az első bevallás benyújtását követően a felsorolt okok közül lehet választani, amennyiben az adókötelezettségben változás történik.

III. Adókötelezettség keletkezésének, változásának, megszűnésének időpontja:

Ingatlan tulajdonos személyében történő változás, lebontás, vagyoni értékű jogosultság bejegyzése.

 1. Ingatlan címe a földrajzi fekvése szerinti pontos utca, házszám. A helyrajzi számot az ingatlan tulajdoni lapja vagy egyéb építésügyi irat tartalmazhatja. A cím vagy a helyrajzi szám megadása azért fontos, mert a későbbi adókötelezettségek ellenőrzése ez alapján fog majd megtörténni. Helyrajzi szám nélkül a bevallást nem tudjuk elfogadni!

Az ingatlan jellegét a tulajdoni lap alapján kérjük feltüntetni (a tulajdoni lapot nem kérjük mellékelni). Lakás fogalmába tartozik a lakóház, lakóépület, lakás, kastély, villa, udvarház.

Nem magánszemély tulajdonában lévő lakás bérleti joga, nem vonatkozik az albérletben lévő bérlőkre, mert a kommunális adó alanya nem a bérlő, hanem a magánszemély tulajdonos. Tehát az albérlőknek, nem kell kitölteni a bevallást, nem adóznak. Ezen a jogcímen adóalanyok az önkormányzati lakásban vagy egyéb olyan személy tulajdonában lévő ingatlanban bérleti jogviszonyban lévők lesznek, amely tulajdonosok a helyi adó törvény (pl. állam, egyház, alapítvány) alapján mentesek.

 1. A bevallás benyújtója a tulajdonos, amennyiben az ingatlan nyilvántartás (tulajdoni lap) szerint nincs haszonélvező vagy egyéb vagyoni értékű jog jogosított, vagy nem a IV. pontban szereplő bérlő (tehát nem albérlő). Ha van haszonélvező, akkor a tulajdonos helyett ő az adózó, és a bevallás benyújtó. Ha egy ingatlannak több haszonélvezője van, akkor az I. pont szerint vagy több bevallást töltenek ki vagy 1 bevallást és 1 megállapodást. A tulajdoni hányadot az ingatlan nyilvántartás szerint arányban kell kitölteni, három egyenlő tulajdonrész esetében az arány 1/3. Amennyiben több haszonélvező van, a jogosultsági hányad szintén megoszlik.

Ebben a részben szükséges feltüntetni a személyes adatokat (személyazonosító igazolvány), lakcímet (lakcímkártya), adóazonosító jelet (NAV által kiállított adóigazolványon lévő tízjegyű szám). Az elérhetőség megadása önkéntes, azonban a telefonszám vagy az e-mail cím megkönnyíti a további ügyintézést. Adóazonosító jel hiányában a bevallást nem tudjuk elfogadni!

V/A. Adómentességre a bevallásban felsorolt okok esetében van lehetőség, Az adómentesség fennállását határozattal, nyugdíjszelvénnyel, bankszámlakivonattal, engedéllyel igazolni szükséges. Az iratokat vagy azok másolatát a bevallás mellékleteként kell benyújtani az adóhatósághoz.

 1. A kommunális adó évi mértéke:
 2. a) 60 m2 és az alatti hasznos alapterületű adótárgy esetén 15 000 Ft
 3. b) 60 m2-t meghaladó hasznos alapterületű adótárgy esetén 25 000 Ft

A mértéket az ingatlan hasznos alapterülete határozza meg.

Hasznos alapterület: a teljes alapterületnek olyan része, ahol a belmagasság legalább 1,90 m. A teljes alapterületbe a lakáshoz, üdülőhöz tartozó kiegészítő helyiségek, melléképületek, melléképületrészek kivételével valamennyi helyiség összegzett alapterülete, valamint a többszintes lakrészek belső lépcsőjének egy szinten számított vízszintes vetülete is beletartozik. Az építményhez tartozó fedett és három oldalról zárt külső tartózkodók (lodzsa, fedett és oldalt zárt erkélyek), és a fedett terasz, tornác alapterületének 50%-a tartozik a teljes alapterületbe. A lakások esetében a pinceszinten (a csatlakozó terepszint alatt) kialakított helyiségek alapterületének 70%-át kell a teljes alapterületbe számítani.

A hasznos alapterületből le kell vonni a nem lakás céljára szolgáló épületrészek területét, pl. üzlethelyiség, iroda, garázs, mert ezen részek után továbbra is fennáll az építményadó fizetési kötelezettség.

VII. Dátum és aláírás. Aláírás nélkül a bevallást nem tudjuk elfogadni!

 

MEGÁLLAPODÁS

 1. Magánszemély kommunális adóját jelölje.
 2. A bevallásban szereplő ingatlan adatainak a kitöltése (lásd. Bevallás IV. pontja).

III. A bevallás benyújtója (a tulajdonosok közötti megállapodás alapján)  lesz az adózó, az ő részére  küldjük a határozatot. Kérjük  az adózó adataival töltse ki. Adószámot és Statisztikai számjelet magánszemély esetén nem kell kitölteni. A bankszámlaszám megadása és az elérhetőség önkéntesen megadható.

 1. Az adózó tulajdonos, mint a bevallás benyújtója írja alá. Aláírás nélkül a megállapodást nem tudjuk elfogadni!
 2. További adóalanyok az ingatlan nem adózó tulajdonosai. Aláírás nélkül a megállapodást nem tudjuk elfogadni!

 

A bevallások benyújtását és feldolgozását követően az adózók részére tértivevényes küldeményként határozatot és csekket küldünk. Az adó két részletben fizethető pótlékmentesen, az első részlet a határozat kézhezvételét követő 15 nap, a második részlet a többi adónemhez hasonlóan szeptember 15. A következő években a fizetési határidő március 15 és szeptember 15.

Hozzászólások
Megszakítás