Gödöllői polgármesteri hivatal

Közérdekű adatok

-
Közérdekű adatok
Ezen az oldalon a Gödöllő Város Önkormányzata működésére vonatkozó közérdekű adatokat találja. Ennek közzétételekor a tartalom és a forma tekintetében az elektronikus információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásait vettük figyelembe.
I. Szervezeti, személyzeti adatok

1.1 Kapcsolat

A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei

 

A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve: Gödöllői Polgármesteri Hivatal

Központi cím: 2100 Gödöllő, Szabadság tér 6.
Levelezési cím: 2100 Gödöllő Szabadság tér 6.
Központi telefonszám: 0628529100
Központi webcím: http://www.godollo.hu
Központi email cím: pmh@godollo.hu

A Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatának elérhetősége: 2100 Gödöllő, Petőfi tér 4-6.

A munkaidő beosztása szerinti általános munkarend:
hétfőtől-csütörtökig: 8.00-16.30 óráig
pénteken: 8.00-14.00 óráig tart.
Az ügyfélfogadás rendje

Általános ügyfélfogadási idő
Hétfő: 8.00-18.00 óráig
Szerda: 8.00-16.30 óráig

Anyakönyvvezetők ügyfélfogadási ideje
Hétfő: 8.00-18.00 óráig
Szerda: 8.00-16.30 óráig

A Főépítészi Iroda ügyfélfogadási rendje
Hétfő: 8.00-18.00 óráig

1.2 Szervezeti felépítés, szervezeti egységek

A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai

 

A Gödöllői Polgármesteri Hivatala szervezeti ábrája: itt tekinthető meg

 

1.3 Vezetők neve, beosztása, elérhetősége

A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme)

 

Polgármester: Dr. Gémesi György

Ügyfélfogadás: minden hónap első szerdán 10.00-12.00 és 14-16.00 óráig

Telefon: 06 70/886-9472

e-mail cím: pmh@godollo.hu

 

Jegyző: Dr. Kiss Árpád

Ügyfélfogadás: minden hónap második szerdán 9.00-12.00 óráig

Telefon: 06 70 886 9474

e-mail cím: pmh@godollo.hu

 

Irodavezetők:

Polgármesteri Kabinet vezetője: Péterfi Csaba

Jegyzői Iroda vezetője: Ecseriné Grznár Edit

Költségvetési Iroda vezetője: Jáger Ágnes

Közigazgatási és Szociális Iroda vezetője: dr. Tamás Márta

Mérnöki Iroda vezetője: Czeba Attila

Főépítészi Iroda vezetője: Mészáros Judit főépítész

Adó és Ingatlangazdálkodási Iroda vezetője: Mag Erika

1.4 Ügyfélszolgálat

A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rend

 

A Gödöllői Polgármesteri Hivatal működési és ügyfélfogadási rendje:

A munkaidő beosztása szerinti általános munkarend:
hétfőtől-csütörtökig: 8.00-16.30 óráig
pénteken: 8.00-14.00 óráig tart.

 

Az ügyfélfogadás rendje

Általános ügyfélfogadási idő
Hétfő: 8.00-18.00 óráig
Szerda: 8.00-16.30 óráig

Anyakönyvvezetők ügyfélfogadási ideje
Hétfő: 8.00-18.00 óráig
Szerda: 8.00-16.30 óráig

