Gödöllői polgármesteri hivatal

Hírek

Meghívó a képviselő-testület október 18-i ülésére

godollo_s

Meghívó Gödöllő város képviselő-testülete október 18-án 8 órakor tartandó ülésére
Az ülés helye: VÜSZI Kft. épülete, Gödöllő, Dózsa György út 69. II. emeleti tárgyalója

NAPIREND:

1. Beszámoló a Gödöllői Rendőrkapitányság személyi állományában történt változásokról
Előterjesztő: Lajmer György rendőrkapitány

2. Javaslat múzeumi műtárgyak kölcsönzésére
Előterjesztő: Dr. Gémesi György polgármester
Megtárgyalja: Kulturális, Sport és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága
Meghívott: Kerényiné Bakonyi Eszter igazgató

Az előterjesztés

3. Javaslat a Gödöllői Piac Kft. 2019. évi bérleti díjainak megállapítására
Előterjesztő: Fekete Zoltán ügyvezető
Megtárgyalja: Gazdasági Bizottság

Az előterjesztés

4. Javaslat a 7. számú háziorvosi körzetre vonatkozó feladat-ellátási szerződés megkötésére
Előterjesztő: Dr. Gémesi György polgármester
Megtárgyalja: Egészségügyi Bizottság, Jogi és Ügyrendi Bizottság
Meghívott: dr. Kövesi Margit háziorvos

Az előterjesztés

5. Javaslat az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletére vonatkozó egyes szabályokról elnevezésű rendelet elfogadására
Előterjesztő: Dr. Gémesi György polgármester
Megtárgyalja: Gazdasági Bizottság
Jogi és Ügyrendi Bizottság

Az előterjesztés

6. Javaslat Gödöllő város helyi építési szabályzatának és szabályozási tervének módosítására kiemelt kormányzati beruházás (vasútfejlesztés) megvalósítása érdekében
Előterjesztő: Dr. Gémesi György polgármester
Megtárgyalja: Városfejlesztési Bizottság, Jogi és Ügyrendi Bizottság

Az előterjesztés

1. melléklet

2. melléklet

12. szelvény módosítás

8. szelvény módosítás

7. Javaslat a Gyepmesteri Telep működéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotására
Előterjesztő: Dr. Gémesi György polgármester
Megtárgyalja: Gazdasági Bizottság, Jogi és Ügyrendi Bizottság
Meghívott: Domonkos Ernő ügyvezető

Az előterjesztés

8. Javaslat felhatalmazás adására a VÜSZI Nonprofit Kft. részére a 2018. évben kezdődő beszerzési eljárások megindítására, döntés a fedezet biztosításáról
Előterjesztő: Dr. Gémesi György polgármester
Megtárgyalja: Gazdasági Bizottság
Meghívott: Domonkos Ernő ügyvezető

Az előterjesztés

9. Javaslat a Gödöllő Város Önkormányzata és a VÜSZI Nonprofit Kft. között létrejött, a helyi közút-, híd- és csapadékvíz-elvezető rendszer és az ezekhez kapcsolódó közterületek üzemeltetési, fenntartási munkáinak, továbbá a parkfenntartási tevékenység folyamatos ellátására irányuló szerződés 2. számú módosítására
Előterjesztő: Dr. Gémesi György polgármester
Megtárgyalja: Gazdasági Bizottság, Jogi és Ügyrendi Bizottság
Meghívott: Domonkos Ernő ügyvezető

Az előterjesztés

10. Javaslat az Ötvös Károly Sport Nonprofit Kft-vel szerződések megkötésére
Előterjesztő: Dr. Gémesi György polgármester
Megtárgyalja: Gazdasági Bizottság, Jogi és Ügyrendi Bizottság

Az előterjesztés

11. Javaslat Gödöllő, Szilhát utca 26. szám alatt elhelyezkedő 340 helyrajzi számú ingatlanrész értékesítésére
Előterjesztő: Dr. Gémesi György polgármester
Megtárgyalja: Gazdasági Bizottság

