Gödöllői polgármesteri hivatal

Hírek

Tájékoztatás Gödöllő város településrendezési eszközei módosításának jóváhagyásáról

Ezúton tájékoztatjuk a lakosságot, partnereket, hogy Gödöllő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2022.09.22-i ülésén technikai okokból újból jóváhagyta Gödöllő város településrendezési eszközeinek (településszerkezeti terv, helyi építési szabályzat) korábbi módosítását.

Gödöllő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 155/2022. (IX.22.) önkormányzati határozatával módosította Gödöllő város közigazgatási területének felhasználását meghatározó településszerkezeti tervének településszerkezeti tervlapját  és a településszerkezeti leírását, továbbá módosította Gödöllő város helyi építési szabályzatáról szóló 30/2018. (XII. 14.) önkormányzati rendeletet a 16/2022. (XII.14.) önkormányzati rendelettel.

Gödöllő város településrendezési eszközeinek módosítására a Pest Megyei Kormányhivatal PE/030/00324-1/2021 ügyiratszámú törvényességi felhívása miatt volt szükség. A törvényességi eljárást a Pest Megyei Kormányhivatal Állami Főépítészi Irodája kezdeményezte, a Csanak városrész és egyéb területek vonatkozásában 2020. IX. 24-én jóváhagyott módosítás után, mivel álláspontjuk szerint a jóváhagyott módosítás során sérült a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (továbbiakban Korm. rend.) által előírt eljárásrend. A Korm. rend. szerinti eljárást ezután újra, az állami főépítészi észrevételnek megfelelően lefolytattuk, így a változatlan tartalmú tervdokumentáció jóváhagyhatóvá vált. A technikailag szükséges módosítás után a helyi építési szabályzat hatályos rendelkezései a gyakorlatban nem változnak.

A településszerkezeti terv és helyi építési szabályzat megtekinthető a www.godollo.hu honlapon, továbbá nyomtatva a Főépítészi Iroda ügyfélszolgálati irodáján (Dózsa György út 69. 11.szoba), ügyfélfogadási időben szerdánként 8.00-16.30 között.

Dr. Gémesi György s.k.

Megosztás Facebookon.
Küldd el emailben
Nyomtatás

Hozzászólások

Megszakítás