Gödöllői polgármesteri hivatal

Adó és ingatlangazdálkodás

TELEKADÓ ÜGYEK

A helyi adókról szóló 17/2016.(X.21.) sz. – módosított – önkormányzati rendelet alapján adóköteles az önkormányzati illetékességi területén lévő ténylegesen művelés alatt nem álló beépítetlen belterületi földrészlet, a külterületi törölt művelési ágú telek. Adókötelezettség keletkezik, az épület megsemmisülése, lebontása esetén a megsemmisülést, lebontást követő félév első napján. A rendelet több mentességet engedélyez. Példaként magánszemély tulajdonában lévő lakóházzal, üdülővel beépített telek, a teleknek az építmény rendeltetésszerű használatához meghatározott része, amely elhelyezkedésénél fogva beépítésre önállóan nem alkalmas, magánszemély tulajdonában lévő telek a szerződésben vállalt, vagy elrendelt beépítési kötelezettség időtartamában. Az ügyintézés során történik a bevallások feldolgozása, mentességek, kérelmek elbírálása, helyszíni szemlék, ellenőrzések lefolytatása.

Hozzászólások
Megszakítás