Gödöllői polgármesteri hivatal

Hírek

Képviselő-testületi döntések

November 29-én kapott tájékoztatást a Képviselő-testület a nemrég mérföldkőhöz érkezett szállodaperekről, amelyekről az elmúlt hónapokban mind a helyi, mind az országos Fideszes sajtóorgánumokban számtalan megtévesztő, hangulatkeltő információ látott napvilágot. A több szálon futó perek részleteit Bárdy Péter alpolgármester ismertette.

A perek alapját az képezte, hogy a régi községháza (mai Erzsébet Királyné Szálloda) felújítása során a kivitelezést végző cég részben nem végezte el, részben pedig nem megfelelő minőségben végezte el a szerződés szerinti munkákat, melyet a bíróság által kirendelt független igazságügyi műszaki szakértők is megerősítettek.

A pereknek három fő iránya volt: a büntetőjogi felelősség, a pénzügyi tartozások, valamint az önkormányzat és a városi cégek közötti vagyonátadás eljárása.

A legjelentősebb kérdés az volt, hogy kit terhel büntetőjogi felelősség: a Gödöllővel szemben álló vállalkozó(ka)t vagy esetleg a városvezetést. A bíróság egyértelműen úgy foglalt állást, hogy büntetőjogi felelősség kizárólag a várossal szemben álló dr. Komlós Jánost terheli, akit a bíróság minősített módon, különösen nagy vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés folytatólagos elkövetésének bűntettében jogerősen bűnösnek talált, és 2 év börtönbüntetésre ítélt, melyet 5 év próbaidőre felfüggesztett. A polgármesterrel, a városvezetés bármely tagjával, illetve a Képviselő-testülettel szemben semmilyen elmarasztaló döntést nem hozott a bíróság, hiszen a város részéről nem történt semmilyen bűncselekmény.

A bíróság azt is vizsgálta, hogy a város cégének mekkora összeget kell kifizetnie a kivitelezést végző vállalkozás számára, illetve a bíróság által megállapított szabálytalanságok miatt mekkora összegre számíthat a szemben álló felektől. Mivel a bíróság szerint az el nem végzett munkákért a jóteljesítési garancia összegének visszatartása nem megfelelő eljárás mentén történt, ezért az összeg és kamatai (a felszámoló adatai alapján 157 M Ft) illeti a kivitelezést végző céget. Viszont jogerősen megállapítást nyert, hogy a várossal szemben álló dr. Komlós János 278 M Ft összegben, valamint várhatóan ezidáig 158 M Ft kamatokkal, azaz összesen várhatóan 436 M Ft erejéig kártérítési felelősséggel tartozik az önkormányzatnak. Ennek az érvényesítése folyamatban van. Gödöllő szempontjából tehát a kifizetendő 157 millió forint áll szemben a várhatóan legalább 436 milliós összeggel. Gödöllő város így legalább 200 millió forintos nyerő pozícióban van a testületi ülésen elhangzottak alapján.

A bíróság döntött arról is, hogy a szállodát működtető cégek átszervezése megfelelő eljárás keretében történt-e. Ebben a kérdésben a bíróság nem teljes mértékben fogadta el az önkormányzat érveit. Ennek eredményeképp 711 M Ft-ot az önkormányzatnak át kell utalnia a 100%-ban saját tulajdonú cégének a számlájára. Ahogy a testületi ülésen az előterjesztők rámutattak, ez az összeg nem veszteség Gödöllő számára, hiszen a város saját cégének a számlájára történik az összeg átutalása.

Bár a Fideszes sajtóorgánumok következetesen a város vagyonvesztésével és 700 milliós kárral riogattak, ezzel szemben a tény, hogy legalább 200 millió forint plusz pénz folyhat be a város költségvetésébe a még folyamatban lévő perek eredményeként.

A beszámolót követően a Fideszes képviselők számtalan kérdést tettek fel, amik azonban – ahogy Gémesi György polgármester megjegyezte – egy előre megírt forgatókönyvet tükröztek: kérdéseikre ugyanis az alpolgármesteri tájékoztatás során korábban elhangoztak már a válaszok.

A számos félinformációra épülő állítás között Péterfi Gábor (Fidesz- KDNP) például azzal rukkolt elő, miszerint a város több ingatlanát, így a városházát is lefoglalta a végrehajtó. Ezt dr. Kiss Árpád jegyző cáfolta: mint elmondta, a végrehajtó szabálytalanul járt el, ráadásul mivel az önkéntes teljesítésre rendelkezésre álló határidő még nem járt le, így az októberi döntést követően jogszerűen nem is lehetett volna végrehajtási eljárást indítani a város ellen.

A dolog pikantériája, hogy a Fidesz-KDNP-s képviselőcsoport tagjai a szállodaperrel kapcsolatban többek között olyan döntéseket támadtak, és kértek számon a polgármestertől, amiket korábban, önkormányzati képviselőként a KDNP gödöllői vezetője is megszavazott.

Egy érdekes megjegyzés is elhangzott Kolozs Csabától (Fidesz-KDNP). Szerinte az önkormányzat nem való arra, hogy vállalkozást működtessen… Meglepő ez a kijelentés a város egy olyan vállalkozásával kapcsolatban, ami az elmúlt 10 évben közel egymilliárd forint hasznot termelt a városnak bérleti díj, iparűzési adó, idegenforgalmi adó, valamint vállalati eredmény formájában – miközben folyamatosan az országos átlag feletti kihasználtsággal működik.

