Gödöllői polgármesteri hivatal

Hírek

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a VÜSZI Gödöllői Városüzemeltető és Szolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetői igazgatói tisztségének betöltésére

cimer

Gödöllő Város Önkormányzata (Gödöllő, Szabadság tér 6.) ,- mint a Kft. egyszemélyes tulajdonosa , – pályázatot hirdet a VÜSZI Gödöllői Városüzemeltető és Szolgáltató Nonprofit Kft ügyvezető igazgatói tisztségének betöltésére.

 

Munkáltató: VÜSZI Gödöllői Városüzemeltető és Szolgáltató Nonprofit Kft.

Kinevezési jogkör gyakorlója: Gödöllő Város Önkormányzat Képviselő-testülete

 

Egyéb munkáltatói jogkör gyakorlója: Gödöllő Város Polgármestere

 

Jogállás: Jelen pályázati kiírás alapján a Kft ügyvezetését a vezető tisztségviselő a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:112. § (1) bekezdésében foglalt munkaviszony keretében látja el. Erre tekintettel a pályázati kiírásra a Ptk, valamint a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény rendelkezései irányadók, és a pályázat nyertesével való szerződéskötéskor ezen jogszabályok szerződéskötési napján hatályos rendelkezéseit kell figyelembe venni.

Az ügyvezető igazgató alapfeladata a Társaság alapító okiratában foglalt feladatok ellátásának koordinálása, irányítása, ellenőrzése, a Társaság  működésének biztosítása, költségvetésének betartása, a munkáltatói jogok gyakorlása.

 

Munkaviszony időtartama: 2021. szeptember 1. napjától határozatlan időtartam

 

Bérezés és egyéb juttatások: Az ügyvezető igazgató személyi alapbérét Gödöllő Város Képviselő-testülete állapítja meg.

Amennyiben Gödöllő Város Önkormányzata prémiumfeladatot határoz meg, az általa meghatározott és jóváhagyott feladatok eredményes teljesítése esetén prémium illetheti meg az Önkormányzat által meghatározott mértékben és módon.

 

A gazdasági társaság elsődleges feladata: településüzemeltetési,, karbantartási és egyes vagyongazdálkodási feladatok ellátása. A Társaság ellátja többek között a helyi és országos jogszabályok által meghatározott szabályok figyelembevételével:

 1. az út- és járdahálózat, a hidak, valamint a csapadékvíz-elvezető rendszer karbantartását, tisztítását, síkosság mentesítését,
 2. a város zöld-felületeinek, parkjainak, növényállományának teljes körű gondozását,
 3. az Önkormányzat üzemeltetésében lévő temető és gyepmesteri telep üzemeltetési feladatait,
 4. az Önkormányzat tulajdonában lévő játszóterek üzemeltetését.

 

Ügyvezetői igazgatói feladatok:

 • A VÜSZI Gödöllői Városüzemeltető és Szolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetőjeként a feladatok magas szintű, költséghatékony ellátása, szükség esetén a Társaság szervezetének, feladatellátásának, illetve folyamatainak átszervezése.
 • A Társaság innovatív, eredményes, hatékony és gazdaságos irányítása a hatályos jogszabályoknak, a társasági szerződéseknek, valamint a belső szabályzatoknak megfelelően. Az ehhez szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítása. A munkáltatói jogok gyakorlása.
 • Gödöllő Város Önkormányzata szakmai támogatása az önkormányzat 100 %-os tulajdonában álló VÜSZI Nonprofit Kft., a Gödöllői Távhő Kft., a Gödöllői Piac Kft. és a Kalória Gödöllői Nonprofit Kft. közötti szinergiák azonosításában.
 • Gödöllő Város Önkormányzata szakmai támogatása a fenti vállalkozások integráltabb és költséghatékonyabb működéséhez szükséges szerződéses, illetve cégstruktúra kialakításában.
 • A fentiek alapján, tulajdonosi döntést követően egy esetleges cégösszevonással, feladat átszervezéssel vagy SLA-alapú szerződéses struktúrával együtt járó vezetői többletfeladatok ellátása, a fenti vállalkozások integráltabb működésének kialakítása és működtetése.
 • A gazdasági táraság irányítása, kapcsolattartás az önkormányzattal, partnerekkel, képviselete a hatóságok előtt.
 • Gödöllő Város Önkormányzata céljaival szembeni elkötelezettség, az Önkormányzat tulajdonosi képviselőjével történő együttműködés és kapcsolattartás.
 • A Képviselő-testület által elfogadott éves üzleti tervben meghatározott célok megvalósítása.
 • Saját vezetői és szakmai ismereteinek fejlesztése.
 • Mindazon kötelezettségek teljesítése, feladtok ellátása, amelyeket a Ptk., egy jogszabályok, a Társaság létesítő okirata, a Munkáltató belső szabályzatai, valamint a munkaszerződés az ügyvezető igazgatóra hárít.

