Gödöllői polgármesteri hivatal

Adó és ingatlangazdálkodás

TÁJÉKOZTATÓ A 22NYHIPA NYILATKOZATHOZ

Tájékoztatás a Nyilatkozat HIPA adóelőleg kedvezmény érvényesítéséről KKV minőség miatt

 ( 22NYHIPA )

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény módosítása értelmében (51/L.§) a 2021. évben végződő adóévben azon vállalkozó esetében, amely azzal felel meg a kis-és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: KKV törvény) szerinti mikro-, kis- és középvállalkozássá minősítés feltételeinek, hogy esetében a KKV törvény 3. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott nettó árbevétel vagy mérlegfőösszeg értékhatár legfeljebb 4 milliárd forint (a továbbiakban: mikro-, kis- és középvállalkozás), a helyi iparűzési adó mértéke – az 51/N. §-ra figyelemmel – 1 százalék, ha a 2021. évben végződő adóévben alkalmazandó önkormányzati rendeletben megállapított helyi iparűzési adómérték több, mint 1 százalék. E rendelkezés – ha az ott meghatározott feltételek a vállalkozó esetében a 2022-ben végződő adóévben fennállnak – alkalmazható a 2022. évben végződő adóévben is.

A nyilatkozat benyújtásával a Htv. alapján a mikro-, kis- és középvállalkozások (KKV) 2022. február 25-ig elektronikusan nyilatkozhatnak helyi iparűzési adóval kapcsolatos adóelőleg-kedvezményük érvényesítéséről.

A 22NYHIPA nyilatkozatot – azonosan a 2021. évi helyzettel – az állami adó- és vámhatóságon keresztül lehet benyújtani, amely továbbítja azt a vállalkozó székhelye és a vállalkozó állami adó- és vámhatóságnál bejelentett telephelye szerinti önkormányzat részére.

A 22NYHIPA nyomtatvány két nyilatkozatot tartalmaz:

A B) blokk szerinti nyilatkozat a 2022-ben fizetendő iparűzési adóelőleg mérséklésére vonatkozik

A B) blokkban lévő nyilatkozatban a vállalkozó azt rögzíti, hogy jogosult 2022. évben az egyébként fennálló, azaz az önkormányzati adómértékkel számított iparűzési adóelőleg felének elengedésére.

Ezt a nyilatkozatot annak a vállalkozónak kell kitölteni a Htv. 51/M. § (1) bekezdés b) alpontja alapján 2022. február 25-ig, aki/amely

  • december 31-ig nem adott 21NYHIPA nyilatkozatot a csökkentett összegű iparűzési adóelőlegről vagy
  • december 31-ig adott ugyan 21NYHIPA nyilatkozatot, de a nyilatkozat-tétel óta új telephelyet létesített vagy székhelyét megváltoztatta és
  • a 2021. évben végződő évben a Htv. 51/L. § (1) bekezdés szerinti mikro-, ki- és középvállalkozásnak minősült vagy 2022. évben várhatóan mikro-, kis- és középvállalkozásnak fog minősülni és
  • a 2022. évben az egyébként járó (az önkormányzati rendeleti adómértékkel számított) adóelőleg helyett annak felét kívánja megfizetni.

Nem kell kitölteni a B) blokkot annak a vállalkozónak, a Htv. 51/M. § (1) bekezdés a) alpontja alapján, aki/amely

  • december 31-ig adott 21NYHIPA nyilatkozatot a csökkentett összegű adóelőlegről és
  • a nyilatkozat-tétel óta új telephelyet nem létesített vagy székhelyét nem változtatta meg.

Nem kell továbbá kitölteni a B) blokkot annak a KATA alanynak számító vállalkozónak sem, amelyik az iparűzési adóalap egyszerűsített meghatározását választotta a Htv. 39/B. § (3) bekezdés alapján.                       (tételes KATA ipa) Ennek a vállalkozói csoportnak az önkormányzati adóhatóság – miképp 2021-ben – automatikusan felére csökkenti az adó összegét.

A C) blokkban lévő nyilatkozat

A C) blokkban a vállalkozónak arról kell nyilatkozatot tennie, hogy a 2022. évben végződő adóévben a legfeljebb 1%-ra csökkentett adómérték miatti állami támogatást átmeneti támogatásként kívánja összeegyeztetni az uniós támogatási szabályokkal.

A Htv. 51/N. § (2) bekezdése a vállalkozó döntésére bízza, hogy a 2022. évben végződő adóévben a csökkentett iparűzési adómérték miatti adóelőny támogatástartalmának megfelelő összeget:

  • csekély összegű (de minimis) támogatásnak kívánja tekinteni a rá vonatkozó értékhatárok figyelembevételével vagy
  • átmeneti támogatásnak tekinti.

Nem kell kitölteni a C) blokkot, ha a vállalkozó a csökkentett iparűzési adómérték miatti állami támogatást csekély összegű (de minimis) támogatásnak tekintve kívánja összeegyeztetni az uniós állami támogatási szabályokkal.

A C) blokk szerinti nyilatkozatot annak a vállalkozónak kell 2022. február 25-ig vagy – a tevékenységét 2022. január 1 és 2022. június 30 között kezdő vállalkozó esetén – a tevékenység megkezdését követő 15 napon belül, de legkésőbb 2022. június 30-ig kitölteni ( Htv. 51/N. § (6) ), aki/amely a csökkentett iparűzési adómérték miatti állami támogatást átmeneti támogatásként kívánja összeegyeztetni az uniós állami támogatási szabályokkal és arra jogosult is.

 

Gödöllő, 2022. február 11.

 

 

 

Hozzászólások
Megszakítás