A témával kapcsolatban egyetlen kérdés maradt nyitva, amit dr. Gémesi György tett fel a Fidesz-KDNP képviselőinek: ők mit tettek volna? Kifizették volna a 88 millió Ft-ot annak ellenére is, hogy a vállalkozó nem végezte el a munkát? Erre a kérdésre azonban a polgármester nem kapott választ.

A témát a Képviselő-testület a költségvetés módosításának keretében tárgyalta. A rendeletmódosítást a Képviselő-testület egyhangúlag elfogadta.

***

 

  1. október 21-én Gödöllő Város Képviselő-testülete határozatot fogadott el, melyben visszautasította a Magyar Iparkamara elnökének az önkormányzatokat tovább sarcoló javaslatait és felhatalmazta a polgármester, hogy az önkormányzatokat ellehetetlenítő kormányzati tervek, intézkedések esetén tárgyalásokat kezdeményezzen a kompenzáció érdekében. A FIDESZ-KDNP képviselőiek többsége nem szavazta meg a határozatot.

Mivel az októberi ülésen az előterjesztés során eljárási hiba történ, megerősítésként dr. Gémesi György polgármester most újra beterjesztette a képviselő-testületnek.

„Gödöllő Város Önkormányzat Képviselő-testülete üdvözli Magyarország Kormányának gazdaságösztönző intézkedéseit, és örömmel tekint a 6,1%-os gazdasági növekedésre, mellyel a magyar gazdaság kilábalhat a járvány miatti visszaesésből.

A Képviselő-testület azonban Gödöllő város közösségének érdekeit figyelembe véve ellenzi a Kormány azon javaslatát, mely a 2021. évhez hasonlóan 2022-ben is az önkormányzatok költségvetéséből nyújtana támogatást a helyi iparűzési adó megfelezése formájában, ugyanis az intézkedés mind városunk működése, mind a fejlesztések területéről drasztikus forráselvonást okozna.

A fentiek alapján a Képviselő-testület az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés j) pontja alapján a helyi önkormányzatoknak biztosított felterjesztési jogával élve az önkormányzatok finanszírozása tekintetében feladattal és hatáskörrel rendelkező Belügyminisztériumhoz, valamint Pénzügyminisztériumhoz fordul kezdeményezve, hogy Gödöllő Város Önkormányzata teljes és szabadon felhasználható kompenzációban részesüljön a kieső iparűzésiadó-bevétel ellentételezéseként.” -áll a határozatban, amit

név szerinti szavazással fogadott el a testület. A FIDESZ-KDNP képviselői ez alkalommal sem támogatták.

A név szerinti szavazás eredménye:

Török Sándor (Fidesz-KDNP): NEM

Dr. Péterfi Gábor (Fidesz-KDNP): NEM

Máthé László (Fidesz-KDNP): NEM

Kolozs Csaba (Fidesz-KDNP): NEM

Kocsi Tamás (Fidesz-KDNP) NEM

Klement Péter (Fidesz – KDNP): TARTÓZKODÁS

Epres György (Fidesz – KDNP):TARTÓZKODÁS

Dr. Gémesi György (Gödöllői Lokálpatrióta Klub): IGEN

Bajkó Norbert ( A hely az érték városvédő egyesület): IGEN

Győrfi Beáta ( Gödöllői Lokálpatrióta Klub) IGEN

Nagy Péter(Gödöllői Lokálpatrióta Klub) IGEN

Molnár Gergely György (Gödöllői Lokálpatrióta Klub) IGEN

Pelyhe József (Gödöllői Lokálpatrióta Klub) IGEN

Pappné Pintér Csilla (Gödöllői Lokálpatrióta Klub) IGEN

A testület ezt követően döntött arról is, hogy alapot hoz létre a kulturális és sportélet és az egészségügy támogatására, amely lehetőséget biztosít arra, hogy a helyi iparűzési adó alanyai vagy bármely más gazdasági szereplő, magánszemély a gazdaság élénkítését és támogatását biztosító adózási szabályok miatt megváltoztatott (kedvezőbb) gazdasági helyzete alapján, az erre történő befizetéssel támogassa a város kulturális, sport és egészségügyi célú feleadatainak megvalósítását.

A támogatásokat Gödöllő Város Önkormányzatának 12001008-00155330-05900005 számú bankszámlájára várják.

A határozatot 9 igen és 6 tartózkodás mellett fogadta el a testület.

 

 

***

 

A Szent Kereszt tér nevet viseli a jövőben a görögkatolikus templom előtti terület.

A keleti kereszténység teljes ikonográfiai programját felvonultató, gyönyörűen kifestett templomát, mind turisztikai, mind egyházi szempontból egyre többen keresik fel.

A képviselő-testület Gulybán Gergely parókus kezdeményezésére döntött az elnevezésről.

 

***

A képviselő-testület döntése eredményeként a Paál László köz 5-7. számú lakóházak közötti területen helyezik el a Ganz Mérőgyár Kft. területén található Bláthy Ottó-mellszobrot.

A Ganz Mérőgyár Kft. 132 év után 2021. év decemberében bezárja kapuit, és a vállalat telephelye a tervek szerint a közeljövőben értékesítésre kerül.

A szobor a Paál László közben méltó helyre kerül, az itt lévő lakóházakat ugyanis 60 éve a GANZ Árammérőgyár akkori dolgozói számára épültek.

Az elhelyezésről a képviselő-testület egyhangúlag hozott döntést.

Megosztás Facebookon.
Küldd el emailben
Nyomtatás

Hozzászólások

Megszakítás