Gödöllői polgármesteri hivatal

Hírek

Képviselői beszámoló a testületi ülésen

Új alapokra szeretné helyezni a kapcsolatot Gödöllővel – ezzel kezdte beszámolóját Vécsey László országgyűlési képviselő (FIDESZ-KDNP), aki dr. Gémesi György polgármester meghívására tartott beszámolót a testület rendkívüli ülésén október 5-én. A napirenden ez alkalommal egy téma szerepelt: Az országgyűlési képviselő tájékoztatója Gödöllő érdekében végzett tevékenységéről – Vécsey László mint előterjesztő vett részt és kapott szót az ülésen. Gémesi György elmondta, amikor Vécsey László másfél évvel ezelőtt átvette országgyűlési képviselői mandátumát ígéretet tett arra, hogy a közeljövőben a választókerület mind a tizenhét település polgármesterét meg fogja keresni és együttműködést fog kezdeményezni. Sajnálja, hogy eddig erre nem került sor, ezért úgy döntött, ő indítványoz egy ilyen testületi ülést.
A fideszes országgyűlési képviselő prezentációjában nem csak a jelenlegi ciklus, hanem a 2010 óta lezajlott fejlesztések is szerepeltek:
– állami támogatásból megvalósult fejlesztések – mint például a Török Ignác Gimnázium felújítása;
– az állami és EU-s támogatással történt beruházások – köztük a hatvani vasútvonal rekonstrukciója keretében végrehajtott fejlesztések;
– városi forrásokból és az önkormányzat nyertes EU-s pályázataiból megvalósított fejlesztések – amilyen például a Petőfi Sándor Általános Iskola és a Művészetek Háza energiahatékonysági beruházásai, a főtér rekonstrukció, vagy a most befejezett Palotakert Óvoda energiahatékonysági megújítása, és a városi kerékpárutak megvalósítása;
– egyházi fejlesztések – mint a premontrei apátság építkezései, vagy a görögkatolikus egyházközség templomának megvalósulása; Vécsey László kiemelte az új apátsági templomot, ami – mint mondta, gyönyörű, újabb emblematikus épülete lesz Gödöllőnek.
– A MATE fejlesztései sem maradhattak ki az összeállításból.
Itt most csak néhányat emeltünk ki a felsorolásból, ami szintén a teljesség igénye nélkül készült, ahogy azt Vécsey László megjegyezte saját összeállításáról.
Helyet kaptak benne a kormányzati döntések is – az Alaptörvény megalkotása mellett – a háziorvosi és védőnői hálózat, valamint a hulladékgazdálkodás állami kézbe vétele, ami a fideszes országgyűlési képviselő szerint jelentős terhet vesz le az önkormányzatok válláról.
Szólt az uszoda beruházásról, s ennek kapcsán megjegyezte: elkészültek a tervek arra, hogy az épület mellett megvalósuljon egy jégcsarnok, de mint mondta, mivel városi igény egy stand, nyitott arra, hogy a városi igény kapjon támogatást.
Beszámolójában külön szólt a városi kerékpáros és sport beruházásokról rámutatva arra, jól élt a város fejlesztési lehetőségekkel. Kiemelte a Gödöllői Üzleti Park fejlődését is.
A leendő fejlesztések kapcsán kitért a tervezés alatt álló térségi elkerülőútra és azokra az elképzelésre, miszerint EU-s források felhasználásával kéregvasútként oldanák meg a HÉV közlekedését az Erzsébet-park és Palotakert között. Ennek kapcsán dr. Gémesi György megjegyezte: ha az EU ezt támogatja, a város is mellé tud állni.
Az elkerülőúthoz kapcsolódóan Vécsey László megjegyezte, kért egy célforgalmi számlálást, ami szerint Gödöllőnek az érzékeltnél kisebb az átmenő forgalma, inkább a célforgalom és a város belső forgalma nagy.
Végezetül méltatta a képviselő-testület által nemrég elfogadott Integrált Településfejlesztési Stratégiát, mint mondta, örült ennek a dokumentumnak, s úgy látja, ennek a mentén is lát lehetőséget mind kormányzati, mind országgyűlési képviselői együttműködésre.