A Főépítészi Iroda ügyfélfogadási rendje
Hétfő: 8.00-18.00 óráig

1.5 Képviselő- testület

Polgármester Dr. Gémesi György Gödöllői Lokálpatrióta Klub
Alpolgármester dr. Bajkó Norbert A hely az érték városvédő egyesület
Alpolgármester Bárdy Péter Gödöllői Lokálpatrióta Klub
Képviselő (1. sz. vk.) Klement Péter FIDESZ-KDNP
Képviselő (2. sz. vk.) Kocsi Tamás FIDESZ-KDNP
Képviselő (3. sz. vk.) Máthé László FIDESZ-KDNP
Képviselő (4. sz. vk.) Dr. Péterfi Gábor FIDESZ-KDNP
Képviselő (5. sz. vk.) dr. Györfi Beáta Gödöllői Lokálpatrióta Klub
Képviselő (6. sz. vk.) Pelyhe József (1979-2024.) Gödöllői Lokálpatrióta Klub
Képviselő (7. sz. vk.) dr. Pappné Pintér Csilla Gödöllői Lokálpatrióta Klub
Képviselő (8. sz. vk.) Epres György FIDESZ-KDNP
Képviselő (9. sz. vk.) Török Sándor Török Sándor
Képviselő (10. sz. vk.) Bárdy Péter Gödöllői Lokálpatrióta Klub
Kompenzációs lista Kolozs Csaba FIDESZ–KDNP
Kompenzációs lista Nagy Péter Gödöllői Lokálpatrióta Klub
Kompenzációs lista Molnár Gergely György Gödöllői Lokálpatrióta Klub
Kompenzációs lista dr. Bajkó Norbert A hely az érték városvédő egyesület

1.6 Felügyelt közfeladatot ellátó szervek

A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése, és 1. pontban meghatározott adatai

Gödöllői Óvoda

címe: 2100 Gödöllő, Szent János utca 8.

e-mail címe: godolloiovoda@gmail.com

weboldal: https://www.godolloiovoda.hu/

 

Gödöllői Palotakert Bölcsőde

címe: 2100 Gödöllő, Palota-kert 17.

e-mail cím: bolcsode.palotakert@gmail.com

weboldal: https://palotakertbolcsode.hu/

 

Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Központ 

székhely: 2100 Gödöllő, Tessedik Sámuel u. 4.

levelezési címe: 2100 Gödöllő,Ganz Ábrahám utca 7.

e-mail cím: forras.segito@vnet.hu

weboldal: https://forrassegito.hu/

 

Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény

cím: 2100 Gödöllő, Ady Endre st 56.

e-mail cím: czeglediingrid@godollo.hu

weboldal: https://nyugdijasotthon.hu/godolloi_egyesitett_szocialis_intezmeny

 

Gödöllői Városi Múzeum

cím: 2100 Gödöllő, Szabadság tér 5.

e-mail cím: info@godollomuzeum.hu

weboldal: https://godolloimuzeum.hu/

 

Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ

cím: 2100 Gödöllő, Dózsa György út 8.

e-mail cím: konyvtar@gvkik.hu

weboldal: https://www.gvkik.hu/

1.7 Gazdálkodó szervezetek

A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke

Gödöllő Város Önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaságok:

VÜSZI Gödöllői Városüzemeltető és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (VÜSZI Nonprofit Kft.)

székhely: 2100 Gödöllő, Dózsa György út 69.

ügyfélszolgálat: 2100 Gödöllő, Dózsa György út 12.

telefonszám: 06 28 410-295

e-mail cím: ugyfelszolgalat@vuszikft.hu

weboldal: https://www.vuszikft.hu/

KALÓRIA Gödöllői Gyermek- és Közétkeztetési Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (KALÓRIA Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft.)

székhely: 2100 Gödöllő Szabadság út 3.

telefonszám: 06 28 422 010

e-mail cím: ugyfelszolgalat@kaloriagodollo.hu

weboldal: https://kaloriagodollo.hu/kezdolap

MŰVÉSZETEK HÁZA GÖDÖLLŐ Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft.)

székhely: 2100 Gödöllő, Szabadság út 6.

telefonszám: 06 70 339 0474

e-mail cím: titkarsag@muza.hu

weboldal: https://muza.hu/

Gödöllői Távhőszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ( Gödöllői Távhő Kft.)

székhely: 2100 Gödöllő, Palota-kert 4.