 

Pályázati feltételek:

 • Műszaki, gazdasági vagy jogi felsőfokú végzettség.
 • Büntetlen előélet és cselekvőképesség.
 • Legalább 5-8 év szakmai tapasztalat.
 • Legalább 3-5 év vezetői tapasztalat.
 • B kategóriás jogosítvány.
 • Magyar állampolgárság.

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Településüzemeltetés területén szerzett szakmai-vezetői tapasztalat.
 • Közterület, vagy zöldterület fenntartásában szerzett szakmai-vezetői tapasztalat.
 • Távhőszolgáltatásban szerzett szakmai-vezetői tapasztalat.
 • Vállalati átszervezésben, strukturális átalakításban szerzett szakmai-vezetői tapasztalat.
 • Munkakör ellátása során hasznosítható nyelvismeret.

 

Elvárt kompetenciák:

 • Felelősségteljes hozzáállás, proaktív szemlélet, együttműködési képesség.
 • Precíz, pontos munkavégzés.
 • Kiváló kommunikációs készség szóban és írásban.
 • Analitikus gondolkodás és problémamegoldó képesség.
 • Terhelhetőség.
 • Megbízhatóság, szakmai elhivatottság, lojalitás.

 

A pályázatnak tartalmaznia kell:

 • A pályázó szakmai életútját bemutató, fényképes szakmai önéletrajzot, a bérigény megjelölésével.
 • Szakirányú felsőfokú végzettséget igazoló okiratok másolatát.
 • Szakmai vezetői programot, szakmai elképzeléseket, gazdasági stratégia és vezetési koncepciót.
 • Nyilatkozatot arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.
 • Nyilatkozatot arról, hogy a pályázatával kapcsolatban a képviselő-testületi ülés keretében nem kéri személyi ügyének zárt ülésen történő tárgyalását.
 • Nyilatkozatot a Ptk. Harmadik könyve szerinti kizáró feltételekről és összeférhetetlenségi okokról, valamint a Mt 211. §. szerinti összeférhetetlenségről.
 • Nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy sikeres pályázat esetén az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény alapján vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tesz.
 • Nyilatkozatot arról, hogy sikeres pályázat esetén a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. tv. szerinti adatok közzétételéhez hozzájárul.

 

A pályázat benyújtásának módja:

A pályázatot személyesen, vagy postai úton zárt borítékban kell benyújtani a Gödöllői Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Titkárságára (2100 Gödöllő, Dózsa Gy. út 69.)

Kérjük a borítékon feltüntetni : „ Pályázat a VÜSZI Gödöllői Városüzemeltető és Szolgáltató Nonprofit Kft ügyvezető igazgatói tisztségére

Elektronikus módon a pályázatot a pmh@godollo.hu e-mail címre kell eljuttatni.

 

Kérdés esetén a pályázati kiírással kapcsolatban Bárdy Péter alpolgármester nyújt információt a 28/529-178 titkársági számon vagy a pmh@godollo.hu e-mail címen.

 

A pályázat benyújtási határideje: 2021. július 25.

 

A pályázat elbírálásának rendje: a pályázati kiírásnak megfelelő pályázatokról a Gazdasági és Vállakozásfejlesztési Bizottság előzetes véleményének figyelembevételével, Gödöllő Város Képviselő-testülete dönt 2021. augusztus hónapban.

 

Pályázat közétételének helye:

 1. godollo.hu
 2. szolgalat.com
 3. profession.hu
 4. jobfox.hu

 

Megosztás Facebookon.
Küldd el emailben
Nyomtatás

Hozzászólások

Megszakítás