Gödöllői polgármesteri hivatal

Hírek

TÁJÉKOZTATÁS – Gödöllő város településrendezési eszközeinek jóváhagyott módosításairól

  1. Gödöllői Innovációs és Logisztikai Park

Gödöllő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gödöllői Innovációs és Logisztikai Park területére vonatkozóan a 176/2023 (IX.21.) sz. önkormányzati határozatával módosította Gödöllő város közigazgatási területének felhasználását meghatározó településszerkezeti tervének településszerkezeti tervlapját és a településszerkezeti terv leírását, továbbá a 10/2023. (IX. 27.) önkormányzati rendelettel módosította Gödöllő város helyi építési szabályzatáról szóló 30/2018. (XII. 14.) önkormányzati rendeletet. A módosító rendelkezések 2023. szeptember 28-án léptek hatályba.

A módosítás célja:

A Gödöllői Innovációs és Logisztikai Park (GIP) területén korábban főként kis-, és középvállalkozások telepedtek le, így az újparcellázású területrészeken ennek megfelelő övezeti besorolást volt érvényben. A közelmúltban azonban egyre több, a környezetre jelnetős hatást nem gyakorló, de ipari termelést folytató nagyvállalat jelentkezett be, hogy szeretne itt beruházni. A változó igényekhez alkalmazkodva, és a terület fejlesztését koncepciózusan átgondolva, szakmailag indokolt volt megvizsgálni azt, hogy a tervezett tevékenységeknek jobban megfelelő területfejlesztési kategóriába (gazdasági-kereskedelmi, szolgáltató Gksz-övezetek helyett általános gazdasági területbe) kerüljön átsorolásra a GIP területe. Célunk ezzel az volt, hogy a Gödöllői Innovációs és Logisztikai Park területére betelepülni vágyó cégek fejlesztési elképzeléseit lehetőség szerint rugalmasan kiszolgáló, a kisebb és nagyobb telkek beépítését differenciáló, ugyanakkor a településfejlesztést, a város működését, valamint a hosszú távú fenntarthatóságot is biztosító szabályzatot alkossunk.

2.Gödöllő, Haraszti úti gazdasági terület

Gödöllő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gödöllő, Haraszti úti gazdasági területre (6890/1-2, 6891, 8109, 8110, 029/1 hrsz) vonatkozóan a 197/2023 (X.20.) sz. önkormányzati határozatával módosította Gödöllő város közigazgatási területének felhasználását meghatározó településszerkezeti tervének településszerkezeti tervlapját és a településszerkezeti terv leírását, továbbá a 13/2023. (X. 26.) önkormányzati rendelettel módosította Gödöllő város helyi építési szabályzatáról szóló 30/2018. (XII. 14.) önkormányzati rendeletet. A módosító rendelkezések 2023. október 27-én léptek hatályba.

A módosítás célja:

A terület egy része meglehetősen alulhasznosított, ugyanakkor városi pozícióját tekintve az M3 és M31 csomópontjához közel helyezkednek el, ezért célszerű a terület szabályozását felülvizsgálni a terület fejlődés érdekében.

A tervezés során a területen, a Gödöllői Innovációs és Logisztikai Park legutóbbi övezeti átsorolásához hasonlóan, – a közvetlen környezetével egységben kezelve – itt is Általános gazdasági terület övezeti besorolást javasolt a tervező. Általános gazdasági területen többek között a kereskedelmi, szolgáltató funkciók mellett ugyanis a környezetre jelentős kedvezőtlen hatást nem gyakorló ipari építmények is elhelyezhetők, ami a mai kor gazdasági típusú területfejlesztéseinek rugalmasabb kereteket képes adni.

A módosított településszerkezeti terv és helyi építési szabályzat megtekinthető a www.godollo.hu honlapon https://www.godollo.hu/poltervekkoncepciok/godollo-varos-telepulesrendezesi-eszkozei/, továbbá nyomtatva a Főépítészi Iroda ügyfélszolgálati irodáján (Dózsa György út 69. 11.szoba), ügyfélfogadási időben szerdánként 8.00-16.30 között.

 

Gödöllő, 2023. október

Dr. Gémesi György

 

Megosztás Facebookon.
Küldd el emailben
Nyomtatás

Hozzászólások

Megszakítás