Dr. Gémesi György polgármester megköszönte Vécsey Lászlónak a beszámolót, ami- mint mondta – megmutatta, milyen szépen fejlődik a város, és kérte, segítse a további fejlesztéseket – pontosabban, hogy megszülessen végre a döntés a város energetikai és bölcsőde fejlesztési hitel kérelmének támogatásáról. Érthetetlen, hogy egy családbarát kormány egy családbarát fejlesztés esetében nem hoz döntést. Nem pénzt kértünk- hívta fel a figyelmet a polgármester.
A képviselő-testület tagjainak lehetőségük volt feltenni kérdéseket is, ezzel azonban csak a Gödöllői Lokálpatrióta Klub képviselői és Bajkó Norbert alpolgármester éltek. Míg az ő részükről tizennyolc kérdést kapott Vécsey László, a fideszes önkormányzati képviselők egyetlen kérdést sem tettek fel. (Később is csak Török Sándor szólalt meg egy alkalommal, amikor megköszönte Vécsey Lászlónak a beszámolót.)
Velük szemben a Gödöllői Lokálpatrióta Klub képviselői olyan aktuális gödöllői témákat vetettek fel, mint a hulladékgazdálkodás helyzete, aminek a problémái napi szinten jelen vannak a városban. Ezzel kapcsolatban dr. Pappné Pintér Csilla adott hangot aggodalmának.
A fideszes országgyűlési képviselő azonban megnyugtatta: a jelenlegi problémák átmenetiek, s kijelentette: 2018-óta nem hallott olyat, hogy ne vitték volna el a kommunális hulladékot a lakosságtól. A közterületet érintő gondokkal kapcsolatban pedig a szakmai egyeztetést ajánlotta.
Molnár Gergely az M3-as autópálya kapcsán a zajvédőfal folytatásáról kérdezett, Pelyhe József többek között a máriabesnyői kisposta sorsával kapcsolatban érdeklődött, van-e fejlemény, Nagy Péter pedig abban kért segítséget, hogy a gödöllői gyerekek járhassanak úszás oktatásra az uszodába, az ugyanis jelenleg csak a Hajós iskola sporttagozatosainak érhető el, közülük sem mindegyik évfolyamnak. Pozitív választ egyikük sem kapott. Így járt dr. Győrfi Beáta is, aki jelezte, ha a kormány emelni fogja az útdíjat, megnőhet a Gödöllőn átmenő forgalom. Azt kérdezte, folytatódni fog-e az az elkerülőút építése, amiből eddig 250 méter készült el, van-e erre forrás a 2024-es költségvetésben- ez azonban nem derült ki a válaszból.
-Jó volt végignézni ezt a 13 évet, ez a beszámoló jól mutatta, milyen sok forrás jött Gödöllőre és cáfolta, hogy a Lokálpatrióta Klub miatt nem jön támogatás a városba – mondta Bárdy Péter alpolgármester. – Ezt a sokszor hallott véleményt Vécsey László személyesen is cáfolta, úgy fogalmazott: Ki akarta emelni, hogy a polgármester pártállásától függetlenül minden település megkapja azt, amire szüksége van.
Bárdy Péter örömének adott hangot amiatt is, hogy az Integrált Településfejlesztési Stratégiát is megdicsérte az országgyűlési képviselő. Az alpolgármester többek között arra kérdezett rá, mikor valósul meg az uszodánál a körforgalom, amit a közútkezelői hozzájárulás szerint a múlt év október végéig kellett volna elkészítenie, vagy kanyarodósávos kereszteződésé kellett volna alakítania a magyar államnak. és arra lett volna kíváncsi, lesz-e állami forrás a Hajós Alfréd Általános Iskola felújítására – azonban csak kitérő válaszokat kapott.
Bár az egyes problémák megoldására tett javaslatok és a kapott válaszok tekintetében voltak véleményeltérések, dr.Gémesi György polgármester pozitívan értékelte a beszámolót. A felsorolt beruházások – mint mondta, mindannyiunk sikerei. Kijelentette, nyitott a további megbeszélésekre és egyeztetésekre.
Megosztás Facebookon.
Küldd el emailben
Nyomtatás

Hozzászólások

Megszakítás