Az előterjesztés

12. Javaslat a 4153 helyrajzi szám alatt felvett, természetben a 2100 Gödöllő, Szabadság út 167/1. szám alatti önkormányzati tulajdonú lakás bérleti szerződésének meghosszabbítására
Előterjesztő: dr. Kiss Árpád jegyző
Megtárgyalja: Gazdasági Bizottság

Az előterjesztés

13. Javaslat a Gödöllő, Deák Ferenc tér 3. I/8. sz. önkormányzati munkaköri lakás bérlőjének szerződése hosszabbítására
Előterjesztő: dr. Kiss Árpád jegyző
Megtárgyalja: Gazdasági Bizottság

Az előterjesztés

14. Javaslat a Gödöllő, Kossuth u. 54. II/8. sz. önkormányzati munkaköri lakás bérlőjének szerződése hosszabbítására
Előterjesztő: dr. Kiss Árpád jegyző
Megtárgyalja: Gazdasági Bizottság

Az előterjesztés

15. Javaslat a 212/3/B/12 helyrajzi szám alatt felvett, természetben a 2100 Gödöllő, Deák Ferenc tér 2. 2/10. szám alatti, valamint a 417/11/A/42 helyrajzi szám alatt felvett, természetben a 2100 Gödöllő, Dózsa György út 1-3. VI/42. szám alatti önkormányzati tulajdonú lakások cserével történő bérleti szerződésének megkötésére
Előterjesztő: dr. Kiss Árpád jegyző
Megtárgyalja: Gazdasági Bizottság

Az előterjesztés

16. Javaslat a 212/3/B/13 helyrajzi szám alatt felvett, természetben a 2100 Gödöllő, Deák Ferenc tér 2., 2/11. szám alatti önkormányzati tulajdonú lakás bérleti szerződésének meghosszabbítására
Előterjesztő: dr. Kiss Árpád jegyző
Megtárgyalja: Gazdasági Bizottság

Az előterjesztés

17. Javaslat a Magyar Rákellenes Liga Gödöllői Szervezete részére székhelyhasználat engedélyezésére
Előterjesztő: Dr. Gémesi György polgármester

Az előterjesztés

18. Javaslat a Gödöllő 7634, 7635, 7618 és 7554/2 hrsz.-ú ingatlanokat érintő közterület elnevezés elfogadására
Előterjesztő: Szűcs Józsefné elnök
Megtárgyalta: Kulturális, Sport és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága

Az előterjesztés

19. Javaslat a Gödöllői Főtéren kialakított irodahelyiség hasznosításáról való tárgyaláshoz felhatalmazás adására
Előterjesztő: Dr. Gémesi György polgármester

Az előterjesztés

20. Javaslat a 3. számú főút Gödöllő déli elkerülő főút megvalósítása ügyében tájékoztatás kérésére
Előterjesztő: Dr. Gémesi György polgármester
Megtárgyalja: Városfejlesztési Bizottság
Meghívott: Vécsey László országgyűlési képviselő

Az előterjesztés

Kiegészítés az előterjesztéshez

21. Közlekedésépítési és szervezési beruházások tervezése és ütemezése Gödöllő Város Önkormányzatának tulajdonában álló közterületein és útjain, a város belső és időszaki csúcsforgalmi terhelésének ésszerű elosztása és csökkentése, a parkolási gondok enyhítése, összességében Gödöllő lakossága életminőségének városi kompetenciába tartozó eszközökkel történő javítása érdekében
Előterjesztő: Vécsey László országgyűlési képviselő
Megtárgyalja: Városfejlesztési Bizottság

Az előterjesztés

22. Egyebek

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46.§ (2) bekezdés c) pontja értelmében a képviselő-testület az alábbi napirendeket zárt ülés keretében tárgyalja meg:

23. Javaslat a gödöllői 5313 helyrajzi számú, Gödöllő, Tanítóköz 7. szám alatt található „volt Pedagógus szálló” ingatlan értékesítésére
Előterjesztő: Dr. Gémesi György polgármester
Megtárgyalja: Gazdasági Bizottság

24. Javaslat 2251 helyrajzi számú ingatlan megvételére
Előterjesztő: Dr. Gémesi György polgármester
Megtárgyalja: Gazdasági Bizottság

 

Megosztás Facebookon.
Küldd el emailben
Nyomtatás

Hozzászólások

Megszakítás