Székhely: 2100 Gödöllő, Szabadság tér 7. | Telefonszám: +36-28/529-100; +36-28/529-180 | E-mail cím: pmh@godollo.hu. | fb.com/godollovaros | Gödöllő Városi Net Tv | Gödöllői Szolgálat

Közbeszerzések

november 2018

2018, november 29

Pályázati hirdetmény – Volt Pedagógus szálló Tanító köz 7. sz. Pályázati dokumentáció

Gödöllő Város Önkormányzata (2100 Gödöllő, Szabadság tér 7.) kétfordulós pályázatot hirdet a gödöllői 5313 helyrajzi számú, lakóház, udvar, gazdasági épület megnevezésű ingatlan tulajdonjogának megszerzésére. Az ingatlan irányára: 65.000.000 Ft. Az ajánlatok...
2018, november 27

Bérbevételi felhívás

Gödöllő Város Önkormányzata bérbe adja a Gödöllő, Palota-kert 4. szám (5891/5/A/36 hrsz.) alatt található, tulajdonát képező nem lakás célú helyiséget A bérbevételi felhívás innen tölthető le
2018, november 20

Tervek, koncepciók – Turizmusfejlesztési koncepció

Turizmusfejlesztési koncepció
2018, november 20

Tervek, koncepciók – Közművelődési koncepció

Közművelődési_koncepció
2018, november 20

Tervek, koncepciók: Közlekedési koncepció

A dokumentum 1. része A dokumentum 2. része A dokuemtum 3. része
2018, november 20

Tervek, koncepciók – Közfoglalkoztatási koncepció

Közfoglalkoztatási_koncepció
2018, november 20

Tervek, koncepciók – Környezetvédelmi program

Környezetvédelmi_program
2018, november 20

Tervek, koncepciók – Ifjúsági koncepció

Ifjúsági koncepció
2018, november 20

Településrendezési eszközök – Gödöllő Város Településszerkezeti Terve 2018

A dokumentum innen tölthető le
2018, november 20

Településrendezési eszközök – Gödöllő Város Integrált Városfejlesztési Stratégia (2008-2013)

A dokumentum innen tölthető le
2018, november 20

Településrendezési eszközök – Kiegészítő leírás a Településszerkezeti Terv módosításához 2016

A dokumentum innen tölthető le
2018, november 20

Településrendezési eszközök – Gödöllő Városfejlesztési Koncepció 2006

A koncepció innen tölthető le
2018, november 20

Településrendezési eszközök – Gödöllő Településképi Arculati Kézikönyv 2017

A kézikönyv innen tölthető le
2018, november 20

Településrendezési eszközök – ITS Gödöllő 2015-2020. Megalapozó vizsgálat – Helyzetfeltárás és helyzetelemzés

A dokumentum innen tölthető le

október 2018

2018, október 13

Pályázati hirdetmény

  Gödöllő Város Önkormányzata (2100 Gödöllő, Szabadság tér 7.) kétfordulós pályázatot hirdet a gödöllői 2242/10 helyrajzi számú, beépítetlen terület megnevezésű ingatlan tulajdonjogának megszerzésére. Az ajánlatok benyújthatóak: 2018. november 15. napján 12.00...

szeptember 2018

2018, szeptember 28

Pályázati felhívás Gödöllő város közigazgatási területén, menetrend szerinti helyi autóbusz-közlekedés közszolgáltatási szerződés keretében történő ellátására

  A letölthető dokumentumok: Pályázati felhívás Hivatalos Értesítő Pályázati dokumentáció Közszolgáltatási szerződés tervezet Feljegyzés ajánlattételi határidő pontos időpontjáról

augusztus 2018

2018, augusztus 24

Közzététel Gödöllő Város Önkormányzat által kötött az ÁHT. 15/B.§(1) bekezdése szerint nevesített nettó 5 millió Ft-ot elérő, vagy azt meghaladó szerződésekről – 2012. év

A dokumentum innen tölthető le: 2012_5M_szerződés
2018, augusztus 24

Közzététel Gödöllő Város Önkormányzat által kötött az ÁHT. 15/B.§(1) bekezdése szerint nevesített nettó 5 millió Ft-ot elérő, vagy azt meghaladó szerződésekről – 2011. év

