Gödöllői polgármesteri hivatal

Hírek

Tájékoztató a házhoz menő zöldhulladék gyűjtés, és zöldhulladék gyűjtőzsák vásárlásának változásáról

A Gödöllő területén hulladékszállítási közszolgáltatói feladatokat ellátó Duna-Tisza Közi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. tájékoztatja a tisztelt lakosságot, hogy 2021. április 1-től a házhoz menő zöldhulladék gyűjtésének rendszere és a zöldhulladék gyűjtő zsákok beszerzésének módja az alábbiak szerint módosul.

A hulladékszállítási közszolgáltatást jogosan igénybe vevők, akik a szolgáltatásért az NHKV Zrt. részére díjat fizetnek, Társaságunk díjmentesen ingatlanonként 2 db a zöldhulladék gyűjtésére alkalmas, zöld színű, emblémás zsákot biztosít.
Első alkalommal a zsákokat 2021. 11. és 12. hetében (március 15-26. között) helyezzük el az ingatlanoknál.
Ezt követőn a mindenkori begyűjtéssel egyidejűleg térítésmentesen a járat 2 db zöld színű, lebomló, emblémás cserezsákot biztosít, azon ingatlanhasználóknak, akik helyeznek ki zöldhulladékot.
További zsákokat az ügyfélszolgálatokon, illetve a zsákértékesítő partnereknél lehet beszerezni átadás-átvételi jegyzőkönyv aláírása ellenében az ingatlanhasználó, vagy meghatalmazottja, a közszolgáltatás számlafizetője nevére, mely utólag a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő (NHKV) Zrt. által kerül kiszámlázásra.
Tehát a zsák átvételekor a helyszínen nem kell kifizetni az átvett zsákokat, a zsákok ára – a korábbiakban meghatározott változatlan díjon – utólag, az NHKV Zrt. által kiállított, postai úton megküldött számlával kerül beszedésre, mivel a többlet közszolgáltatás díjának utólagos kiszámlázása és a díj beszedése az NHKV Zrt. jogszabályi hatásköre.
A többlethulladék elszállítására alkalmazott zsákok átvételével és igénybevételével – a közszolgáltatási díjban nem fedezett – közszolgáltatást vesznek igénybe ügyfeleink. A zsák ára magában foglalja a begyűjtés, szállítás és kezelés díját, azaz a zsák árának megfizetésével az ügyfelek a többlet szolgáltatás díját is megfizetik.

A zöldhulladék gyűjtéséhez szükséges zsákok átvételéhez az alábbi dokumentumok szükségesek:
Lakossági ügyfelek esetében:
⦁ csekkes fizetési mód esetén egy csekkszelvény bemutatása, amely önmagában is tartalmazza az azonosításhoz szükséges vevő azonosítót az átadás-átvételi nyomtatvány kitöltéséhez,
⦁ -nem csekkes fizetési mód esetén a számla 3. oldala és az azon található vevő azonosító bemutatása, mely igazolja a jogos igénybevételt és azonosítja az utólagos számla kiállításához szükséges paramétereket.
Közületi ügyfelek esetében a nyomtatványt – fentiek szerinti kitöltést követően-, bélyegzővel szükséges ellátni.
Zöldhulladék gyűjtőzsákok gödöllői értékesítési pontjai:

Zöld Híd Ügyfélszolgálat, Gödöllő, Dózsa Gy. út 69 . (Jelenleg zárva)
Agrosol 2000 Kft. , Gödöllő, Szabadság út 60.
Prókai és Társa Bt., Gödöllő, Blaháné út 118.

Megosztás Facebookon.
Küldd el emailben
Nyomtatás

Hozzászólások

Megszakítás