Gödöllői polgármesteri hivatal

Hírek

Konzorciumi megállapodás a Rákos-patak revitalizációja érdekében

DSCF0539

A képviselő-testület elfogadta a Pest Megye Önkormányzatával, Szada Nagyközség Önkormányzatával, Isaszeg Város Önkormányzatával és Pécel Város Önkormányzatával kötendő konzorciumi együttműködési megállapodást, melynek célja, hogy a Rákos-patak menti területek revitalizációja minél szélesebb körben megvalósuljon, és hosszabb távon a Rákos-völgy Pest megyei szakasza a Dunakanyarhoz fokozatosan felzárkózó minőségű, ismertségű, rekreációs és turisztikai desztinációvá, ökoturisztikai folyosóvá váljon.

A Rákos-patak revitalizációja érdekében évek óta folynak szakmai egyeztetések, mivel a patak megyei szakaszának rendezése, illetve a patak menti területek turisztikai, rekreációs és egyéb potenciáljának kihasználása összehangolt fellépést igényel az érintettek részéről. Pest Megye Önkormányzata a Rákos-patak völgye Pest megyei szakaszára vonatkozó térségfejlesztési koncepció és stratégiai programot Pest Megye Önkormányzata elfogadta.

A Gödöllő Integrált Településfejlesztési Stratégia 2015-2020. (ITS) több, a Rákos-patakot érintő programelemet határoz meg, melyek közül meghatározó a komplex ökológiai fejlesztés a Rákospatak mentén, a Rákos-patak egységes revitalizációja, vízgazdálkodás fejlesztése, rekreációs-zöld folyosó létesítése projekt.
Az Önkormányzat 2017 novemberében vállalkozási szerződést kötött a Hidro-Consulting Kft.-vel a Rákos-patak Gödöllő, alsóparki szakasza mederrendezési terveinek és a hozzá kapcsolódó „városi biodiverzitás-tanösvény” létrehozásához szükséges tervek elkészítésére. Az engedélyezési tervek elkészültek, a projekt megvalósításához szükséges engedélyek (a gyalogos hidak építési engedélye kivételével) megvannak.

A Pest Megyei Önkormányzat a Rákos-patak völgye Pest megyei szakaszára vonatkozó térségfejlesztési koncepció és stratégiai programban foglalt célok megvalósításának érdekében – az érintett településekkel (Szada, Gödöllő, Isaszeg, Pécel) konzorciumot alkotva a pénzügyminiszterhez a projektelemek megvalósítása érdekében egyedi támogatási kérelmet kíván benyújtani.

Az egyedi támogatási kérelem bruttó 420.000.000.- Ft támogatási igénnyel kerül benyújtásra, melyből a gödöllői projektelemre bruttó 197.167.924.- Ft jut a tervezet szerint (a támogatási kérelem pozitív elbírálása esetén). A Konzorciumvezető a támogatási összegből bruttó 12.319.000.- Ft-ot külön pénzeszköz-átadási megállapodás keretében átad Gödöllő Város Önkormányzata részére tekintettel a Rákos-patak környezetében megvalósítani kívánt egyéb beruházásokkal való összhang érdekében és a korábbiakban megindított tervezési eljárásra.

Megosztás Facebookon.
Küldd el emailben
Nyomtatás

Hozzászólások

Megszakítás