A dokumentum innen tölthető le: 2011_5M_szerződés
2018, augusztus 24

Gödöllő Város Önkormányzat által kötött az ÁHT. 15/B. § (1) bekezdése szerint nevesített nettó 5 millió Ft-ot elérő, vagy azt meghaladó szerződésekről – 2010. év

A dokumentum innen tölthető le: 2010_5M_szerződés
2018, augusztus 24

Gödöllő Város Önkormányzat által kötött az ÁHT. 15/B. § (1) bekezdése szerint nevesített nettó 5 millió Ft-ot elérő, vagy azt meghaladó szerződésekről – 2009. év

A dokumentum innen tölthető le: 2009_5M_szerződés  

április 2018

2018, április 23

Közbeszerzések – Pályázati felhívás Gödöllő város közigazgatási területén, menetrend szerinti, helyi autóbusz-közlekedés közszolgáltatási szerződés keretében történő ellátására

A dokumentumok innen tölthetők le: 2017_busz_palyazati_dokumentacio-2017 he-2017-980-godollo
2018, április 22

Közbeszerzések – “Gödöllő, közvilágítás karbantartására vonatkozó szolgáltatás megrendelés” tárgyú közbeszerzés- vállalkozási szerződés

A dokumentum innen tölthető le: 2013_szerzodes1001
2018, április 22

Közbeszerzések – Gödöllő, Táncsics Mihály úti műfüves sportpálya megvalósítása – pályavilágítás

A dokumentum innen tölthető le: tajekoztato_teljesitesrol_palyavilagitas
2018, április 22

Közbeszerzések – Gödöllő, Táncsics Mihály úti műfüves sportpálya megvalósítása – pályaépítés

A dokumentumok innen tölthetők le: tajekoztato_teljesitesrol_palyaepites
2018, április 22

Közbeszerzések – Szerződés teljesítésére vonatkozó információk: Gödöllő, Szabadság tér – Rézgombos Ház és Mária Oszlop környezetének – tájépítészeti munkáinak kivitelezésére történő építési beruházás

A dokumentum innen tölthető le: rezgombos
2018, április 22

Közbeszerzések – Tervezői szerződés a Gödöllő, közlekedéssel kapcsolatos építési engedélyezési tervek elkészítésére II. Rész

A dokumentum innen tölthető le: tervezesi_szerzodes_ii._resz
2018, április 22

Közbeszerzések – Tervezői szerződés a Gödöllő, közlekedéssel kapcsolatos építési engedélyezési tervek elkészítésére I. Rész

A dokumentum innen tölthető le: tervezesi_szerzodes_i._resz
2018, április 22

Közbeszerzések – Vállalkozási szerződés a Gödöllő, Petőfi Sándor Általános Iskola tornaterem felújítása – II. ütem kivitelezési feladataira

A dokumentum innen tölthető le: vallalkozasi_szerzodes_modositasa_petofi
2018, április 21

Közbeszerzések – Emlékeztető a „Közszolgáltatási szerződés Gödöllő város közigazgatási határain belül menetrendszerinti, helyi, közforgalmú autóbusz közösségi közlekedési hálózat működtetésére ”című közszolgáltatási szerződés

A dokumentum innen tölthető le: busz_emlekezteto
2018, április 21

Közbeszerzések – Vállalkozási szerződés a Gödöllő, Szabadság tér – Rézgombos Ház és Mária Oszlop környezetének – tájépítészeti munkáinak kivitelezésére

A dokumentum innen tölthető le: szerzodes_alairt_maria_oszlop
2018, április 21

Közbeszerzések – „Gödöllő, Szabadság tér – Rézgombos Ház és Mária Oszlop környezetének tájépítészeti munkáinak kivitelezése ” – előzetes vitarendezési kérelem

elozetes_vitarendezesi_kerelem_1_2 elozetes_vitarendezesi_kerelem_2_2
2018, április 21

Közbeszerzések – Gödöllő Város Önkormányzatának 2013. évi összesített közbeszerzési terve

A dokumentum innen tölthető le: 2013_kozbeszerzesi_terv
2018, április 21

Közbeszerzések – Takarítási szolgáltatás ellátása a Gödöllő Város Önkormányzata működtetési körébe tartozó oktatási célú intézményeknél

Ajánlati felhívás: 2013_ajanlati_felhivas_ted_takaritas Dokumentáció: 2013_dokumentacio_takaritas  
2018, április 21

