Gödöllői polgármesteri hivatal

Hírek

Képviselő-testületi döntések

Ürmösi Károly tűzoltó alezredes, kirendeltség vezető és Szigeti Róbert tűzoltó őrnagy, tűzoltó parancsnok tartottak beszámolót a Gödöllői Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság 2020. évi tűzvédelmi tevékenységéről a képviselő-testület október 21-ei ülésén.A beszámoló a teljes működési területre vonatkozó és a gödöllői adatokat is tartalmazta.
Ezek szerint 2020-ban a teljes területről – a gödöllői és az aszódi kistérség településeire vonatkozóan – 996 riasztást kaptak, amiből 636 esteben volt szükség beavatkozásra. 255 esetben kaptak téves jelzést, 6 alkalommal pedig szándékos megtévesztés miatt vonultak ki. Tűzesethez 572, műszaki mentéshez 424 esetben riasztották őket.
Ebből a gödöllői műszaki mentések száma 110, a tűzeseteké pedig 116 volt. Az ülésen köszönetet mondtak az önkormányzatnak és a helyi sajtónak, hogy folyamatosan segítenek a lakossághoz eljuttatni a különböző tájékoztató és figyelemfelhívó anyagokat. Mint mondta ezeknek is szerepük van abban, hogy idén működési területükön nem volt sem tűz, sem CO miatti haláleset.
A beszámolót egyhangúlag fogadta el a képviselő-testület.

Emléktáblával tiszteleg Gödöllő Önkormányzata Ambrus Zoltán író előtt, aki 160 esztendővel ezelőtt született. Még édesanyja vásárolta meg Gödöllőn azt a villát, ahol sok írása, műfordítása készült.
Az emléktábla képviselő-testület döntése értelmében az Ambrus Zoltán köz zöldterületén, a Városmajor utca közelében kap helyet.
A tábla elhelyezését az október 21-ei ülésen 15 igen szavazattal fogadta el a képviselő-testület.
A tábla felállítását a Gödöllői Értékvédő Egyesület és Szlávik Jánosné Zsóka kezdeményezte.

Új konzorciumi együttműködési megállapodást köt Gödöllő önkormányzata Pest Megye Önkormányzatával, valamint Szada, Isaszeg és Pécel önkormányzatával a Rákos-patak völgye Pest megyei szakaszára vonatkozó térségfejlesztési koncepció és stratégiai programban foglalt célok megvalósítása érdekében.
A 2019-be kötött eredeti megállapodásban a konzorcium a Rákos-patak Pest megyei szakaszának megújítására nyújtott be egyedi támogatási kérelmet a pénzügyminiszterhez, azonban a kérelem elbírálása nem került olyan szakaszba, hogy Támogatói Okirat aláírásra kerüljön.
A 2019-es megállapodás a gödöllői projektelemre bruttó 197 167 924 Ft -ot jelölt meg. Az új megállapodás ezt az összeget 330 422 940 forintra emeli.
A gödöllői projektelem az Alsópark teljes rekonstrukcióját és a Rákos-patak mintegy 450 m hosszú szakaszának revitalizációját tartalmazza.
Az új együttműködési megállapodást egyhangúlag fogadta el a képviselő-testület.

A Képviselő-testület döntött az önkormányzat tulajdonában lévő, a Teleki Pál téren lévő 3569/1 helyrajzi számú ingatlan átsorolásáról és a 707 m2 nagyságú tehermentes ingatlan 12.726.000 forintos vételáron történő eladásáról.
Az eladás miatt a területen, jelenleg a fák között található kőkeresztet áthelyezik Gróf Teleki Pál tér központi zöldfelületét átszelő burkolt gyalogos sétány Teleki szoborral ellentétes oldalára, két meglévő fa közé. A szobor így sokkal jobban megközelíthető és a jelenleginél- ahogy a mellékelt kép is mutatja – sokkal jobban látható lesz. Szintén áthelyezésre kerül az ingatlanon található szelektív hulladékgyűjtő sziget, ami az Asbóth Sándor utcába kap helyet. Az ingatlan értékesítését egyhangúlag, a kereszt áthelyezését 10 igen, 1 nem és négy tartózkodással, a hulladékszigetek áthelyezését pedig egyhangú szavazással fogadta el a testület.

Támogatná a gödöllői bevételek állami elvonását a Fidesz -KDNP képviselő-csoportja. Ez derült ki a képviselő-testület október 21-ei ülésén, amikor nem támogatták a Magyar Iparkamara elnökének az önkormányzatokat tovább sarcoló javaslatait visszautasító határozatot.
Parragh László október 20-án a helyi iparűzési adó jelenlegi rendszerének megtartását– vagyis az IPA 50 százalékának állami keretbe vonását – és az egyéb helyi adók befagyasztását javasolta. A képviselő – testület október 21-ei ülésén a Gödöllői Lokálpatrióta Klub képviselőinek támogatásával határozatban utasította el ezen javaslatokat, a Fidesz- KDNP képviselői oldalról azonban öten nemmel szavaztak, ketten pedig tartózkodtak.
A magyar kormány idén a covid okozta válsághelyzet kezelésére hivatkozva vonta el a helyi iparűzési adó 50 százalékát és tiltotta meg az önkormányzatoknak a helyi adók és díjak emelését – szemben például az osztrák gyakorlattal, ahol jelentős állami támogatást kaptak az önkormányzatok a covid okozta feladatok ellátására.
A kormány döntése idén is súlyosan érintette a város költségvetését, iparűzési elvonással idén 450 millió forintot vettek el Gödöllőtől. Az iparűzési adó adja a város saját bevételeinek jelentős részét, ebből működtetik a közszolgáltatásokat, a közvilágítástól a hulladékkezelésen át az utak karbantartásán keresztül a tömegközlekedésig, ez teremti meg a hátterét a szociális, gyermekjóléti és egészségügyi ellátásnak és a kulturális szolgálatatásoknak.
Parragh László mostani javaslata pedig jövőre is újabb többszázmillió forint mínuszt jelentene. és jelentős hatással lenne az önkormányzat által fenntartott intézményekre, érintené többek között a kulturális területen, az egészségügyben és a szociális ellátásban, valamint a városüzemeltetésben dolgozókat, az ő fizetésüket ugyanis a városi büdzséből kell előteremteni. Emellett elvenné a forrást a városüzemeltetéstől – mint például a közterületek karbantartása.

Megosztás Facebookon.
Küldd el emailben
Nyomtatás

Hozzászólások

Megszakítás