Gödöllői polgármesteri hivatal

Hírek

Képviselő-testületi döntések

godollo-cimer

A költségvetési törvény 3. mellékletének I. 5. „A települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatása” jogcím 2019. évre 2 050 000 000 forintban, azaz kettőmilliárd-ötvenmillió forintban állapítja meg a támogatás összegét – Budapest Főváros Önkormányzata kivételével – a települési önkormányzatok számára. A vissza nem térítendő költségvetési támogatást a települési önkormányzatok pályázati úton igényelhetik.
A pályázaton Gödöllő Város Önkormányzata is részt vesz, a képviselő-testület elfogadta az ehhez szükséges nyilatkozatokat.

 

A képviselő-testület elfogadta több Galagonya utcai ingatlan telekalakítását. A Galagonya utca természetben kialakult és a földhivatali ingatlan-nyilvántartá szerinti állapota jelentősen eltér egymástól. A Gödöllő város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló rendelet (GÉSZ) szerinti rekreációs célú közparkként szolgáló, 1920/11 helyrajzi számú ingatlan önkormányzati tulajdonba kerülésével lehetőség nyílt a Galagony u. ezen része, illetve a környező ingatlanok területeinek rendezésére, a természetbeni állapotnak megfelelő és GÉSZ szerinti ingatlan-nyilvántartási kialakításra.
A telekalakítás a 1920/8 hrsz., az 1920/9 hrsz, az 1920/11 hrsz., az 1921/3 hrsz. és az 1921/4 hrsz., Gödöllő Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonában lévő ingatlanokat érinti.

 

Szintén hozzájárult a képviselő-testület a Berente utcai  8126 hrsz. , a 8128 s 8130 hrsz. és a 8102, valamint a 8129 hrz ingatlanok telekalakításához, amire a VEKOP-5.3.2-2016-00048 a.sz. pályázahoz kapcsolódóan, a Berente utcában jelenleg zajló kerékpáros fejlesztés miatt van szükség.

 

A képviselő-testület hozzájrult  a város tulajdonában lévő 2866 hrsz. , valamint az INHO Ingatlanfejlesztő és Vagyonkezelő Holding Kft. tulajdonában lévő 2865 hrsz. ingatlanok telekalakításához is, ami így lehetővé teszi az ingatlanok sokoldalúbb hasznosítását.

 

A Tormay Károly Egészségügyi Központ igazgatója kérésére a képviselő-testület módosította a a melléklet 4. számú táblázat szerint  a Gödöllő Város 2019. évi költségvetéséről és a gazdálkodással összefüggő egyes feladatokról szóló 1/2019. (11.01.) számú önkormányzati rendeletet.
E szerint a személyi juttatások előirányzatából 12.375 E Ft-ot, a Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatából 2.625 E Ft, összesen 15.000 E Ft-ot csoportosítottak át a Dologi kiadások előirányzatra.
A korrekció végrehajtásának az oka, hogy a szűkös források miatt a dologi előirányzatra nem volt megfelelő fedezet a tervezett költségvetésben, viszont az éves gazdálkodás során a betöltetlen álláshelyek miatt, a személyi juttatások és járulékok előirányzaton megtakarítás keletkezett.

 

Az előirányzat átcsoportosítás Gödöllő Város Önkormányzat és a Tormay Károly Egészségügyi Központ módosított költségvetési előirányzatának főösszegét nem érinti.

 

A képviselő-testület módosította a Gödöllő város területén kialakítandó várakozási területek kijelöléséről, rendjéről és a várakozási díjról szóló 2/2004. (II.2.) önkormányzati rendeletet.
A módosítás lehetőséget ad arra, hogy a vállalkozók által vásárol bérlet ne rendszámhoz, hanem az adott vállalkozáshoz kötődjön.
A módosítást az indokolta, hogy a helyi válallkozások részéről felmerült annak igénye, hogy a vállalkozói tevékenységük végzésének helye – amely parkolási övezetbe esik – előtt ügyfeleik ingyenesen parkolhassanak. A vállalkozások számára ezzel újabb lehetőséget teremt, hogy ügyfeleik igényeit megfelelő módon szolgálhassák ki.

 

A képviselő-testület 2 évvel meghosszabbította a Fábián Bertalannal a 2100 Gödöllő, Deák Ferenc tér 1 / 2. szám alatti munkaköri bérlakásra kötött szerződést.

 

A képviselő-testület a Helyi Választási Bizottságba az alábbi személyeket választotta meg:
Tagnak: Dr. Szőke Pál, Riteczné dr. Vámos Katalin, Samu Mihály;
Póttagnak:  Gaál László, Molnárné Tar Mária;

 

 

Megosztás Facebookon.
Küldd el emailben
Nyomtatás

Hozzászólások

Megszakítás