Gödöllői polgármesteri hivatal

Hírek

Képviselő- testületi döntések

A képviselő-testület szeptember 30-i ülésén megtárgyalta és elfogadta a Gödöllő város 2021. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről szóló beszámolót, valamint az önkormányzat intézményeinek, valamint saját tulajdonú gazdasági társaságainak 2021. I. félévi beszámolóját.

A képviselő – testület nyolc igen és hét tartózkodás mellett fogadta el az előterjesztést, ami az önkormányzat 2021. I. félévi bevételi teljesítését 7 105 384 480 Ft-ban,
kiadási teljesítését 3 038 381 375 Ft-ban hagyja jóvá;
az önkormányzati intézmények 2021. I. félévi bevételi teljesítését 1 896 736 413 Ft-ban,
kiadási teljesítését 1 831 821 790 Ft- hagyja jóvá.
A képviselő testület Gödöllő Város 2021. évi költségvetési rendeletének módosítását egyhangúlag, 15 igen szavazattal fogadta el.

Módosítani kellett a Kalória Gödöllői Nonprofit Kft. ezévi üzleti tervét. Erre a Covid harmadik hullámának hatásai miatt volt szükség.
A módosított üzleti tervet 838 318 000 Ft bevételi,
847 871 000.-Ft. kiadási főösszeggel és
– 9 553 000.-Ft eredménnyel hagyta jóvá a testület.
A testület a Kalória Kft. 2021. évi működéséhez szükséges önkormányzati forrást nettó 462 785 000.- Ft összegben hagyta jóvá. A testület 15 igen szavazattal fogadta el az üzleti terv módosítását.

Gödöllő Város Önkormányzata a gazdaságosabb és optimálisabb működés érdeklében átalakította intézményhálózatát, ennek keretében a városi óvodák összevonásával július 1-jével létrejött egy új intézmény, a Gödöllői Óvoda, a korábbi városi óvodák – a Gödöllői Fenyőliget Óvoda, a Gödöllői Kastélykert Óvoda, a Gödöllői Mesék Háza Óvoda, a Gödöllői Mosolygó Óvoda, a Gödöllői Palotakert Óvoda, a Gödöllői Zöld Óvoda – megszűntek, az új intézmény tagóvodáiként működnek. Ezek mellett a Gödöllői Mesevilág Bölcsőde a Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde tagintézménye lett.

A képviselő-testület most egyhangúlag elfogadta a megszűnt intézmények költségvetési beszámolóját.

Mint az a testületi ülésen elhangzott, az átszervezés mind a beszerzések, mind az adminisztráció terén megtakarításokra ad lehetőséget. Az átalakítási folyamat lezajlott, minden dolgozó ott és olyan feladatot kapott, amit szeretett volna. A gyerekek komfortos, jó körülmények között vannak és a szülők terhei sem növekedtek.

A Gödöllő város nemzeti vagyonáról szóló 8/2012 (III.8.) számú önkormányzati rendelet 4.§. (3) bekezdése tartalmazza, hogy a Képviselő-testület mely tulajdonosi jogok és kötelezettségek gyakorlására hatalmazza fel a polgármestert. A rendelet szerint a felhatalmazáson alapuló döntésekről a költségvetés féléves és éves beszámolójának tárgyalásakor kell a polgármesternek beszámolnia. Mivel Gémesi György polgármester április 30-án már beszámolt e tárgykörben, a szeptember 30-ai testületi ülésen az azóta eltelt időszakban hozott döntésekről adott tájékoztatást. A beszámolót 8 igen, 1 nem és 6 tartózkodás mellett fogadta el a képviselő-testület.

 

Új közterület elnevezésekről döntött a képviselő-testület.

A jövőben hivatalosan is a Kismuki tér nevet viseli a blahai idősek otthona mellett, a Blaháné út és Galagonya utca találkozásánál lévő tér. A területen még 2019 szeptemberében, a „Gödöllő Anno” Facebook csoport kezdeményezésére felállításra került az egykori Kismuki vonat váltója, arra emlékeztetve, hogy korábban a Kismuki vonat ezen a nyomvonalon közlekedett. Az elnevezést a bejegyzés alatt álló Blaháért Egyesület kezdeményezte.

Szintén új nevet kap a Bezsilla villa előtti közterület. Ez a 802. Szent Korona Cserkészcsapat kezdeményezésére a jövőben a Cserkész köz nevet viselheti.

A Gödöllői Egyetemi Kollégiumok nevet viseli a jövőben a gödöllői 4937 hrsz-on nyilvántartott ingatlan, ami korábban “SZIE Kollégium” néven szerepelt a lakcím nyivántartásban – erre tudtak bejelentkezni az itt lakó egyetemisták. A névváltoztatást a MATE Szent István Campusának főigazgatója kérte, mivel az egyetem elnevezése megváltozott.
A közterületek új elnevezéseit egyhangú döntéssel fogadta el a képviselő-testület.

 

Csak a kijelölt elektromos töltőpontokon lehet a jövőben tölteni a közterületen parkoló, részben vagy egészben elektromos üzemű járműveket. Erről is döntött a képviselő-testület szeptember 30-ai ülésén. A szigorítás azért vált szükségessé, mert az egyre jobban elterjedő elektromos meghajtású közúti járművek tulajdonosai sok esetben nem a saját ingatlanán, hanem közterületen – jellemzően az ingatlan előtti zöldterületen vagy járdán – végzi gépjárműve töltését, az ehhez használt kábelek pedig sok esetben veszélyeztetik a gyalogosok közlekedését.
A szabályozást a Gödöllő város közterületeinek használatáról, a közterületek és vásárok rendjéről szóló 23/2015. (X.16.) önkormányzati rendeletbe foglalták.
A döntést egyhangúlag fogadta el a képviselő-testület.

A testület 8 igen, 2 nem és 5 tartózkodás mellett fogadták el a képviselő-testület II. félévi munkatervét.
Ennek megfelelően, idén október 21-én, november 18-án és december 16-án ülésezik a testület, a közmeghallgatást pedig november 18-án tartják.

 

 

Megosztás Facebookon.
Küldd el emailben
Nyomtatás

Hozzászólások

Megszakítás