Gödöllői polgármesteri hivatal

Hírek

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY

Gödöllő Város Önkormányzata (2100 Gödöllő, Szabadság tér 6.) két fordulós pályázatot hirdet a gödöllői 4491/1 helyrajzi számú, beépítetlen terület megnevezésű, Őrház utcai telek ingatlan tulajdonjogának megszerzésére.

A pályázat a 4491/1 helyrajzi számú ingatlanra nyújtható be.

 

Az ingatlan minimum irányára bruttó 25.500.000 Ft,

azaz huszonötmillió-ötszázezer forint.

Az ajánlatok benyújthatók: 2023. november 06. napján 12.00 óráig.

A pályázati tájékoztató a www.godollo.hu Gödöllő város honlapjáról tölthető le.

 

Az ajánlatok a pályázati tájékoztatóban megjelölt tartalommal postai úton, vagy személyesen, Gödöllő Város Önkormányzata 2100 Gödöllő, Dózsa György út 69. (VÜSZI Kft. épülete) I. em. Jegyzői titkárság címén nyújthatók be. Személyesen, vagy képviselő útján beadott ajánlatok esetében átvételi elismervényt ad a kiíró.

A pályázat kiírója a nyertes pályázóval ingatlan adásvételi szerződést köt.

A pályázat második fordulójában az ajánlott bruttó vételár 10 %-ának megfelelő összegű bánatpénzt kell megfizetnie a pályázónak a kiíró részére.

A pályázat nyertesének a szerződéskötést megelőzően természetes személy esetén igazolni kell a személyazonosságát, meg kell adni adóazonosító jelét. Nem természetes személy esetén igazolnia kell, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdésében foglaltak alapján átlátható szervezet.  A pályázat nyertesével nem köthető meg a szerződés, amennyiben személyazonosságát nem igazolja, adóazonosító jelét nem adja meg, illetve nem igazolja, hogy átlátható szervezet vagy igazolása alapján megállapítható, hogy nem átlátható szervezet. Nem köthető szerződés azzal, aki nem nyilatkozik arról, hogy nincs az Önkormányzattal szemben lejárt tartozása, kivéve, ha a tartozás jogosultjaként eljáró szerv a tartozás későbbi időpontban történő megfizetéséhez írásban hozzájárult.

A kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályázaton benyújtott ajánlatok egyikét sefogadja el és ne hirdessen nyertest.

Részletesebb tájékoztatást, illetve konzultációs lehetőséget dr. Kiss Árpád jegyző és Kovács Katalin vagyongazdálkodó munkatárs biztosít (tel.: 28/529-190, 28/529-237, e-mail: kovacs.katalin@godollo.hu). Az ingatlanok Kovács Katalinnal a 28/529-237-es telefonszámon egyeztetett időpontban megtekinthetőek.

Megosztás Facebookon.
Küldd el emailben
Nyomtatás

Hozzászólások

Megszakítás