Gödöllői polgármesteri hivatal

Hírek

Meghívó a november 22-i képviselő-testületi ülésre

godollo_s

Meghívó Gödöllő Város Képviselő-testülete november 22-én 8 órakor tartandó ülésére
Az ülés helye: VÜSZI Kft. épülete, Gödöllő, Dózsa György út 69. II. emeleti tárgyalója

NAPIREND:

1. Javaslat „Gödöllő – Rövid- és középtávú közlekedési tervek aktualizálása” című dokumentum első olvasatának elfogadására
Előterjesztő: Dr. Gémesi György polgármester
Megtárgyalja: Városfejlesztési Bizottság
Meghívott: Babós Gyula Pro Urbe Mérnöki és Városrendezési Kft. ügyvezetője, Könczey Gábor Pro Urbe Mérnöki és Városrendezési Kft. felelős tervezője

Az előterjesztés

Gödöllő – Rövid és középtávú közlekedési tervek aktualizálása

Vécsey László előterjesztésére szakértői válasz

2. Javaslat a Gödöllői Kikelet Óvoda jövőbeni működtetésére
Előterjesztő: Dr. Gémesi György polgármester
Megtárgyalja: Jogi és Ügyrendi Bizottság, Ifjúsági és Köznevelési Bizottság
Meghívott: Balogh Péter Piusz apát, Magyari Levente gazdasági vezető

Az előterjesztés

3. Javaslat a Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Központ Szervezeti és Működési Szabályzata, Szakmai Programja, valamint Házirendje jóváhagyására
Előterjesztő: Dr. Gémesi György polgármester
Megtárgyalja: Szociális Bizottság, Jogi és Ügyrendi Bizottság
Meghívott: Forrainé Murányi Judit intézményvezető

Az előterjesztés

4. Javaslat a Gödöllői Tormay Károly Egészségügyi Központ szakorvosi óraszámainak átcsoportosítására
Előterjesztő: Dr. Gémesi György polgármester
Megtárgyalja: Egészségügyi Bizottság
Meghívott: dr. Dunai György igazgató

Az előterjesztés

5. Javaslat a Dunakeszi Tankerületi Központtal kötött vagyonkezelési szerződés módosítására
Előterjesztő: Dr. Gémesi György polgármester
Megtárgyalja: Jogi és Ügyrendi Bizottság
Meghívott: Eich László tankerületi igazgató

Az előterjesztés

6. Javaslat Gödöllő Város Önkormányzata 2018.évi költségvetéséről és a gazdálkodással összefüggő egyes feladatokról szóló 1/2018. (I.26.) önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Dr. Gémesi György polgármester
Megtárgyalja: Pénzügyi Bizottság, Jogi és Ügyrendi Bizottság

Az előterjesztés

7. Javaslat településrendezési szerződések elfogadására
Előterjesztő: Dr. Gémesi György polgármester
Megtárgyalja: Városfejlesztési Bizottság, Jogi és Ügyrendi Bizottság

Az előterjesztés

Mellékletek

8. Javaslat a Sky Escort Hungary Aero Clubbal kötött a Gödöllői Sportrepülőtér üzemben tartásáról szóló megállapodás módosítására
Előterjesztő: Dr. Gémesi György polgármester
Megtárgyalja: Gazdasági Bizottság, Jogi és Ügyrendi Bizottság

Az előterjesztés

9. Javaslat felhatalmazás adására a Swietelsky Vasúttechnikai Kft-vel való tárgyalásra és a szerződések megkötésére
Előterjesztő: Dr. Gémesi György polgármester
Megtárgyalja: Gazdasági Bizottság

9. Javaslat felhatalmazás adására a Swietelsky Vasúttechnikai Kft-vel való tárgyalásra és a szerződések megkötésére

10. Javaslat az 5125/6 helyrajzi számú a Szabó Pál utca és a Veres Péter utca között található ingatlan értékesítésére
Előterjesztő: Dr. Gémesi György polgármester
Megtárgyalja: Gazdasági Bizottság

