Gödöllői polgármesteri hivatal

Adó és ingatlangazdálkodás

VÁLTOZÁS AZ IPARŰZÉSI ADÓBAN KATA ADÓZÁST VÁLASZTÓKNÁL

Egyes esetekben záró HIPA bevallást és Bejelentkezést is be kell adni az iparűzési adóban is KATA adózást választó adóalanyoknak

Az egyéni vállalkozónak lehetősége van vállalkozói tevékenységét szüneteltetni.

Amennyiben a KATA-s adózóra vonatkozóan vállalkozói tevékenység szüneteltetésének kezdetére adózói bejelentés, vagy NAV adatszolgáltatás feldolgozására kerül sor, az adózó törzsadat állományában az adóköteles tevékenységei közé bejegyzésre kerül az Adóköteles tevékenység szüneteltetése.

Ebben az esetben a KATA-s adózónak záró bevallási kötelezettsége van, az egyéni vállalkozói tevékenység szüneteltetése kezdő időpontjától számított 30. napig.

Pénzügyminisztériumi állásfoglalás alapján módosított program szerint a záró bevallás feldolgozásával kerül bejegyzésre a KATA adóalanyiság vége adóköteles tevékenység az adózói törzsadat állományban, és törlődik az adózó ezt követő időszakra előírt KATA adója.

Az egyéni vállalkozói tevékenység szüneteltetés végét követően az adózó bejelenti a KATA adózás újrakezdését a Bejelentkezés-változás bejelentés nyomtatvány V./1.1 pontjának a kitöltésével.

A KATA adóalany a tevékenysége megkezdésétől számított 45 napon belül nyilatkozhat az önkormányzati adóhatóság felé arról, hogy KATA alanyként a Htv. 39/B § (3) bekezdése szerinti egyszerűsített adóalap meghatározást kívánja választani.  (Erre érdemes figyelni, mivel ezt követően az általános szabályok alapján számított HIPA bevallást kell az adózónak benyújtania, és amennyiben nem gyűjti külön a számláit, elveszítheti az adóalap csökkentés lehetőségét és a teljes bevétele lesz egyben az iparűzési adó alapja is.  Ennek következtében nagy mértékben megnőhet az iparűzési adófizetési kötelezettség.)

Ha adózó határidőben bejelenti, hogy a szünetelés végét követően iparűzési adóban a tételes KATA adózási módot választja, bejegyzésre kerül törzsadat állományában a KATA adóalanyiság kezdete adóköteles tevékenység, és előírásra kerül az ezt követő időszakra vonatkozó KATA adó.

A KATA újrakezdést követő évben (években) automatikusan kerül előírásra az adózóra vonatkozó KATA adó. (Az egyéni vállalkozói tevékenység újabb szüneteléséig.)

Fontos, hogy a záró bevallások és a bejelentések minden esetben megtörténjenek, mert ezek feldolgozásával rendeződik csak a KATA adózása az adózónak.

Továbbra is összefügg a KATA választás azzal, hogy a Nemzeti Adó-és Vámhivatalnál az adózó milyen formában és módon adózik, mivel csak az választhatja iparűzési adóban az önkormányzati adóhatóságnál a KATA adózást, aki az állami adóhatóságnál is ebben a formában adózik.

Ezt az adóalap-megállapítás választását a vállalkozó – az önkormányzati adóhatóság által rendszeresített – nyomtatványon, a kisadózó vállalkozások tételes adójának hatálya alá tartozás kezdő napjától számított 45 napon belül vagy február 15-ig jelenti be az önkormányzati adóhatóság felé. Ennek az adózási mód választásnak – függetlenül az állami adóhatóságnál történt választástól – az önkormányzati adóhatóság felé is van bejelentési kötelezettsége.

A bejelentést elektronikusan az Elektronikus Önkormányzati Portálon keresztül tudják az adózók megtenni, amely portál az elektronikus önkormányzati ügyintézés helyszíne.

Továbbra sem terheli záró bevallási kötelezettség a helyi iparűzési adóban tételes KATA adózást választó adóalanyt, akinek a KATA-fizetési kötelezettsége az egyéni vállalkozói tevékenység szünetelésétől eltérő okból szünetel. (Kata tv. 8.§-a (9) bekezdésének a)-c), valamint e) pontjai). Ezen adózók esetében a helyi iparűzési adóalanyiság folyamatosan fennáll, csak tevékenységének végzésében való időszakos akadályoztatása okán – pl. keresőképtelenség – a Kata-fizetési kötelezettsége egy vagy több alkalommal az adóév közben szünetelt.

Ezen adózók az adóévet követő év január 15-ig a naptári év egészére (mint adóévre) egy adóbevallást nyújtanak be, mégpedig a Kata-fizetési kötelezettsége szünetelésével érintett időszakra eső adóalaprésszel csökkentett adóalapra jutó – azaz az általa a Htv. 39/B § (6) bekezdése alapján ténylegesen fizetendő – iparűzési adó összegéről. Ezen adózói kör utólag, az adóévet követően benyújtott bevallásban „számol el” az adóhatósággal, év közben – mivel helyi iparűzési adóalanyisága folyamatos – a terhére fennálló helyi iparűzési adót meg kell fizetnie.

 

Gödöllő, 2022. február 11.

Hozzászólások
Megszakítás