36/2004. (XII. 20.) sz. önkormányzati rendelet a talajterhelési díjról