Gödöllői polgármesteri hivatal

Hírek

Képviselő-testületi döntések

A képviselő-testület novemberi ülésén döntött a Gödöllői Városi Piac bérleti díjainak emeléséről, erre 2017 óta most először kerül sor. Az elmúlt években a díjakra a stagnálás és a csökkentés volt jellemző. 2023-ra azonban a rezsi, és s közös költségek (hulladék szállítás, takarítás, biztonsági rendszerek működtetése stb. ) emelkedése már nem teszi lehetővé, a jelenlegi díjak tartását. Az emelés 10-15 százalék között van, emellett továbbra is megmarad az eddig meglévő időszakos díjtétel csökkentés a téli hónapokra vonatkozóan. A jövő évi árakról a döntést megelőzően a piac vezetése egyeztetett a bérlőkkel. A döntést 15 igen szavazattal fogadta el a testület.

 

 

A képviselő-testület módosította a Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Központ Szakmai Programját, Szervezeti és Működési Szabályzatát valamint Házirendjeit.

A módosításra szolgáltatóváltás miatt volt szükség. Az intézményben részesülnek szociális étkeztetésben a hajléktalanok átmeneti szállását, éjjeli menedékhelyét és a nappali melegedőt igénybe vevő személyek. Az étkezést jelenleg a Kalória Gödöllői Nonprofit Közhasznú Kft. biztosítja, 2023. január 01-től azonban a Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény vállalja az ebéd intézménybe történő szállításával.

 

 

A képviselő-testület módosította a helyi adókról szóló 17/2016.(X.21.) önkormányzati rendeletet. Mivel a kormány a pandémia idején a 2021-es és a 2022-es megvonta önkormányzatoknak az adóemelésre, valamint az adómentességre és az adókedvezmény megszüntetésére vonatkozó jogát, a rendelet több részben lépett, illetve léphet hatályba.

A mentességeket és kedvezményeket szabályozó harmadik csomagról döntött most a testület, ami -mint azt Bárdy Péter alpolgármester elmondta – tartalmában azonos az eredeti adócsomagban elfogadottakkal, mindössze két jogtechnikai, illetve szövegezési pontosítás történt. A most elfogadott részek 2023. január 1-jén lesznek hatályosak.

Bárdy Péter emlékeztetett rá, a Képviselő-testület 31/2021. (XII. 21.) rendeletével konszenzussal erősítette meg a díjak módosítására vonatkozó korábbi, a koronavírus járvány idején saját hatáskörben meghozott polgármesteri döntést.

A most lezajlott testületi ülésen 15 igen szavazattal fogadták el a módosítást.

 

 

Vízgazdálkodási munkacsoport segíti a jövőben a képviselő-testület munkáját, melynek feladata, hogy a klímaváltozás hatásaira reagálva, kidolgozza az önkormányzat saját hatáskörben megvalósítható érdemi megoldásokat, és javaslatot tegyen azok minél előbbi bevezetésére, valamint – ha szükségesnek tartja – a jogszabályi keretek módosítására.

A munkacsoport létrehozását dr. Gémesi György polgármester azért kezdeményezte, mert a klímaváltozás városunk mindennapi életére is egyre nagyobb hatással van. Az elmúlt években egyre enyhébbek és hómentesebbek téli napok, az idei év aszályos időszaka pedig Gödöllőn is éreztette hatásást. Kiszáradt az Úrréti tó és a DMRV Zrt. javaslatára ismét vízkorlátozást kellett elrendelni a nyári kánikula közepén, amire hosszú ideje nem volt példa.

Mindezek mellett az elmúlt évtizedek urbanizációs tendenciái (burkolt felületek növekedése, nagyvárosi agglomerációkban koncentrálódó népesség) fokozzák az időjárásváltozásból adódó negatív hatásokat. A testületi döntés lehetőséget ad arra, hogy integrált személettel, az országos jogalkotást megelőzve foglalkozzanak a helyi lehetőségekkel.

Gémesi György polgármester az ülésen a képviselő-testület tagjai közül Máthé Lászlót (FIDESZ -KDNP) kérte fel a munkacsoportban való munkára, valamint elfogadta Epres György jelentkezését, aki jelezte, mivel ezen a téren jelentős tapasztalatokkal rendelkezik, szívesen segíti ezt a munkát.

A munkacsoport létrehozásáról 15 igen szavazattal döntött a képviselő-testület.

 

 

  1. december 22-től -30-ig tart majd a téli igazgatási szünet a Polgármesteri Hivatalban. A képviselő-testület, annak érdekében döntött a korábban meghatározott időszak meghosszabbításról, hogy a Polgármesteri Hivatal működési rendje igazodjon a központi igazgatási szervekéhez. A képviselő-testület az ügyben egyhangú döntést hozott.

 

2023-ban az 1500 m2-nél kisebb, és az 1500 m2-nél nagyobb – haszonbérbe adott és haszonbérbeadásra kijelölt – mezőgazdasági rendeltetésű ingatlanok haszonbérleti, illetve földhasználati díjait 15 %-kal emeli meg az önkormányzat. Ugyanilyen mértékben emelkednek a földterület, közterület-bérleti díjak is.  A képviselő-testülete egyhangú szavazással fogadta el a javaslatot.

 

 

A képviselő-testület elfogadta a Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft. Szervezeti és Működési Szabályzatát, Javadalmazási Szabályzatát és Közzétételi Szabályzat és Közérdekű Adatok Megismerésére Irányuló Kérelmek Intézésének Rendjének egységes szerkezetbe foglalt szövegét. A dokumentumok aktualizálás miatt kerültek a testület elé.
A képviselő-testület 15 igen szavazattal fogadta el a módosításokat.

 

 

Módosította a képviselő-testület a Gödöllő Város Önkormányzata és a VÜSZI Gödöllői Városüzemeltető és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. 2013. április 30-án kötött, a Rézgombos-ház” épület pinceszintjén, valamint a 413/13 hrsz-ú ingatlan pinceszintjén kialakított 74 db gépkocsi beálló (mélyparkoló) tárgyában kötött bérleti szerződésést.

A dokumentum felülvizsgálatra került, és az adatokban bekövetkezett változások, valamint a bérleti díj összegének változása miatt volt szükség az új szerződés megkötésére. A bérleti díj havi bruttó 600 000.- Ft/hó, amit minden év április 15-ig felülvizsgálnak és ezt követően kerül megállapodásra a tárgyévre vonatkozó bérleti díj.

A képviselő-testület a határozatot egyhangú döntéssel fogadta el.

 

 

Megosztás Facebookon.
Küldd el emailben
Nyomtatás

Hozzászólások

Megszakítás