Közbeszerzések – Pályázati Dokumentáció (pályázati kiírás) Gödöllő város közigazgatási területén, menetrend szerinti helyi autóbusz-közlekedés közszolgáltatási szerződés keretében történő ellátására

A dokumentum innen tölthető le: busz_palyazati_dokumentacio-2012
2018, április 21

Közbeszerzések – Pályázati Felhívás Gödöllő város közigazgatási területén, menetrend szerinti helyi autóbusz-közlekedés közszolgáltatási szerződés keretében történő ellátására

felhivas-busz-2012
2018, április 21

Közbeszerzések – Vállalkozási szerződés Gödöllő város közigazgatási területén a közvilágítási berendezések aktív elemeinek üzemeltetésére – közbeszerzés

kozvilagitasi_szerzodes
2018, április 21

Közbeszerzések – “Gödöllő Város szennyvíztisztító telep korszerűsítése” tárgyú projekt projektmenedzseri feladatainak ellátása – közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés

szerzodes_projektm_tisztitotelep
2018, április 21

Közbeszerzések – “Gödöllő Város szennyvíztisztító telep korszerűsítése” tárgyú projekt jogi szolgáltatási/tanácsadói feladatainak ellátása – közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés

szerzodes_jogi_tisztitotelep
2018, április 21

Közbeszerzések – Gödöllő Város Önkormányzat 2011. évi közbeszerzési statisztikai összegzése

statisztika_2011
2018, április 21

Közbeszerzések – Gödöllő Város Önkormányzata intézményeinek nyári általános javítási munkáinak kivitelezése (vízvezeték rendszerek, intézményi terek általános javítási munkái, nyílászáró cserék) – a szerződés teljesítésére vonatkozó

kmbt28220120402103503_nyari_2012
2018, április 21

Gödöllő Városi Filmszínház digitális korszerűsítése – szerződés

kmbt28220120328150000_mozi_2012
2018, április 21

Közbeszerzések – Gödöllő Város Önkormányzatának 2012. évi összesített közbeszerzési terve

kozbesz_terv_2012_3._modositas
2018, április 21

Közbeszerzések – A Gödöllő Város Önkormányzat tulajdonában lévő Testőrlaktanya állagmegóvási munkáiból a haladéktalanul szükséges megerősítések kivitelezése – információk a szerződés teljesítéséről

kmbt28220120306105026_testor2012_1
2018, április 21

Közbeszerzések – Gödöllő Város szennyvíztisztító telepe korszerűsítésének megvalósításához szükséges hitel felvétele – ajánlati dokumentáció

keop_hitelfe
2018, április 21

Közbeszerzések – Gödöllői Városi Filmszínház digitális korszerűsítése céljából DCI rendszerű digitális kivetítő és az annak működtetéséhez szükséges korszerű szerver beszerzés – ajánlattételi felhívás

af_mozi
2018, április 21

Közbeszerzések – Gödöllő Város Önkormányzata tulajdonában lévő “Testőrlaktanya” állagmegóvási munkáiból a haladéktalanul szükséges megerősítések kivitelezése – ajánlattételi felhívás

2018, április 21

Közbeszerzések – A “Gödöllő, Városi Könyvtár és Információs Központ felújítása” tárgyú közbeszerzési eljárás során kötött szerződés módosítása

kmbt28220110927141219__1_konyvtar_modosit
2018, április 21

Közbeszerzések – Gödöllő Város Önkormányzata intézményeinek nyári általános javítási munkáinak kivitelezése – vízvezeték rendszerek, intézményi terek általános javítási és nyílászáró csere feladatokra

ligetsor_szerzod_s
2018, április 21

Közbeszerzések – “Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ felújítása” tárgyú közbeszerzési eljárás során megkötött szerződés

varosi_konyvtar_szerzodes
2018, április 21

Közbeszerzések – “Erkel Ferenc Általános Iskola nyílászáróinak teljes cseréje” tárgyú közbeszerzési eljárás során megkötött szerződés

erkel_szerzod_s
2018, április 21

Közbeszerzések – “Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ felújítása” tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívása

af_v_gleges_konyvtar
2018, április 21

Közbeszerzések – Az Erkel Ferenc Általános Iskola nyílászáróinak teljes cseréje” tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívása

