Gödöllői polgármesteri hivatal

Hírek

Kerekasztal beszélgetés a Magyar Polgármesterek XII. Világtalálkozóján

2018_06_viltal15

Kerekasztal beszélgetésen cserélték ki véleményüket az önkormányzatok jelenéről és jövőjéről a parlamenti pártok szakpolitikusai a Magyar Polgármesterek XII. Világtalálkozóján. A beszélgetésen A Demokratikus Koalíció részéről Hajdu László, a Jobbik Magyarországért Mozgalomtól Hegedűs Lórántné, az LMP-től Demeter Márta, az MSZP részéről Molnár Gyula, a Párbeszéd Magyarországért képviseletében pedig Kocsis-Cake Olivio vett részt a beszélgetésben. A rendezvényre a Fidesz Magyar Polgári Szövetség és a KDNP is meghívást kapott, ők azonban lemondták a részvételt.
A dr. Gémesi György MÖSZ elnök által vezetett kerekasztal beszélgetés során a résztvevők értékelték az önkormányzatok helyzetét, és felvetették azokat a problémákat, amikkel a legtöbbször találkoznak. Első körben pedig arról esett szó, pártjuk mely feladatokat adná vissza az önkormányzatoknak, valamint milyen többletjogosítványokat kaphatnának az önkormányzati érdekszövetségek.
Hajdu László (DK) elsőként a feladatok elosztásából adódó problémákra hívta fel a figyelmet. Mint mondta, a lakosság sok esetben azt sem tudja, hová kell mennie az ügyeit intézni. A feladatok visszaadásáról úgy nyilatkozott: Vissza kell adni mindet, amiben helyben lehet dönteni és amiben helyi szinten tudják, mi a fontos.
Hegedűs Lórántné (Jobbik) az önkormányzati gazdálkodás korlátozását emelte ki, mint fontos problémát, és a finanszírozás normatív alapokra való helyezését sürgette. Mint mondta, nem tartja elfogadhatónak, hogy szektorban tervezett béremeléseket a szegényebb településeknél úgy hajtsák végre, hogy azzal lényegében büntetik a jelentősebb bevétellel rendelkezőket. Mindemellett úgy vélte, az oktatás, az egészségügyi szakellátás és a településüzemeltetés mindenképpen helyben lenne jobb kezekben.
Demeter Márta (LMP) leszögezte, igenis szükség van az autonóm önkormányzatokra, mivel helyben ismerik leginkább a településen élők családi helyzetét, problémáit. Arra vonatkozóan, hogy milyen feladatot kellene visszaadni úgy válaszolt: azt, amit kérnek, s ezt tartja fontosnak az iskolák esetében is. Emellett szükségesnek tartanák a KLIK-nek a jelenlegi formában történő megszüntetését, s, ahol az önkormányzat nem igényelné vissza az iskolákat, ott járási szinten oldanák meg a működtetést. Emellett fontosnak nevezte a tűzoltóságok visszaadását, és az önkormányzati rendőrségek létrehozásának lehetőségét úgy, hogy a bűnüldözési feladatok országos szinten maradnának. Mindezek mellett fontosnak nevezte, hogy az önkormányzati érdekszövetségek bizonyos kérdésekben egyetértési jogot kapjanak.
Molnár Gyula (MSZP) arra hívta fel a figyelmet, hogy minél távolabb kerül egy feladat felelőse, annál kevésbé lát rá a dolgokra. Mint mondta, ha a kórházigazgatót be lehet hívni a testületi-ülésre és számon lehet kérni, egész másként fogja megközelíteni a feladatait, mint ha a felettese egy miniszter, akihez sosem fognak eljutni a problémák. Az oktatásról, az egészségügyről és egyes szociális kérdésekről úgy vélte, hogy mindenképpen vissza kellene adni az önkormányzatoknak, s mint mondta, közel háromszázra tehető azoknak a településeknek a száma, akik a középfokú oktatásban is szerepet tudnak vállalni.
