Gödöllői polgármesteri hivatal

Adó és ingatlangazdálkodás

TALAJTERHELÉSI DÍJ ÜGYEK

Országosan új „adóként” vezették be a talajterhelési díjat, amiről első alkalommal 2005. március 31-ig kellett az érintetteknek bevallást benyújtani és befizetést teljesíteni (önadózás). A törvény alapján köteles az önkormányzat a talajterhelési díjat bevezetni, nincs lehetősége a törvényi szabályozástól elérő helyi szabályok megalkotására. A díj bevezetésének célja a rendelkezésre álló közcsatornára való rákötés ösztönzése, ezáltal a környezet és a természet védelme, terhelésének mérséklése. A törvény szerint a talajterhelési díj-fizetési kötelezettség azt a személyt, illetve szervezetet terheli, aki a műszakilag rendelkezésére álló, kiépített közcsatornára nem kötött rá. Annak nem kell díjat fizetni, akinél a közcsatorna nincs kiépítve (műszakilag nem áll rendelkezésre). A díjkötelezettség a törvény hatálybalépésének időpontjától, vagyis 2004. július 1-től kezdődik. Ha a csatornahálózatot ezen időpont után építik ki, a csatorna üzembe helyezését követő 90. naptól áll fenn a díjkötelezettség. A talajterhelési díj bevallása, megállapítása és megfizetése a díjkötelezettséggel érintett személy kötelessége, aminek minden év március 31-ig, az önadózás szabályai szerint kell eleget tennie. E kötelezettség teljesítéséhez segítséget nyújt az adóhatóság azzal, hogy a DMRV ZRT adatszolgáltatása alapján az érintettek részére évente megküldi a bevallásnyomtatványt.

Hozzászólások
Megszakítás