erkel_ajanlatteteli
2018, április 21

2010. évi statisztikai összegzés

2010._evi_statisztikai__sszegzes
2018, április 21

Közbeszerzések – Kiegészítő tájékoztatás a “Közterületi videó kamerás térfelügyeleti rendszer I. ütemének kialakítása felügyeleti központokkal, kommunikációs és energiaellátó alrendszerrel” tárgyú eljárás kapcsán. 4. kérdéscsoport

kerdesek_es_valaszok4_1_
2018, április 21

Közbeszerzések – Tájékoztatás határidő módosításáról

hatarido_mod
2018, április 21

Kiegészítő tájékoztatás a “Közterületi videó kamerás térfelügyeleti rendszer I. ütemének kialakítása felügyeleti központokkal, kommunikációs és energiaellátó alrendszerrel” tárgyú eljárás kapcsán. 3. kérdéscsoport

kerdesek_es_valaszok3
2018, április 21

Közbeszerzések – Kiegészítő tájékoztatás a “Közterületi videó kamerás térfelügyeleti rendszer I. ütemének kialakítása felügyeleti központokkal, kommunikációs és energiaellátó alrendszerrel” tárgyú eljárás kapcsán

kerdesek_es_valaszok2
2018, április 21

Közbeszerzések – Kérdések és válaszok a “Közterületi videó kamerás térfelügyeleti rendszer I. ütemének kialakítása felügyeleti központokkal, kommunikációs és energiaellátó alrendszerrel” tárgyú eljárás kapcsán

kerdesek_es_valaszok1
2018, április 21

Közbeszerzések – Gödöllő Város Önkormányzatának 2011. évi összesített közbeszerzési terve

kozbeszerzesi-terv-2011_11_03
2018, április 21

Közbeszerzések – Ajánlati dokumentáció közterületi térfelügyeleti rendszer I. fázisának kialakítása Gödöllő városa számára

t_rfigyelo_110223-adv
2018, április 21

Közbeszerzések – Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem

af_feladott_-_terfigyelo-11_03_04(1)
2018, április 21

Közbeszerzések -2010/S 2-001347 Vállalkozási szerződés keretében Gödöllő Főtér (Szabadság tér és környezete) közműkiváltások és tájépítészeti felszín rehabilitáció

Ajánlattételi/részvételi felhívás letöltése ajanlati_felhivas-_foter-_weblapra-1
2018, április 13

Közbeszerzések – „Gödöllő, Szabadság tér 7. sz. (Hrsz.: 291/4) alatt, a Városháza bontása után felszabaduló térrészen megvalósítandó szabadtéri színpad és környezetrendezés (Főtér II. ütem)”

A dokumentumok innen tölthetők le: godollo_foter_felujitasa_osszefoglalo_tajekoztatas godollo_foter_felujitasa_af_ellenjegyzett godollo_foter_felujitasa_kd godollo_foter_felujitasa_kd_ellenjegyzett

március 2018

2018, március 27

Közbeszerzések – Gödöllő, Rönkvár játszótér felújítása közbeszerzés

A dokumentumok innen tölthetők le: szerzodestervezet_ronkvar_jatszoter eljarast_megindito_felhivas_ronkvar_jatszoter dokumentacio_ronkvar_jatszoter  Műszaki dokumentáció RONKVAR_KIIRAS_GENERAL  RONKVAR_KIIRAS_GENERAL tajepiteszet_iratok TERVEK_ronkvar VÍZGÉPÉSZET
2018, március 19

Közbeszerzések – Gödöllő, Blaháné útja felújítása műszaki dokumentáció

A dokumentumok innen tölthetők le: Müszaki leiras Blaha Módosított árazatlan költségvetési kiírás Kiegészítő tájékoztatás és határidő hosszabbítás Közműegyeztetési jegyzőkönyv Geodéziai helyszínrajz Forgalomtechnikai helyszínrajz Mintakeresztszelvény Hossz-szelvény2 Hossz-szelvény Építési helyszínrajz Átnézeti helyszínrajz...

február 2018

2018, február 8

Közbeszerzések – Gödöllő, Várkapitányi lak felújítása IV. ütem.