Az előterjesztés

11. Javaslat a 1957 helyrajzi számú, természetben a 2100 Gödöllő, Blaháné úton található beépítetlen területre vonatkozó használati szerződés megkötésére, a hatályban lévő bérleti szerződés megszüntetésére
Előterjesztő: Dr. Gémesi György polgármester
Megtárgyalja: Gazdasági Bizottság

Az előterjesztés

12.Javaslat a gödöllői ingatlan-nyilvántartásban 5891/5/A/36 helyrajzi szám alatt felvett, természetben a Gödöllő, Palota-kert 4. földszinti önkormányzati tulajdonú nem lakás célú helyiség hasznosítására
Előterjesztő: dr. Kiss Árpád jegyző
Megtárgyalja: Gazdasági Bizottság

Az előterjesztés

13.Javaslat a Gödöllő, Szent János u. 26. II/23. sz. önkormányzati bérlakás munkaköri bérlakássá kijelölésére
Előterjesztő: dr. Kiss Árpád jegyző
Megtárgyalja: Gazdasági Bizottság

Az előterjesztés

14. Javaslat a Gödöllő, Deák Ferenc tér 1. I/4. sz. önkormányzati bérlakás munkaköri bérlakássá kijelölésére
Előterjesztő: dr. Kiss Árpád jegyző
Megtárgyalja: Gazdasági Bizottság

Az előterjesztés

15. Javaslat a 212/3/A/19 helyrajzi szám alatt felvett, természetben a 2100 Gödöllő, Deák Ferenc tér 1. 3/11. szám alatti önkormányzati tulajdonú lakás bérleti szerződésének meghosszabbítására
Előterjesztő: dr. Kiss Árpád jegyző
Megtárgyalja: Gazdasági Bizottság

Az előterjesztés

16. Javaslat a 212/3/C/9 helyrajzi szám alatt felvett, természetben a 2100 Gödöllő, Deák Ferenc tér 3. 1/7. szám alatti önkormányzati tulajdonú lakás bérleti szerződésének meghosszabbítására
Előterjesztő: dr. Kiss Árpád jegyző
Megtárgyalja: Gazdasági Bizottság

Az előterjesztés

17. Javaslat a helyiségbérleti és a földterület-bérleti díjak felülvizsgálatára, a 2019. évi díjak megállapítására
Előterjesztő: Dr. Gémesi György polgármester
Megtárgyalja: Gazdasági Bizottság

Az előterjesztés

18. Javaslat a földhaszonbérleti díjak felülvizsgálatára, a 2019. évi díjak megállapítására, valamint haszonbérleti szerződés meghosszabbítására
Előterjesztő: Dr. Gémesi György polgármester
Megtárgyalja: Gazdasági Bizottság

Az előterjesztés

19. Javaslat az „Iskolánk Világa Alapítvány a Damis Gyermekekért” részére székhelyhasználat engedélyezésére
Előterjesztő: Dr. Gémesi György polgármester

Az előterjesztés

20. Javaslat a Gödöllői Új Művészet Közalapítvány kuratóriuma és felügyelőbizottsága tagjainak megválasztására
Előterjesztő: Dr. Gémesi György polgármester
Megtárgyalja: Jogi és Ügyrendi Bizottság

Az előterjesztés

21. Javaslat az intézmények jutalmazására felhasználható pótelőirányzat biztosítására
Előterjesztő: Dr. Gémesi György polgármester
Megtárgyalja: Pénzügyi Bizottság

Az előterjesztés

22. Javaslat a polgármester és alpolgármesterek jutalmazására
Előterjesztő: dr. Györfi Beáta Jogi és Ügyrendi Bizottság elnöke

23. Egyebek

Megosztás Facebookon.
Küldd el emailben
Nyomtatás

Hozzászólások

Megszakítás