Gödöllői polgármesteri hivatal

Hírek

Képviselő-testületi döntések

Önkormányzati fejlesztéseknek köszönhetően csökkent a bölcsődei gondozási díj felső határa. Erről a mai rendkívüli képviselő-testületiülésen született döntés.

Elkészült és átadásra került a Kisbalázs Bölcsőde,amit saját forrásból, EU-s pályázati támogatással valósított meg Gödöllő önkormányzata. A Premontrei u. 8 szám alatt korábban működő3 csoportszobás épület elbontásra került és egy teljesen új 6 csoportszobás, 84 férőhelyes, energiahatékony bölcsőde megépítésére került sor.

Emellett a palotakerti épület energiaellátását is napelem segíti .

A fejlesztések eredményeként költséghatékonyabb lett a működés, aminek köszönhetően lehetőség nyílt a gondozási díj felső határának csökkentésére. 2024. április 1-től az alábbi térítési díjak érvényesek:

0-57.000 -Ft egy főre eső nettó jövedelem esetén: 0 Ft/nap

57.001-75.000 – Ft-ig: 200 Ft/nap

75.001-100.000 -Ft-ig: 400 Ft/na

100.001-150.000- Ft-ig: 800 Ft/nap

150.001-200.000- Ft-ig: 1200 Ft/nap

200.001-250.000- Ft-ig: 1400 Ft/nap

250.001- Ft-tól: 1740 Ft/nap

Jövedelemigazolás benyújtása nélkül: 1740 Ft/nap

 

 

***

Bár 2023-ban a KSH adatai szerint 17,6 % -volt azinfláció, a Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény által alkalmazotttérítési díjak mindössze 10 százalékkal emelkednek a képviselő-testület döntésénekeredményeként.

  1. április 1-jétől az alábbi térítésidíjak érvényesek.

Az ebéd kiszállítás: 455.-Ft

A szociális étkeztetés: 870.-Ft

Az idősek nappali ellátása (étkezés nélkül): 490.- Ft

A házi segítségnyújtás összege változatlan marad, továbbra is 780.- Ft/óra

Az idősek otthona tartós bentlakást nyújtó szociálisintézményeiben ellátottak térítési díja étkezéssel: 5290.-Ft

A fogyatékos gyermekek étkezési térítési díja: 445.- Ft

A fogyatékos gyermekek nappali ellátása (étkezés nélkül) 540.- Ft

A Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Központ általalkalmazott térítési díj a hajléktalanok átmeneti szállása esetében változatlan marad.

 

 

***

A Képviselő-testület elfogadta a Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft.- vel kötendő, 2024. évre vonatkozó Közművelődési megállapodást.

Ennek alapján a Művészetek Háza teret biztosít a kiemelten támogatott, és a támogatott művészeti csoportoknak próbáikhoz és műsoruk bemutatásához, ezzel biztosítva a művészeti csoportok működési, oktatási feltételeit, próbáik zavartalan lebonyolítását. Az értékközvetítő funkció ellátása keretében az önkormányzat változatlanul elvárja a különböző gyermek, ifjúsági, felnőtt és nyugdíjas korosztályok számára a nemzeti és az egyetemes kulturális érték közvetítését. Ennek érdekében a Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft. 2024. évben nagyszínházi, kamaraszínházi előadásokat, komoly- és könnyűzenei koncerteket, valamint irodalmi esteket szervez, folytatja a változatos gyermekprogramok szervezését. Mindezek mellett a cárosi ünnepek, díjátadók részére igény szerint biztosítja a helyszint.

***

A képviselő-testület véleményezési jogkörében elfogadta a Dunakeszi Tankerületi Központ javaslatait a gödöllői köznevelési intézmények tanulólétszámainak módosítására.

Ennek alapján az Erkel Ferenc Általános Iskola maximális tanulólétszáma 736, a Hajós Alfréd Általános Iskoláé a Légszesz utcai épületben 426, a Török Ignác utcai épületben 273 fő lehet. A Petőfi Sándor Általános Iskola létszámát 541, a Török Ignác Gimnáziumét 753 főben maximálták.

A Hajós Alfréd Általános Iskola Török Ignác utcai épülete esetében azonban a képviselő-testület a jelenlegi 250 fős tanulólétszám 273 főre emelésének felülvizsgálatát kéri az ingatlan adottságainak ismeretében.

***

A képviselő- testület elfogadta a 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. évi (II. 21.) számú önkormányzati rendelet módosítását. A dokumentumba átvezetésre kerültek a 2023. december 31-ig végrehajtott előirányzat módosítások, a költségvetési rendeletben történő átvezetés, és megtörtént az egységes szerkezetbe foglalás.

 

Megosztás Facebookon.
Küldd el emailben
Nyomtatás

Hozzászólások

Megszakítás