A dokumentumok innen tölthetők le: szerzodestervezet_varkapitanyi_lak_iv kozbeszerzesi_dokumentacio_varkapitanyi_lak_iv. eljarast_megindito_felhivas_varkapitanyi_lak_iv arazatlan_koltsegvetes_varkapitanyi_lak_iv. Elektromos Építészet Gépészet Környezet

december 2017

2017, december 21

Gödöllő Város Önkormányzat közigazgatási területén 2 részben kerékpárút és gyalogút építése és felújítása Dózsa György út külső és belső szakaszon, illetve térrendezés

A közbeszerzés dokumentumai itt tekinthetők meg: http://web.godollo.hu/polgarok/hirdetmenyek/kozbeszerzesek/?newswf2_id=53344&newswf2_action=        
2017, december 20

Közbeszerzések – Központi orvosi ügyelet ellátása Gödöllő, Isaszeg, Szada és Mogyoród területén tárgyú közbeszerzési eljárás

A dokumentumok innen tölthetők le: ugyelet_megbizasi_szerzodes_tervezete_2017 ugyelet_dokumentacio_2017 reszletes_arajanlat__minta_ eljarast_megindito_felhivas_orvosi_ugyelet_vegl

augusztus 2017

2017, augusztus 26

Közbeszerzések – Épületépítés, tereprendezés, közösségi tér kialakítása

A dokumentumok innen tölthetők le: elso fejezet masodik fejezet harmadik fejezet negyedik fejezet negyedik fejezet: Tűzvédelem Tartószerkezet Tájépítészet Munkavédelem Közmű és közlekedés Épületvillamosítás Épületgépészet Építészet Akadálymentesítés hatodik fejezet Tájékoztató az...

július 2017

2017, július 27

Közbeszerzések – Mesék Háza Óvoda II. számú épület felújítása, ismételt eljárás

A dokumentumok innen tölthetők le: elektromos gepeszet mesek_haza_ovoda_arazatlan_koltsegvetesek epiteszet_tervek muszaki_leiras_kiegeszitese tuzvedelem statika

május 2017

2017, május 22

Közbeszerzések – Gödöllő, Palotakerti Bölcsőde külső udvar felújítása (csökkentett műszaki tartalom)

A dokumentumok innen tölthetők le: wetransfer-5684ae(1) wetransfer-6357cb wetransfer-fca8e1
2017, május 19

Közbeszerzés – Gödöllő, Mesék Háza Óvoda II. számú épület felújítása

A dokumentumok innen tölthetők le: wetransfer-dee2df fotok2 fotok3 fotok1 wetransfer-9565a4 mesek_haza_ovoda_vegleges_ajanlatok_bontasa tuzvedelmi_dokumentacio wetransfer-5b6000 wetransfer-91a369 wetransfer-984c1c wetransfer-3e6a9c

április 2017

2017, április 28

közbeszerzés – Gödöllő, Meggyes terület szennyvízcsatorna-hálózat bővítési kivitelezési munkái

A dokumentumok innen tölthetők le: m-szoveges meggyeskzbeszerzstovbbianyagokii_ honlaprakzbeszerzsmeggyes
2017, április 28

Közbeszerzések – Gödöllő, Antalhegy II. ütem szennyvízcsatorna-hálózat bővítési kivitelezési munkái

A dokumentumok innen tölthetők le: antalhegyii_tovbbianyagok kozmuegyeztetes_2015 hidrokultura_-_muszaki_leiras arazatlan_koltsegvetes 3.2modositott.rajz muszaki_dokumentacio_antalhegy_ii. ajanlatteteli_felhivas
2017, április 6

Közbeszerzések – Gödöllő, Palotakerti Bölcsőde udvarának kialakítása

A dokumentumok innen tölthetők le: bontasi_jkv ajanlattetelre_felhivott_gazdasagi_szereplok vallalkozasi_szerzodes_tervezete_palotakerti_bolcsode_modositas_04.18 koltegvetes_arazatlan__godollo__palotakert_bolcsode__modositott eljarast_megindito_felhivas_bolcsi_modositas_04.18 bolcsode_dokumentacio_modositott_04.18. v_illalkoz_isi_szerz__d__s_tervezete_palotakerti_b__lcs__de GÖDÖLLŐ, PALOTAKERT BÖLCSŐDE KERTJÉNEK KIVITELI TERVE ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS „Gödöllői Egyesített Palotakerti Bölcsőde külső udvarának felújítása” tárgyban AJÁNLATTÉTELI...