Kocsis-Cake Olivio (PM) szomorúnak nevezte, hogy egyre több jogkört vonnak el az önkormányzatoktól és korlátozzák a polgármesterek mozgásterét, akik pedig Magyarország legnagyobb legitimitással bíró politikusai. Mint mondta, mindenképpen fontosnak tartanák a közoktatás visszaadását, és a megfelelő normatívák hozzárendelését is. Emellett a közterületek egységes kezelését, az egészségügyi alapellátást és az építési hatósági feladatokat nevezte meg, mint helyben legjobban ellátható feladatokat, de kitért arra is, érdemes lenne a szociális bérlakás szektor kapcsán is átgondolni az önkormányzati hatáskört.
Fontosnak nevezte, hogy erősebb legyen az együttműködés az önkormányzati érdekszövetségek között, s egyben hangot adott annak a véleménynek, miszerint jó lenne, ha az érdekszövetségek a kiemelt kormányberuházások kapcsán állást foglalhatnának.
A második kérdéskörben a hulladékgazdálkodás problémáiról, a modern városok kérdéséről, valamint arról a felmerült lehetőségről esett szó, hogy esetleg fél évvel előre hoznák a 2019-es önkormányzati választásokat. Ez utóbbi kérdésben valamennyi párt képviselője elutasítóan foglalt állást. Teljesen elfogadhatatlannak nevezték, hogy megrövidítsék a polgármesterek és a képviselő-testületek mandátumának idejét, s felhívták a figyelmet arra, hogy ez alkotmányellenes lenne.
Kocsis-Cake Olivio (PM) a modern városok programmal kapcsolatban úgy vélte, hogy az ehhez kapcsolódó fejlesztések leginkább a megyeszékhelyeknek kedveznek, de a legnagyobb problémának azt nevezte, hogy a jövő évi költségvetésben nem látja ennek a programnak a fedezetét. A hulladékgazdálkodás kérdésében – mint mondta – pártja a differenciált (állami és helyi) feladatelosztásban gondolkodik.
Molnár Gyula (MSZP) szintén a megosztott feladatellátást tartaná jó megoldásnak a hulladékgazdálkodás kérdésében, derült ki válaszából. A modern városok programot több szempontból is aggályosnak nevezte. Úgy vélte, ez még jobban kiélezi a területi egyenlőtlenségeket, el fogja szívni a kistelepülésekről a még ottmaradt lakosság jelentős részét. Mint mondta, egy modern falu programnak sokkal nagyobb lenne a létjogosultsága.
Demeter Márta (LMP) fontosnak nevezte, hogy a hulladékgazdálkodás ügyeibe legyen beleszólásuk az önkormányzatoknak. A modern város program kapcsán ő is úgy vélte, a falvak fejlesztésére nagyobb szükség lenne. Kijelentette: városfejlesztési programra szükség van, de annak a helyi érdekek mentén kell haladni és a helyi prioritásokat kell megvalósítani, s mentesnek kell lenni a korrupciónak még a gyanúja alól is.
Hegedűs Lórántné (Jobbik) ez utóbbi kérdésben szintén azt nevezte a legnagyobb problémának, hogy nincs költségvetési fedezete. A hulladékgazdálkodásról kijelentette: a jelenlegi koncepció egyértelműen megbukott, s felhívta a figyelmet arra, hogy ugyanez a helyzet a víziközmű társulásokkal is. Emellett kitért arra is, hogy az oktatási feladatok ellátását nem lehet ráerőltetni senkire sem, de minden önkormányzat számára biztosítani kell a lehetőséget, ha arra igényt tart, megfelelő állami kontroll mellett.
Hajdu László (DK) szintén egy modern falu programot tartana fontosnak jelentette ki, s felhívta a figyelmet arra, hogy a hulladékgazdálkodás kérdése mellett, hamarosan a vízgazdálkodásban is problémák várhatók, egy új szabályozás szerint ugyanis, ami 80 méterig engedély nélkül lehetővé teszi a kutak fúrását, jelentős befolyással lehet az ivóvíz ellátásra.
A témákkal kapcsolatos hozzászólók között Hohn Krisztina országgyűlési képviselő arra hívta fel a figyelmet, hogy az önkormányzatokat nem tekinti partnernek a kormány, mint mondta, ez jól látszik azon is, hogy sem a FIDESZ sem a KDNP nem vett részt a mai rendezvényen.

 

Megosztás Facebookon.
Küldd el emailben
Nyomtatás

Hozzászólások

Megszakítás