Gödöllői polgármesteri hivatal

Hírek

Önkormányzati rendeletek

1/2018. (I.26.) sz. önkormányzati rendelet Gödöllő város 2018. évi költségvetéséről és a gazdálkodással összefüggő egyes feladatokról

2018_01

A 2018. évi költségvetés

24/2017. (XII.15.) sz. rendelet a településkép védelméről

2017_24

Mellékletek

20/2017. (X.19.) sz. önkormányzati rendelet a településfejlesztéssel, településrendezéssel és a településkép védelmével összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól

2017_20

4/2017. (II.24.) sz. önkormányzati rendelet a síremlékek helyi védelméről

2017_04

1/2017. (I.27.) sz. önkormányzati rendelet Gödöllő város 2017. évi költségvetéséről és a gazdálkodással összefüggő egyes feladatokról

2017_01

17/2016. (X.21.) sz. önkormányzati rendelet a helyi adókról

2016_17

16/2016. (X.21.) sz. önkormányzati rendelet a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról

2016_16

2/2016. (II.12.) sz. önkormányzati rendelet Gödöllő város 2016. évi költségvetéséről és a gazdálkodással összefüggő egyes feladatokról

2016_02

26/2015. (XI.20.) sz. önkormányzati rendelet Gödöllő Város Önkormányzata közművelődési feladatairól

2015_26

23/2015. (X.16.) sz. önkormányzati rendelet Gödöllő város közterületeinek használatáról, a közterületek és a vásárok rendjéről

2015_23

14/2015. (V. 14.) sz. önkormányzati rendelet a közterületek és az egyes, nem közterületnek minősülő ingatlanok tisztán tartásáról, állagának megóvásáról

2015_14

13/2015. (V. 14.) sz. önkormányzati rendelet a személytaxival végzett személyszállítási szolgáltatás feltételeiről, a taxiállomások létesítésének és igénybevételének rendjéről és a személytaxi-szolgáltatás hatósági áráról

2015_13

12/2015. (V. 14.) sz. önkormányzati rendelet a közterületek elnevezéséről, azok jelöléséről és a házszámozás rendjéről

2015_12

7/2015. (III. 6.) sz. önkormányzati rendelet az érdekeltek részvételével megvalósuló nagy értékű útépítések, útfelújítások és korszerűsítések, valamint a vízi közműfejlesztések szervezéséről, finanszírozásáról és az érdekeltségi hozzájárulásról

2015_07

6/2015. (III. 6.) sz. önkormányzati rendelet a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról

2015_06

3/2015. évi (II.6.) sz. önkormányzati rendelet a szociális rászorultságtól függő, valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybe vételéről és a fizetendő térítési díjakról

2015_03

1/2015. évi (II.6.) sz. önkormányzati rendelet Gödöllő város 2015. évi költségvetéséről és a gazdálkodással összefüggő egyes feladatokról

2015_01

6/2014. (IV.22) sz. önkormányzati rendelet Gödöllő város 2013. évi zárszámadásáról

2014_06

3/2014.II.10.) sz. önkormányzati rendelet a választási plakátok elhelyezéséről

2014_03

1/2014.(II.10.) sz. önkormányzati rendelet Gödöllő város 2014. évi költségvetéséről és a gazdálkodással összefüggő egyes feladatokról

2014_01

13/2013. (IV.22.) sz. önkormányzati rendelet Gödöllő város 2012. évi zárszámadásáról

2013_13

4/2013.(II.15.) sz. önkormányzati rendelet Gödöllő város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról

2013_04

2/2013.(II.15.) sz. önkormányzati rendelet Gödöllő város 2013. évi költségvetéséről és a gazdálkodással összefüggő egyes feladatokról

2013_02

27/2012.(XI.15.) sz. önkormányzati rendelet a Gödöllő város területén gyakorolható egyes termelő és szolgáltató gazdasági tevékenységről

2012_27

25/2012.(XI.15) sz. önkormányzati rendelet GÉSZ GÖDÖLLŐ VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA

2012_25_gesz

TSZT
SZT1
SZT2
SZT3
SZT4
SZT5
SZT6
SZT7
SZT8
SZT9
SZT10
SZT11
SZT12
SZT13
SZT14
SZT15
SZT16
SZT17
SZT18
9/2012. (IV.5.) sz. önkormányzati rendelet Gödöllő város 2011. évi zárszámadásáról

2012_09

táblázatok
8/2012. (III.8.) sz. önkormányzati rendelet Gödöllő város nemzeti vagyonáról

2012_08

1/2012. (II.8.) sz. önkormányzati rendelet Gödöllő város 2012. évi költségvetéséről és a gazdálkodással összefüggő egyes feladatokról

