Gödöllői polgármesteri hivatal

Hírek

Képviselő-testületi döntések

Felújítják a Művészetek Háza klímaberendezését, erről egyhangú döntés született a képviselő-testület mai rendkívüli ülésén.

A Művészetek Házában lévő klímarendszer fokozatosan elhasználódott, ezért annak felújítása szükségessé vált, az üzemképes és balesetmentes használat, valamint a hatályos jogszabályoknak történő megfelelés miatt.

A felújítást a Társaság eredménytartaléka terhére végzik 7,5 millió forint értékhatárig.

 

 

A képviselő-testület egyhangú döntéssel fedezetet biztosít a Szűcs Lajos Sporttelepen megvalósításra kerülő beruházás közvetlen támogatáshoz szükséges előírt önrész összegét 2.700.105,- Ft, azaz kettőmillió-hétszázezer- egyszázöt forintot, valamint a beruházás teljes megvalósításához szükséges további bruttó 12.999.650,- forintot az általános tartalék terhére vissza nem térítendő támogatás formájában

A Gödöllői Sport Klub az SFP-30273/2019/MLSZ sportfejlesztési programjában 65.000.000.- (hatvanötmillió) forint értékben támogatást nyert el műfüves nagypálya burkolatfelújítására. A fejlesztéshez Gödöllő Város Önkormányzata biztosította a szükséges önrészt, így a 2020. esztendőben a Táncsics Mihály úti Szűcs Lajos Sportcentrum kis műfüves pályájának burkolacseréjére sor kerülhetett. A beruházás az eredményes versenyeztetésének köszönhetően az eredetileg tervezettnél kedvezőbb áron valósult meg, a takarékos forrás felhasználásnak köszönhetően e jogcímen a Gödöllői Sport Klub számára még felhasználható bruttó 9.000.350.- forint maradvány „keletkezett”. Annak érdekében, hogy a támogatás összegét más beruházási célra is fel lehessen használni, a Gödöllői Sport Klub Labdarúgó Szakosztálya módosítási kérelmet nyújtott be a Magyar Labdarúgó Szövetségnek a Sporttelep Táncsics Mihály úti kerítése egy részének felújítására, a kis műfüves labdarúgó pálya melletti elhasználódott járdaburkolat cseréjére, valamint játékoskijáró létesítésére.

 

Megosztás Facebookon.
Küldd el emailben
Nyomtatás

Hozzászólások

Megszakítás