március 2017

2017, március 7

Közbeszerzések – Gödöllő Városháza bontása építési beruházás feladatainak ellátása vállalkozási szerződés keretében

A dokumentumok innen tölthetők le: elkesett_ajanlat_jkv bontasi_jkv_2017.03.22.rn9.00 pince_falak_bontasa-_megmarado_falak kiegeszites_az_uj_kozbeszerzeshez_2017 43-bon-god-bej-160613-00-r002_terulet-helyreallitasi_terv_vegleges godollo_varoshaza_bontas_koltsegvetes_arazatlan_uj_2017 43-bon-god-bej-160613-00-r001_meglevo_allapot_helyszinrajz_vegleges godollo_varoshaza_bontas_koltsegvetes_arazatlan_uj_2017 43-bon-god-bej-160613-00-i003_kornyezetvedelmi_munkaresz_vegleges     43-bon-god-bej-160613-00-i001_muszaki_leiras_vegleges ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény alapján ÉPÍTÉSI BERUHÁZÁS...

november 2016

2016, november 29

Közbeszerzések – “Közbeszerzési dokumentum – Gödöllő Várkapitányi lak részleges helyreállítása III. ütem”

A dokumentumok innen tölthetők le: koltsegvetes_arazatlan_iii_utem varkapitanyi_iii_utem_kd_161128 jogeros_epengkiviteli_terv_iii_utem_2016_11_29

július 2016

2016, július 29

A Gödöllő, Petőfi S. tér – Lumniczer S. utca vízelvezetése I.-II. ütem kivitelezése” tárgyú közbeszerzési dokumentáció műszaki melléklete

A dokumentum innen tölthető le: kozbeszerzes_lumniczerucsapadek(1)
2016, július 12

Közbeszerzések – Közbeszerzési dokumentum “Gödöllő, Várkapitányi lak részleges helyreállítása”

jogeros_epeng_2014_05_13 testorlaktanya_af_160712 testorlaktanya_ad_160712 Várkapitányi Tervdokumentáció villamvedelem_2015_03_26 tartoszerkezeti_muleiras_2016-1_jav s-7x1_loggia_alapozasi_terve s-6x_tetocsere__tetoalaprajz___bb s-5x_tetocsere__kotog._szint_aa_es_cc s-4x_em._feletti_fodemcsere_es_megerosites s-3x_fsz._feletti_fodemcsere restauratori_terv_2016 faanyagv_delem_2014 elektromos_leiras_2015_03_26 12_epitesz_muszaki_leiras 11_epitesz_reszletrajzok 10.4_loggia_oldal_nezetek 10.3_loggia_fo_nezet 10.2_loggia_metszetek 10.1_loggia_alaprajzok 09_delnyugati_homlokzat_-_tervezett 08_delkeleti_homlokzat_-_tervezett 07_eszaknyugati_homlokzat_-_tervezett 06_eszakkeleti_homlokzat_-_tervezett 05_tetonezet_-_tervezett 04_padlas_-_tervezett 03_emelet_-_tervezett 02_foldszint_-_tervezett 01_pince_-_tervezett...

június 2016

2016, június 23

Közbeszerzések – Gödöllő, Dózsa György út menti gyalog- és kerékpárút kivitelezése (Széchenyi István utca – Körösfői K. Aladár utca közötti szakasz)

A dokumentumok innen tölthetők le: muszaki_leiras_kput_szechenyi_korosfoi_kozott(1) organizacios_terv_dgy_kput(1) tigaz_dso t-com invitel godollo_dozsa_gy_ut_toldi_cspm_reszletrajz godollo_dozsa_gy_szechenyi_toldi_kozott_meret_menny_koltsegvetesi_kiiras_i_valtozat godollo_dozsa_gy_toldi_korosfoi_kozott_meret_menny_koltsegvetesi_kiiras_i_valtozat elmu_halozat_i dmrv digi bp_fovaros 816_i_u-5.5_godollo_dozsa_gy_uti_kerekparut_ksz 816_i_u-5.4_godollo_dozsa_gy_uti_kerekparut_ksz 816_i_u-5.3_godollo_dozsa_gy_uti_kerekparut_ksz 816_i_u-4.2_godollo_dozsa_gy_uti_kerekparut_mksz 816_i_u-4.1_godollo_dozsa_gy_uti_kerekparut_mksz 816_i_u-3.2_godollo_dozsa_gy_uti_kerekparut_utepites_hszel 816_i_u-2.2_godollo_dozsa_gy_uti_kerekparut_utepites_hszr_mod 816_i_k-2_godollo_dozsa_gy_uti_kerekparut_kozmu_hszr 816_i_fk-6_godollo_dozsa_gy_uti_kerekparut_forgkorl_hszr 816_i_fk-5_godollo_dozsa_gy_uti_kerekparut_forgkorl_hszr 816_i_f-2_godollo_dozsa_gy_uti_kerekparut_forgtech_hszr
2016, június 21