telefonszám: 06 28 514 096

e-mail cím: ugyfel@gtavho.hu

weboldal: https://www.gtavho.hu/

Erzsébet Királyné Szálloda Korlátolt Felelősségű Társaság (Erzsébet Királyné Szálloda Kft.)

székhely: 2100 Gödöllő, Dózsa Gy. út 2.

telefonszám: 06 28 816 817

e-mail cím: info@ekhotel.hu

weboldal: https://erzsebetkiralyne.accenthotels.com/hu

Gödöllői Piac Üzemeltető és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (Gödöllői Piac Kft.)

székhely:

telefonszám:

e-mail cím:

weboldal:

1.8 Közalapítványok

A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), alapító okirata, kezelő szervének tagjai

Gödöllői Új Művészet Közalapítvány

székhelye: 2100 Gödöllő, Körösfői Kriesch Aladár u. 15-17.

a kuratórium elnöke: Hidasi Zsófia

 

Gödöllői Sport Közalapítvány

székhelye: 2100 Gödöllő, Szabadság tér 6.

a kuratórium elnöke: Dr. Kriszt Balázs Ferenc

 

Gödöllő és Környéke Közbiztonságáért Közalapítvány

székhelye: 2100 Gödöllő, Szabadság tér 6.

a kuratórium elnöke: Dr. Reindl László

1.9 Költségvetési szervek

A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve az azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, vezetője, honlapjának elérhetősége, működési engedélye

 

Teljes intézmény lista elérhető a következő oldalon: https://www.godollo.hu/polgarok/intezmenyek/

1.10 Lapok

A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, a szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neve

1.11 Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv

A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott adatai

 

Pest Vármegyei Kormányhivatal
Cím: 1052 Budapest, Városház utca 7.

Postacím: 1052 Budapest, Városház utca 7.

Telefon: (1) 485-6900

E-mail: hivatal@pest.gov.hu

Weboldal:https://kormanyhivatalok.hu/

 

 

Állami Számvevőszék

Székhely: 1052 Budapest, Apáczai Cs. J. u. 10.

Postacím: 1364 Budapest 4. Pf. 54

Központi telefonszám: (1) 484-9100

Központi telefax: (1) 484-9200

Központi e-mai: szamvavoszek@asz.hu

Weboldall: http://www.asz.hu

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

2.1 Alaptevékenység, feladat- és hatáskör

A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege

 

Magyarország Alaptörvénye

2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól

2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról

1990. évi C. törvény a helyi adókról

1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről

2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról

Gödöllő város Önkormányzata Képviselő-testülete 20/2019. (XI.07.) önkormányzati rendelete Gödöllő város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról

 

2.2 Tevékenységről szóló tájékoztató

Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és vármegyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató magyar és angol nyelven

 

A szervezet esetében nem releváns.

2.3 Önként vállalt feladatok

A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai

 

  1. Közterületi rendezvények: Belvárosi napok, kulturális rendezvények.
  2.  Kitüntetések, díjak és elismerések adományozása: a városi cím és díjak alapításáról és adományozásának rendjéről, valamint a polgármesteri tisztség hivatalos jelvényének viseléséről szóló 20/2020.(VI.12.) önkormányzati rendelet alapján ( díjak: GÖDÖLLŐ VÁROSÉRT díj, GÖDÖLLŐ GYERMEKEIÉRT, IFJÚSÁGÁÉRT díj, GÖDÖLLŐ KULTÚRÁJÁÉRT díj, GÖDÖLLŐ EGÉSZSÉGÜGYÉÉRT díj, GÖDÖLLŐ VÁLLALKOZÓJA díj, GÖDÖLLŐ TALENTUM díj; kitüntetések: Gödöllő Város Díszpolgára, valamint elismerés: Polgármesteri Ezüstérem Gödöllőért)
  3. Pedibusz program célja a környezettudatos sétáló iskolabusz városi pilot-program szélesebb körben való, valamennyi iskola által elérhető kiterjesztése.
  4. Kárpátalja Beregszász testvérvárosi keret célja, hogy Önkormányzat támogatni a háború sújtotta Ukrajna területén elhelyezkedő Beregszász városát.
  5. Energia Veszélyhelyzeti Működési Alap célja a megemelkedett energia árak miatt az intézményeknél bekövetkező rezsinövekmény megfizetésének támogatása.

