Gödöllői polgármesteri hivatal

Hírek

PARTNERSÉGI EGYEZTETÉS (előzetes tájékoztatás)

Gödöllő Város településrendezési eszközeinek (településszerkezeti terv és helyi építési szabályzat) felülvizsgálatáról

Ezúton tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy Gödöllő Város Önkormányzata megkezdte Gödöllő város településrendezési eszközeinek, azaz
– a 85/2009. (IV.23.) sz. önkormányzati határozattal elfogadott Településszerkezeti Terv (TSZT),
– Gödöllő város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 25/2012. (XI. 15.) sz. önkormányzati rendelet (GÉSZ) és
– Gödöllő város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 2001. évi 16. (V. 2.) számú önkormányzati rendelet (Szent István Egyetem területére vonatkozó ún. SZIE SZT)
átfogó felülvizsgálatát.

A felülvizsgálat tartalma:
TSZT területfelhasználási egységeinek hatályos jogszabályok szerinti korrekciója (technikai jellegű módosítás), esetlegesen felmerülő kisebb módosítási igényekkel, amelyek nem igényelnek jelentős megalapozó vizsgálatokat.
GÉSZ aktualizálása és kiterjesztése a teljes közigazgatási területre (SZIE területére is), ennek megfelelően módosító vagy új rendelet-tervezet készítése a hatályos jogszabályok előírásai szerint, esetlegesen felmerülő kisebb módosítási igényekkel, amelyek nem igényelnek jelentős megalapozó vizsgálatokat.

A rendezés célja:
A 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 45. § (1) bekezdése alapján jelen formájában 2018. december 31-ig alkalmazható településrendezési eszközök megfeleltetése a vonatkozó – időközben módosult – jogszabályi előírásoknak (jogharmonizáció).

A rendezés várható hatása:
A vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelő helyi építési szabályzat megalkotásával egyértelmű építési szabályozási környezet kerül megteremtésre. A hatályos szabályozáshoz képest jelentős változás nem történik.

A felülvizsgálattal kapcsolatos észrevételeiket, javaslataikat írásban 2018. május 3-ig adhatják meg Gödöllő város főépítészének címezve
– postai úton: Gödöllői Polgármesteri Hivatal Főépítészi Iroda – 2100 Gödöllő, Szabadság tér 7. vagy
– e-mailen: foepitesz@godollo.hu.
Észrevételeiket, javaslataikat ismertethetik a témában megrendezésre kerülő lakossági fórumon is, mely 2018. április 25-én 17:00 órakor kerül megtartásra a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán (2100 Gödöllő, Petőfi tér 4-6.).
Dr. Gémesi György
polgármester sk.

Megosztás Facebookon.
Küldd el emailben
Nyomtatás

Hozzászólások

Megszakítás