Gödöllő Város Önkormányzatának 2016. évi éves összesített közbeszerzési terve

A dokumentum innen tölthető le: 2016_kozbesz_terv0616
2016, június 16

Közbeszerzések – „Antalhegy szennyvízcsatornázás I. Ütem”

A dokumentumok innen tölthetők le: muszaki_mell(1) antalhegy_szennyviz_i_utem_ajanlati_felhivas_final antalhegy_szennyviz_i

május 2016

2016, május 13

Új közúti híd építése a meglévő áteresz helyén a Gödöllő, Szilhát u. Rákos-patak Szilháti mellékága 0+375 km szelvényben

A dokumentum innen tölthető le: muszaki_mellekletek_es_az_arazatlan_koltsegvetesi_kiiras(1)

április 2016

2016, április 29

Közbeszerzések – Közbeszerzési dokumentum “Művészetek Háza légtechnikai rendszerének átalakítása és bővítése”

A dokumentumok innen tölthetők le: muza_klima_kozbeszerzesi_dokumentum_160428 legtechnika-klima_leiras_es_koltsegvetes(3)
2016, április 29

Közbeszerzések – Közbeszerzési dokumentum “Művészetek Háza épület villamos berendezések felújítása”

A dokumentumok innen tölthetők le: szcenika_tervek_leiras_koltsegvetes(3) gyengearam_dokumentacio_koltsegvetes(3) gyengearamu_tervek__pdf_(3) erosaramu_dokumentacio_koltsegvetes(3) erosaramu_tervek__pdf_(3) muza_elektromos_kozbeszerzesi_dokumentum_160428
2016, április 19

Közbeszerzések – KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM “Művészetek Háza (2100 Gödöllő, Szabadság út 6.) 1., 2. és 3. emeletét érintő épület villamos berendezések felújítása a teljesítési határidőre prognosztizált egyösszegű átalányáron” hirdetmény nélküli közbeszerzési eljárásához

A dokumentumok innen tölthetők le: szcenika_tervek_leiras_koltsegvetes(2) erosaramu_tervek__pdf_(2) gyengearamu_tervek__pdf_(2) gyengearam_dokumentacio_koltsegvetes(2) erosaramu_dokumentacio_koltsegvetes(2) muza_elektromos
2016, április 19

KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM “Művészetek Háza (2100 Gödöllő, Szabadság út 6.) légtechnikai rendszerének átalakítása és bővítése a teljesítési határidőre prognosztizált egyösszegű átalányáron” hirdetmény nélküli közbeszerzési eljárásához

A dokumentumok innen tölthetők le: legtechnika-klima_leiras_es_koltsegvetes(2) muza_klima

november 2015

2015, november 3

Közbeszerzések – Ajánlattételi Dokumentáció “Az egészségügyi alapellátás körébe tartozó gyermek és felnőtt központi orvosi ügyelet ellátása” tárgyú nyílt közbeszerzési eljárásához

A dokumentum innen tölthető le: orvosiugyelet__ajanlatidokumentacio_ke-21173_2015

július 2013

2013, július 25

Közbeszerzések – Gödöllő, Szabadság tér 1. szám alatti “Rézgombos Szolgáltatóház” alatti mélygarázs tulajdonjogának megszerzéséhez szükséges hitel felvétele – ajánlati dokumentáció

hitelfelvet_rezgombos_dokumentacio

május 2010

2010, május 21

Közbeszerzések – 28399/2009 Építészeti, mérnöki szolgáltatások

Ajánlattételi felhívás: ajanlati_felhivas-_muszaki_ellenor-_weblapra
Betűk visszaállítása
Kontraszt