2.4 A hatósági ügyek intézésnek rendjéről

Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása, alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje, az ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidő), az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok, az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás, az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről

 

Az államigazgatási hatósági ügyek jegyzői hatáskörbe tartoznak, a jogorvoslat szerve a Pest Vármegyei Kormányhivatal.

Az önkormányzati hatósági ügyek tekintetében a Képviselő-testület a hatáskör gyakorlását részben a polgármesterre, részben a jegyzőre ruházta, ebben az esetben a jogorvoslati kérelmeket a Képviselő-testület bírálja el.

Az átruházott hatásköröket a Gödöllő város Önkormányzata Képviselő-testületének Gödöllő város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló  20/2019. (XI.07.) önkormányzati rendeletének 2. sz. függeléke tartalmazza: https://www.godollo.hu/rendeletek/20-2019-xi-7-onkormanyzati-rendelet-godollo-varos-onkormanyzata-szervezeti-es-mukodesi-szabalyzatarol/

A Gödöllői Polgármesteri Hivatalban történő ügyintézéséről szóló tájékoztatók:

Polgármesteri Kabinet: https://www.godollo.hu/ugyintezes/irodak/polgarmesteri-kabinet/

Jegyzői Iroda: https://www.godollo.hu/ugyintezes/irodak/jegyzoi-iroda/

Mérnök Iroda: https://www.godollo.hu/ugyintezes/irodak/mernoki-iroda/

Közigazgatási és Szociális Iroda:  https://www.godollo.hu/ugyintezes/irodak/kozigazgatasi-es-szocialis-iroda/

Adó és Ingatlangazdálkodási Iroda: https://www.godollo.hu/ugyintezes/irodak/ado-es-ingatlangazdalkodasi-iroda/

Költségvetési Iroda: https://www.godollo.hu/ugyintezes/irodak/koltsegvetesi-iroda/

Főépítészi Iroda: https://www.godollo.hu/ugyintezes/irodak/foepitesz-iroda/

 

2.5 Közszolgáltatások

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények

2.6 Nyilvántartások

A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei

 

2.7 Kiadványok

A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke

 

2.8 Testületi döntéshozatal, ülések

A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói; a testületi szerv szavazásának adatai, ha ezt jogszabály nem korlátozza.

 

A képviselő-testület és a bizottságok döntései előkészítésének rendjét a Gödöllő Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata tartalmazza, mely az alábbi oldalon tekinthető meg: https://www.godollo.hu/rendeletek/20-2019-xi-7-onkormanyzati-rendelet-godollo-varos-onkormanyzata-szervezeti-es-mukodesi-szabalyzatarol/

Az ülésről készült jegyzőkönyvek megtekinthetőek az alábbi oldalon: https://www.godollo.hu/polgarok/testuleti-ulesek/

2.9 Előterjesztések

A törvény alapján közzéteendő jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok; a helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától

 

Gödöllő Város Képviselő-testületének üléseire benyújtott előterjesztések elérhetőek az alábbi oldalon: https://www.godollo.hu/polgarok/testuleti-ulesek/

2.10 Hirdetmények, közlemények

A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények

 

A Gödöllői Polgármesteri Hivatal által közzétett hirdetmények és közlemények megtekinthetőek az alábbi oldalon : https://www.godollo.hu/polgarok/hirdetmenyek/

2.11 Pályázatok

A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk

Gödöllő Város Önkormányzat által kiírt pályázatok megtekinthetőek az alábbi oldalon: https://www.godollo.hu/polgarok/hirdetmenyek/

