Gödöllői polgármesteri hivatal

Hírek

Képviselő-testületi döntések

IMG_2657

A képviselő-testület szeptember 20-i ülésén tudomásul vette az Állami Számvevőszék (ÁSZ) Művészetek Háza Kft-nél folytatott ellenőrzéséről és az annak következtében hozott intézkedésekről készített tájékoztatót.

Az ÁSZ a 2013 és 2017 közötti időszakot ellenőrizte és nyolc javaslatot fogalmazott meg az ügyvezető és egy javaslatot a tulajdonos képviselője, a polgármester számára. A javaslathoz kapcsolódóan Kovács Balázs ügyvezető által elkészített intézkedési tervet az ÁSZ elfogadta.

A polgármester a számvevőszék javaslatára kezdeményezte a képviselő-testületnél Művészetek Háza Kft. felügyelő bizottsága ügyrendjének jóváhagyását, ami a június 21-i ülésén meg is történt.

*

A képviselő-testület elfogadta a város idei költségvetésének I. félévi teljesítéséről készített beszámolót és módosította a városi idei költségvetési rendeletét. Szintén elfogadták a polgármester beszámolóját a város nemzeti vagyonát érintő tulajdonosi jogok és kötelezettségek joggyakorlásról.

*

Lezárta a testület Gödöllő város településrendezési eszközei (Településszerkezeti Terv, Gödöllői Építési Szabályzat) felülvizsgálatának véleményezési szakaszát.

*

Az önkormányzat pályázatot nyújt be a „Kerékpárutak létesítésének, felújításának és korszerűsítésének támogatása Pest megye területén” felhívásra, az Alsóparkot, az Ady Endre sétányt, a Sík Sándor utcát, az Alvég utcát és az Isaszegi utat érintő szakaszok megvalósítására.

Az Alsóparki sétányon a sétánnyal párhuzamosan az Állomás útig külön kerékpárút készülne, mely csatlakozik az állami beruházás keretében az Állomás úton elkészülő kerékpársávhoz egészen a Sík Sándor utcáig. A Sík Sándor utcán, majd az Alvég utcán kerékpáros nyom felfestéssel a kisforgalmú utcákra tekintettel biztosítható a kerékpározás. Az Alvég utcától az Isaszegi úton egészen a Haszonállat-génmegőrzési Központ gazdasági bejáratáig tervezi az önkormányzat a kerékpárút megvalósítását.

A Köztársaság úti felüljárón az előzetesen megismert tervek alapján biztosítva lesz a kerékpáros sáv, így a projekt megvalósulása esetén az egyetemi városrész is problémamentesen lesz megközelíthető kerékpárral. Az Ady sétányon tervezett „leágazással” a készülő uszodához is megvalósulna a kapcsolat.

A beruházás várható összköltség 209,6 millió forint. Az önkormányzat a pályázati támogatás elnyerése esetén vállalja a bruttó 52,4 millió forintos önrészt.

*

Elfogadta a képviselő-testület a Balatonlelle, Úszó utca 5. sz. alatti ingatlan 2023. március 1-jéig gyakorolható vételi jog alapításáról szóló megállapodást a budapesti Villa Oliver Kft-vel. A kft korábban megnyerte az ingatlan bérletére-üzemeltetésre kiírt kétfordulós versenytárgyalásos pályázatot. A vételi jog gyakorlásának ellenértéke bruttó 217 millió forint.

*

A képviselő-testület megvásárolja az 1920/11 helyrajzi szám alatt felvett, 913 m2 területű, kivett, beépítetlen terület művelési ágú, a Rákos patak és a Galagonya utca között fekvő ingatlant 4.9 millió forintos vételáron. Az ingatlan alkalmas a vele határos idősek napközbeni ellátását szolgáló ingatlan területének és szolgáltatásainak bővítésére.

 

*

 

Eladja az önkormányzat a 0195/20 helyrajzi számú, 4788 m2 területű, külterület fekvésű szántót, melyet az ELMŰ Elosztó Kft és az ÉMÁSZ Hálózati Kft. vezetékjogai terhelnek, valamint a gödöllői 0195/21 helyrajzi számú, 4730 m2 területű szántót 2,6-2,6 millió forintos vételáron jelenlegi haszonbérlőinek, akik a szomszédos 0195/19 helyrajzi számú ingatlan tulajdonosai. Dr. Gyuricza Csaba és dr. Aleksza László a megvásárlandó területeken egy ökológiai gazdaság felépítését tervezik.

*

A képviselő-testület eladja a gödöllői 4663/7 helyrajzi számú, beépítetlen terület megnevezésű, 139 m2 nagyságú tehermentes ingatlant Meggyes területén, összesen 2,5 millió forintos vételáron Csontos Tamás részére.

*

A képviselő-testület kezdeményezi és kérelmezi a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-nél a Magyar Állam tulajdonában és a Szent István Egyetem vagyonkezelésében lévő, a Premontrei utca 6-8. szám alatt lévő bölcsőde ingatlanok ingyenes tulajdonba adását.

*

A Művészetek Háza melletti parkoló bővítését követően a képviselő-testület módosította a parkolási rendeletet. Az új parkolóhelyek feltüntetése mellett arról is rendelkeztek, hogy ebben a parkolóban kizárólag parkolójegy automatából váltott parkolójeggyel, adott övezetre érvényes bérlettel vagy engedéllyel lehet parkolni október 1-jétől, vagyis a mobilparkoló rendszer használata nem lesz megengedett.

*

A képviselő-testület pályázatot ír ki a helyi közösségi autóbusz közlekedés ellátásának megrendelésére 2019. január 1-jétől 3 évre.

*

Módosították az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló helyi rendeletet. A polgármesteri hivatal székhelyének új címe: Szabadság tér 6.

A hivatal belső tagozódása a következőképp alakul: Polgármesteri Kabinet, Jegyzői Iroda, Közigazgatási és Szociális Iroda, Adó és Ingatlangazdálkodási Iroda, Költségvetési Iroda, Városüzemeltető Iroda, Főépítészi Iroda, Hatósági Iroda”.

A székhelyváltozás módosulása szükségessé tette a Gödöllői Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának aktualizálását is.

*

Hozzájárult a képviselő-testület ahhoz, hogy a repülőteret a pilótaképzéssel foglalkozó CAVOK Aviation Kft. székhelyként használja és ott leszállófény beruházást valósítson meg.

*

Módosította a képviselő-testület a Kalória Gödöllői Nonprofit Közhasznú Kft. alapító okiratát. Törölte a Ganz Ábrahám utca 3. sz. alatti telephelyét és felvette ezek sorába a Dózsa György út 73. sz. alatti telephelyet.

*

Javaslatot fogadott el a képviselő-testület a Segítség Közalapítvány megszüntetésére, mivel ennek a feltételei bekövetkeztek és az alapító új célt nem kíván részére meghatározni. Az alapító kezdeményezi, hogy a bíróság egyszerűsített törlési eljárásban állapítsa meg a közalapítvány jogutód nélküli megszűnését.

*

A képviselő-testület II. félévi munkaterve szerint október 18-án, november 22-én és december 13-án tartja soron következő üléseit. A közmeghallgatás november 22-én lesz.

Megosztás Facebookon.
Küldd el emailben
Nyomtatás

Hozzászólások

Megszakítás