Gödöllői polgármesteri hivatal

Hírek

Képviselő-testületi döntések

2018_12_pmh

Környezeti állapot értékelés

A képviselő-testületi ez évi utolsó rendes ülésén, amit a Királyi Váróban tartottak december 13-án, elsőként elfogadták Gödöllő 2017-re vonatkozó környezeti állapot értékelését.

A környezet védelméről szóló törvény előírja a települési önkormányzatok számára, hogy a környezet állapotát illetékességi területükön elemezzék, értékeljék és arról szükség szerint, de legalább évente tájékoztassák a lakosságot. 2018-ban a 2017. év környezeti állapot értékelését kellett elvégeznie az önkormányzatnak. A szakértői értékelést a WENFIS Mérnöki Iroda Kft. készítette el és megtekinthető a város honlapján, a december 13-i ülés előterjesztései között.

Közművelődési rendeletmódosítás

A testület módosította a közművelődési feladatokról önkormányzati rendeletét. Ezt alapvetően törvényi és miniszteri rendeleti szintű szabályozásváltozások indokolták. Emellett egyértelműsítették és pontosították a közművelődési támogatási alapstruktúrát és jogszabályi szinten meghatározták az önkormányzat által kiemelten támogatott művészeti csoportok körét.

Az önkormányzat az éves költségvetésben történő forrás biztosításával, pályázat alapján illetve támogatási szerződéssel nyújt közvetlen anyagi támogatást kulturális célokra.

A módosított rendelet melléklete a következők szerint sorolja fel az önkormányzat által kiemelten támogatott művészeti csoportokat:

 1. Gödöllő Táncegyüttes
 2. Gödöllői Városi Fúvószenekar
 3. Talamba Ütőegyüttes Gödöllő
 4. Gödöllői Szimfonikus Zenekar
 5. Arpeggio Gitárzenekar
 6. Cavaletta Művészeti Egyesület
 7. Gödöllői Fiatal Művészek Egyesülete
 8. Gödöllői Városi Vegyeskar
 9. Garabonciás Színtársulat
 10. Gödöllői Városi Népi Zenekar
 11. Gödöllő Táncszínház
 12. Cimbaliband
 13. Club Színház

Művészetek Háza: alapító okiratot módosítottak

Módosították a Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft. alapító okiratát. A felügyelőbizottság tagjainak Horváthné Ruzsa Máriát, dr. Somlai Attilát és Pecze Dánielt választották meg. A kft. könyvvizsgálójává a Primor Audit és Könyvvizsgáló Kft. munkatársát, Kovács Gézáné bejegyzett könyvvizsgálót választották meg.

Folytassa Volánbusz!

A képviselő-testület a „Gödöllő város közigazgatási területén, menetrend szerinti helyi autóbusz-közlekedés közszolgáltatási szerződés keretében történő ellátására” című pályázati eljárás lezárásaként, a döntés hozatalára jogosultként megállapította, hogy a pályázat eredményes, az egyedüli pályázó Volánbusz Közlekedési Zrt. ajánlata érvényes, a pályázó az előírt alkalmassági követelményeknek megfelel. A képviselő-testület elfogadta a Gödöllő Város Önkormányzata és a Volánbusz Közlekedési Zrt. között kötendő, autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállításra vonatkozó közszolgáltatási szerződés szövegét.

Előkészületek a beruházási hitel felvételére

Felhatalmazta a képviselő-testület a polgármestert arra, hogy a városi közvilágítás korszerűsítését segítő hitel felvételéhez szükséges szerződést a kormányengedélyt megelőzően a Raiffeisen Bankkal megkösse, azzal a kitétellel, hogy a kormányzati engedély a szerződés hatályba lépési feltétele. Hozzájárult továbbá a testület a hitel 2018-ban történő lehívásához és felhatalmazta a polgármestert, hogy a szerződéshez szükséges mellékleteket, dokumentumokat is aláírja, illetve a hitelhez kapcsolódó lehívási kérelmet banki dokumentumon a Raiffeisen Bank Zrt felé benyújtsa.

Mint arról hírt adtunk, a testület február 22-i ülésén hagyta jóvá, hogy Gödöllő belterületén a közvilágítási hálózat korszerűsítése és bővítése 410 millió forint beruházási hitelből kerüljön megvalósításra. Az önkormányzatok adósságot keletkeztető ügyleteihez kormányzati hozzájárulásra van szükség. Az erre vonatkozó gödöllői kérelemről még nem született döntés.

Esélyegyenlőségi program

Elfogadta a képviselő-testület Gödöllő Város Helyi Esélyegyenlőségi Programját a 2018 és 2023 közötti időszakra, amelynek megléte feltétele annak, hogy települési önkormányzat pályázati támogatásban részesülhet.

Az Egyenlő Bánásmódról és az Esélyegyenlőség Előmozdításáról szóló törvény alapján minden települési önkormányzatnak helyi esélyegyenlőségi programban kell rögzítenie az esélyegyenlőség érdekében szükséges feladatokat.

Gödöllőn ez először 2013-ban történt meg, az akkori programot 2016-ban felülvizsgálták. Az új program tervezete Gödöllő város számos intézményének és közreműködő partnerének adatszolgáltatása alapján, valamint a helyi esélyegyenlőségi fórum szakmai véleményezésével készült el.

Egy mondatban

A képviselő-testület módosította településszerkezeti tervének településszerkezeti tervlapját, védelmek és korlátozások tervlapját, továbbá a településszerkezeti terv leírását, valamint a településkép védelméről szóló önkormányzati rendeletét.

*

A képviselő-testület módosította a Dunakeszi Tankerületi Központtal kötött, az osztott használatú ingatlanok üzemeltetési költség megosztásáról szóló szerződést.

*

A képviselő-testület elfogadta az önkormányzat 2019. évi belső ellenőrzési tervét.

*

A képviselő-testület szerződést köt az Állomás u. 18/6. szám alatti lakásra Németh Vilmával 2019.január 1-jétől 2020. december 31-ig.

*

A képviselő-testület a Deák Ferenc tér 3., Fszt. 2. szám alatti lakásra Bongya Bettina Teréziával kötött bérleti szerződést 2021. december 31. napjáig meghosszabbítja.

*

A képviselő-testület a Deák Ferenc tér 1. és 2. számú lakóépületekben található 11 garázs bérleti szerződéseit hosszabbította meg 2020. december 31-ig.

*

A képviselő-testület elrendelte a Deák Ferenc tér 1. II/8., a Deák Ferenc tér 2. Fszt.1., a Deák Ferenc tér 3. Fszt. 1., a Deák Ferenc tér 3. II/10., Deák Ferenc tér 3. II/14. szám alatti önkormányzati tulajdonú lakások költségelvű lakbérfizetés melletti bérbeadását, az ide vonatkozó önkormányzati rendelet szerinti pályázati eljárás lefolytatásával.

 

Megosztás Facebookon.
Küldd el emailben
Nyomtatás

Hozzászólások

Megszakítás