20/2011. (X.20.) sz. önkormányzati rendelet a helyi Építészeti – Műszaki Tervtanács működésének rendjéről

2011_20

19/2011. (IX.15.) sz. önkormányzati rendelet a családi és egyéb események megrendezésének térítési díjairól, valamint az anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól és díjáról

2011_019

13/2011 (IV.21.) sz. önkormányzati rendelet Gödöllő város címerének és zászlójának, valamint Gödöllő név használatának rendjéről

2011_13

10/2011. (IV.21.) sz. önkormányzati rendelet Gödöllő város 2010. évi zárszámadásáról

2011_10

1/2011. (II.3.) sz. önkormányzati rendelet 1/2011.(II.3.) önkormányzati rendelet Gödöllő város 2011. évi költségvetéséről és a gazdálkodással összefüggő egyes feladatokról

2011_01

16/2010. (VI.25.) sz. önkormányzati rendelet a távhőszolgáltatásról

2010_16

2/2010. évi (II.08.) sz. önkormányzati rendelet Gödöllő város 2010. évi költségvetéséről és a gazdálkodással összefüggő egyes feladatokról

2010_02

1/2009. (II.6.) sz. önkormányzati rendelet Gödöllő város 2009. évi költségvetéséről és a gazdálkodással összefüggő egyes feladatokról

2009_01

3/2008. (II.1) sz. önkormányzati rendelet a lakáscélú munkáltatói támogatás feltételeiről

2008_03

25/2007. (IX.14.) sz. önkormányzati rendelet a temetőkről és a temetkezési tevékenységről

2007_25

18/2007. (V.25.) sz. önkormányzati rendelet a háziorvosi, házi gyermekorvosi, valamint a fogorvosi körzetekről

2007_18

melléklet

2007_18melleklet

24/2006. ( X.26.) sz. önkormányzati rendelet a képviselők, bizottsági elnökök, tagok és a tanácsnokok tiszteletdíjáról

2006_24

17/2006. (VIII.7.) sz. önkormányzati rendelet az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos felújításának és korszerűsítésének önkormányzati pályázati támogatása feltételeiről

2006_17

10/2005. (I.31.) sz. önkormányzati rendelet az önkormányzati tulajdonú lakások elidegenítéséről

2005_10

9/2005. (I.31.) sz. önkormányzati rendelet az állam tulajdonából az önkormányzat tulajdonába került lakások elidegenítéséből származó bevételek felhasználásának részletes szabályairól

2005_09

37/2004. évi (XII.20.) sz. önkormányzati rendelet Gödöllő város helyi jelentőségű természeti területeinek és értékeinek védetté nyilvánításáról és a természetvédelem helyi szabályairól

2004_37

36/2004. (XII. 20.) sz. önkormányzati rendelet a talajterhelési díjról

2004_36

17/2004. (V.24.) sz. önkormányzati rendelet az érintett ingatlantulajdonosok kezdeményezésére önkormányzati részvállalással megvalósuló út-, járda és csapadékvíz elvezetés építések szervezéséről és a finanszírozás rendjéről

2004_17

4/2004. (II.2.) sz. önkormányzati rendelet a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről

2004_04

2/2004. (II. 2.) sz. önkormányzati rendelet a Gödöllő város területén kialakítandó várakozási területek kijelöléséről, rendjéről és a várakozási díjról

2004_02

7/2003. (II.14.) sz. önkormányzati rendelet a családi és egyéb események megrendezésének térítési díjairól

2003_07

5/2002. (II.1.) sz. önkormányzati rendelet a választási plakátok elhelyezéséről

2002_05

18/2001. (V.11.) sz. önkormányzati rendelet az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletére vonatkozó egyes szabályokról

2001_18

16/2001 (V.2.) sz. önkormányzati rendelet Gödöllő város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről

2001_16

SZIE tervlapok
1998. évi 27.(XII.10.) sz. önkormányzati rendelet a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatás kötelező igénybevételéről

1998_27

1998. évi 12.(V.28.) sz. önkormányzati rendelet a városi díjak alapításáról és adományozásáról

1998_12

1994. évi 18.(XI.25.) sz. önkormányzati rendelet a menetrend szerinti helyi autóbusz-közlekedés díjának megállapításáról

1994_18

1993. évi 3.(III.3.) sz. önkormányzati rendelet az adóügyi feladatokat ellátó köztisztviselők anyagi érdekeltségéről

1993_03

Megosztás Facebookon.
Küldd el emailben
Nyomtatás

Hozzászólások

Megszakítás