Gödöllői polgármesteri hivatal

Hírek

Pályázati felhívás Gödöllő Város Önkormányzata   pályázatot ír ki a Testvérvárosi kapcsolatokat érintő pénzügyi kérelmekre gödöllői magánszemélyek, intézmények, egyesületek, civil szervezetek, alapítványok részére

 

  1. Pályázat célja: Gödöllő Város Önkormányzata pályázatot hirdet testvérvárosi hatáskörű közfeladat ellátására, civil kezdeményezések támogatására, amelyek kizárólag Gödöllő városához és testvérvárosaihoz kötődnek.

Városunkban rendszeresek a testvérvárosokból történő vendégek fogadása, és a város viszont látogatása, a civil szervezetek és az intézmények közötti tanulmányutak, tapasztalat és eszme, tudás cserék. Az ezzel kapcsolatos költségekhez – kiutazás, kint tartózkodás, közös rendezvények, szállás, étkezés, részvétel kulturális programokon – nyújt támogatást Gödöllő Város Önkormányzata.

  1. A pályázók köre:

Pályázatot nyújthatnak be:

Gödöllőn ténylegesen működő, magyarországi adószámmal és számlaszámmal rendelkező intézmények, egyesületek, civil szervezetek, alapítványok, gödöllői és annak testvérvárosaival együttes hatáskörű feladat ellátására. (Amennyiben magánszemély kíván pályázni, abban az esetben befogadó szervezeten – intézmény, civil szervezet, alapítvány- keresztül tud csak pályázni!)

 

Pályázatot nem nyújthatnak be: egyházak, cégek, gazdasági tevékenységet folytató intézmények, valamint azok, akik Gödöllő testvérvárosain kívüli településsel kívánnak kapcsolatot létesíteni.

 

  1. A támogató rendelkezésére álló forrás megnevezése: Testvérvárosi hatáskörű közfeladat ellátására, civil kezdeményezések támogatása. Támogatás összege: 1.500 E Ft.

 

  1. A támogatás jellege:

A támogatás formája: vissza nem térítendő, egyszeri támogatás.

 

  1. A pályázati tevékenység megvalósításának időtartama: 2019. január 01 – 2019. december 31.

 

  1. A támogatás folyósítása, elszámolása:

Gödöllő Város Önkormányzata a „Támogatási megállapodás” aláírását követőena szerződésben foglaltak alapján -, a Pályázó bankszámlájára utalja a támogatás összegét.
A Pályázó a támogatás összegét köteles a pályázatban megjelölt célra fordítani, és a megvalósítást követően, de legkésőbb 2020. január 31-ig az összeg felhasználásáról elszámolni, a jelen pályázati felhívásban szereplő szabályok szerint. Csak olyan számla (pénzügyi bizonylat, pénzügyi dokumentum) fogadható be, amelyről kideríthető, hogy a pályázati cél megvalósításához közvetlenül kapcsolódik.

 

  1. A pályázat benyújtásának határideje és módja (ettől eltérni nem lehet):

 

  1. március 18. (hétfő) 12 óra

A pályázati adatlapokat egy példányban kérjük eljuttatni e-mailen keresztül a Gödöllői Polgármesteri Hivatal, Polgármesteri Kabinet, Simon Edina részére: simonedina.godollo@gmail.com címre.

A pályázati adatlap 2019. február 19-étől letölthető a városi honlapról (www.godollo.hu/hirek).

 

Felhívjuk a Tisztelt Pályázók figyelmét, hogy a pályázat beadása előtt ellenőrizzék, hogy a követelményeknek megfelelően állították-e össze a dokumentumokat, mert az ettől való – akár formai, akár tartalmi – eltérés esetén a pályázat – értékelés nélkül – elutasításra kerül. Hiánypótlásra nincs lehetőség.

Az adatlap letöltése innen

Megosztás Facebookon.
Küldd el emailben
Nyomtatás

Hozzászólások

Megszakítás