Gödöllői polgármesteri hivatal

Hírek

Képviselő-testületi hírek

godollo-CIMER

A képviselő-testület február 21-ei ülésén elfogadta a VÜSZI Nonprofit Kft üzleti tervét. E szerint 2019- ben a cég mind közhasznú, mind vállalkozási tevékenységből összesen nettó 845.197 E Ft bevételt, a kiadásokra nettó 808.094 E Ft-ot tervezett, eredményét pedig 37.103 E Ft-ban állapította meg.
Közhasznú alaptevékenységeinek ellátásához az Önkormányzat bruttó 612.000 E Ft-tal járul hozzá. Ebből zöldterület fenntartásra és üzemeltetésre, bruttó 317.834 E Ft, közterület fenntartásra és üzemeltetésre bruttó 268.512 E Ft, sporttelep üzemeltetésre, bruttó 25.654 E Ft összeget biztosít.
A Kft. vállalkozási tevékenységének bevételét az üzleti tervben 181.849 E Ft-tal, kiadásait 181.214 E Ft-tal, tevékenységének eredményét 635 E Ft-tal hagyták jóvá.
A képviselő-testület a megrendelésre végzett köz- és zöldterület fejlesztési feladatokra bruttó 166.398 E Ft-ot hagyott jóvá.

A képviselő-testület a költségvetésében elfogadott pénzügyi források és az elfogadott üzleti tervében foglaltak alapján a közszolgáltatások folyamatosságának biztosítása érdekében 2019-re jóváhagyta a VÜSZI Nonprofit Kft-vel a lejáró hatályú közszolgáltatási, közhasznú szerződések újrakötését. Elfogadták a helyi közút, híd és csapadékvíz-elvezető rendszer és az ezekhez kapcsolódó közterületek karbantartási, fenntartási munkáinak, továbbá a parkfenntartási tevékenység , valamint a gyepmesteri tevékenység folyamatos ellátására szóló szerződést.
A Dózsa György úti temetőre vonatkozó kegyeleti közszolgáltatási szerződés hatályát 5 évben, a parkolási közszolgáltatás ellátására vonatkozót 3 évben határozták meg.
A Kalória Nonprofit Kft-vel is megújították a gyermekétkeztetés mint közszolgáltatási tevékenység ellátására vonatkozó szerződést, valamint elfogadták a Gödöllői Piac Üzemeltető és Szolgáltató Kft. közötti bérleti-üzemeltetési szerződést is.

***

Önkormányzati rendeletet alkotott a képviselő-testület, amelynek értelmében a súlykorlátozással érintett utakat 2019. április1-től csak engedéllyel használhatják a korlátozásban meghatározottnál nagyobb tömegű gépjárművek. A KRESZ lehetővé teszi az utak ilyen jellegű védelmét.

Gödöllő területén több olyan út, útszakasz is van, amelynek teherbírását átlagos lakossági használatra tervezték, azonban – elsősorban építkezéssel összefüggő fuvarozási tevékenység során – gyakran használják nagy, 20 vagy akár 30 tonnát meghaladó megengedett össztömegű gépjárművek, teherautók is. A rendelet célja, hogy ezeknek az utaknak az állapota lehetőség szerint ne romoljon olyan ütemben, mint ahogyan az az elmúlt években megfigyelhető volt. A rendelet alkotás azonban a lakosság építkezési igényeit is figyelembe veszi: az út használatának engedélyért rendeletben meghatározott mértékű hozzájárulást kell fizetni, amit a város a rendszeres útfelújításokra kíván fordítani.
az Antalhegyen a földutak, a javított, illetve az ún. stabilizált utak a tavaszi olvadásos időszakban fokozott védelemben részesülnek, ezekre az utakra február l-től április 30-áig nem lehet behajtani még engedéllyel sem a súlyhatárt meghaladó össztömegű gépjárművekkel- az éves engedély kivételével. Gödöllő Város közigazgatási területén belül jelenleg is több „súlykorlátozás” jelzőtábla van kihelyezve „kivéve engedéllyel” kiegészítő táblával. A korlátozással érintett utak felülvizsgálatát a rendelet hatályba lépését követően folyamatosan fogják elvégezni, és döntenek további útszakaszok hasonló módon történő védelméről.
Az úthasználatra engedélyt a jegyző adhat, ami 1 naptári napra, 1 hétre (7 egymást követő naptári napra), 1 hónapra vagy 1 évre szólhat.
A rendelet az úthasználati hozzájárulás összegét is szabályozza. E szerint a
3,5t- 4,99t súlyú gépjárműveknek 1 napra 3000 Ft-ot, egy hétre ennek ötszörösét, egy hónapra 15-szörösét kell fizetniük, az éves engedély 160-as szorzóval számol.
5t- 7,49t között egy napra 5.000 Ft-ot, 1 hétre ennek 5, egy hónapra 18, egy évre pedig 180-szorosát kell fizetni.
7,5t- 15,99t között a napi díj 10.000 Ft., a heti ennek5, a havi 20, az éves díj pedig a 180- szorosa.
16t- 19,99t súlyú gépjárművek egy napra 25.000 forintért használhatják az utat, egy hétre ennek 6, egy hónapra 23, egy évre pedig 200 -szorosát kell fizetni.
20t- 31,99t között egy napra 35.000 Ft, egy hétre ennek 6, egy hónapra 24, egy évre pedig 220 szorosa a behajtási engedély díja.
32t- és afölötti tömegű gépjárművek esetén a rendelet egy napra 35.000 Ft+ 32t feletti megkezdett tonnánként 1000 Ft-tot, egy hétre ennek 6, egy hónapra 25, egy évre pedig 240 szeresét állapítja meg.

***

Tizenegy közbeszerzés kiírását tervezi idén az önkormányzat. A képviselő-testület ülésén ma elfogadták a 2019-es évre vonatkozó összesített közbeszerzési tervet.
Az ebben foglaltak szerint a Haraszti úti kerékpárút építésére, a Rét utcai csomópont felújítására, a Berente I. utcai kerékpárút építésére, a Városháza épületének átalakítására és bővítésére, a Hársfa – Hegy utcai csapadékvíz-elvezetésére, a Perczel Mór és a Hegy utcai szennyvízcsatorna kivitelezésére, a Fácánsor szennyvízcsatornájának rekonstrukciójára, a Juhar utcai útépítésre, valamint közvilágítás korszerűsítés kivitelezésére, földgáz energia és villamosenergia beszerzésére lehet majd pályázni.

***

Gödöllő Város Önkormányzata együttműködő partnerként aktívan részt kíván vesz az Országos Vízügyi Főigazgatóság által vezetett, a LIFE Program – Környezetvédelem Alprogramja keretében megvalósuló LIFE18 IPE/HU/000009 azonosítószámú „Meder fenntartási jó gyakorlat integrált vízgyűjtő-gazdálkodási szemléletű fejlesztése” című LIFE IP MEDER – közismertebb nevén a Rákos-patak mederrendezése – projektben.  A képviselő -testület ülésén megadta a felhatalmazást a polgármesternek az erről szóló szándéknyilatkozat aláírásához.

 

Megosztás Facebookon.
Küldd el emailben
Nyomtatás

Hozzászólások

Megszakítás