2.12 Vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai

A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai

 

 

2.13 Közérdekű adatok igénylése

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, az információs jogokkal foglalkozó személy neve

 

Polgármesteri Hivatal Közzétel- és a közérdekű adatok megismerésének rendjéről szóló szabályzata

Közérdekű bejelentések, panaszok kezelésének eljárásrendjéről szóló szabályzata

 

 

2.14 Tevékenységről statisztikai adatgyűjtés

A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk

 

2.15 Közérdekű adatokról statisztikai adatszolgáltatás

A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai

 

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény  71/D.§ (4) bekezdése alapján minden év január 31-éig teljesítendő adatszolgáltatás a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság hatóság részére:

2023. évi jelentés

2.16 Közérdekű adatok hasznosítására szerződés

Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél

2.17 Közérdekű adatok felhasználásnak általános szerződési feltételei

A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek

2.18 Különös és egyedi közzétételi lista

A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös és egyedi közzétételi lista

2.19 Közadatok újrahasznosítható típusai

A közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítás céljára elérhető kulturális közadatok listája a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével, valamint a közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő,a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítható közadat típusokról való tájékoztatás, a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével

2.20 A 19 sor szerinti közadatok újrahasznosítási általános szerződési feltételei

A 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek elektronikusan szerkeszthető változata

2.21 A 19 sor szerinti közadatok újrahasznosítása után fizetendő díjak

A 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásáért fizetendő díjak általános jegyzéke, a díjszámítás alapját képező tényezőkkel együttesen

2.22 A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti jogorvoslat

A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti jogorvoslati tájékoztatás

2.23 Kizárólagos jogot biztosító megállapodások

A közfeladatot ellátó szerv által megkötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint kötött kizárólagos jogot biztosító megállapodások szerződő feleinek megjelölése, a kizárólagosság időtartamának, tárgyának, valamint a megállapodás egyéb lényeges elemeinek megjelölése

2.24 Kulturális közadatok digitalizálására kizárólagos megállapodások

A közfeladatot ellátó szerv által kötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint a kulturális közadatok digitalizálására kizárólagos jogot biztosító megállapodások szövege

2.25 A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint az újrahasznosítás céljából rendelkezésre bocsátással összefüggő költségek fedezéséről

A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti azon jogszabály, közjogi szervezetszabályozó eszköz, közszolgáltatási szerződés vagy más kötelező erővel bíró dokumentum (vagy az annak elérhetőségére mutató hivatkozás), amely az újrahasznosítás céljából rendelkezésre bocsátható közadat gyűjtésével, előállításával, feldolgozásával és terjesztésével összefüggő költségek jelentős részének saját bevételből való fedezését írja elő a közfeladatot ellátó szerv részére

III. Gazdálkodási adatok

3.2 Foglalkoztatottak

A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve

3.3 Támogatások

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok, kivéve, ha a közzététel előtt a költségvetési támogatást visszavonják vagy arról a kedvezményezett lemond

3.4 Szerződések

Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a védelmi és biztonsági célú beszerzések adatai és a minősített adatok, továbbá a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 9. § (1) bekezdés b) pontja szerinti beszerzések és az azok eredményeként kötött szerződések adatai kivételével

A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött – általános forgalmi adó nélkül számított – ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő – egy évnél hosszabb időtartamra kötött – szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani

3.5 Koncessziók

A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye)

3.6 Az 5 millió forintot meghaladó kifizetések

A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések

3.7 Európai Unió által támogatott fejlesztések

Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések

 

Az elnyert pályázatokról szóló ismertetők az alábbi oldalon találhatóak:

https://www.godollo.hu/gazdagsag/europai-unios-palyazatok/

3.8 Közbeszerzések

Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről)

Gödöllő Város Önkormányzat 2024. évi közbeszerzési terve

Megszakítás