Testületi ülések kategória: 2017

2017. december 14.

Meghívó a képviselő-testület 2017. december 14-én megtartott ülésére 1. Javaslat Gödöllő város településképi arculati kézikönyvének elfogadására és a településkép védelméről szóló önkormányzati rendelet megalkotására 2. Javaslat a szociális rászorultságtól függő, valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 3/2015. (II.06.) önkormányzati rendelet módosítására 3. Javaslat a gyermek és felnőtt …

2017. december 14. Read More »

2017. november 23.

Meghívó a Képviselő-testület 2017. november 23-án tartandó ülésére 1. Javaslat Gödöllő város 2017. évi költségvetéséről és gazdálkodással összefüggő egyes feladatokról szóló 1/2017.(I.27.) sz. önkormányzati rendelet módosítására Előterjesztő: Dr. Gémesi György polgármester 2. Javaslat a Gödöllő város területén kialakítandó várakozási területek kijelöléséről, rendjéről és a várakozási díjról szóló 2/2004. (II.2.) sz. önkormányzati rendelet módosítására 3. Javaslat …

2017. november 23. Read More »

2017. október 19.

Meghívó a Képviselő-testület 2017. október 19-én tartandó ülésére 1. Javaslat a településfejlesztéssel, településrendezéssel és a településkép védelmével összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotására 2. Javaslat a Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény alapító okiratának módosítására 3. Javaslat Gödöllő város közigazgatási területén, menetrend szerinti helyi autóbusz közlekedés közszolgáltatási szerződés keretében történő ellátására 4. Javaslat bérleti szerződés …

2017. október 19. Read More »

2017. augusztus 20.

Meghívó a képviselő-testület 2017. augusztus 20-án megtartott ülésére Az ülés jegyzőkönyve

2017. július 18.

Meghívó a képviselő-testület 2017. július 18-án tartandó ülésére 1. Javaslat Gödöllő város településrendezési eszközeinek módosítására kiemelt kormányzati és városi fejlesztések megvalósítása érdekében 1. Javaslat Gödöllő város településrendezési eszközeinek módosítására kiemelt kormányzati és városi fejlesztések megvalósítása érdekében – rendelettervezet II. melléklete 2. Javaslat előszerződés megkötésére a Magyar Közút Nonprofit Zrt-vel az M31 autópálya levezető meder üzemeltetési …

2017. július 18. Read More »

2017. június 22.

Meghívó a képviselő-testület 2017. június 22-én tartandó ülésére 1. Javaslat Gödöllő város 2017. évi költségvetéséről és a gazdálkodással összefüggő egyes feladatokról szóló 1/2017. (I. 27.) önkormányzati rendelet módosítására 2. Javaslat az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól és a fizetendő díjakról szóló ……/2017.( VI. 22.) számú önkormányzati rendelet megalkotására. 3. Javaslat a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos …

2017. június 22. Read More »

2017. május 25.

Meghívó a Képviselő-testület 2017. május 25-én tartandó ülésére 1. Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának 2016. évi átfogó értékeléséről 2. Javaslat a Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Központ Szakmai Programja, Szervezeti és Működési Szabályzata, valamint Házirendje jóváhagyására 3. Javaslat a VÜSZI Nonprofit Kft. 2016. évi – számviteli törvény szerinti – beszámolójának, valamint közhasznúsági …

2017. május 25. Read More »

2017. április 27.

Meghívó a képviselő-testület 2017. április 27-én tartandó ülésére 1. Javaslat a Gödöllői Református Egyházközség 401 hrsz-ú telkének kiemelt fejlesztési területté nyilvánítására tornacsarnok építése céljából 2. Javaslat a Budapest, Rákos – Hatvan vasútvonal Gödöllőt érintő átépítéshez szükséges településrendezési szerződés és az azt megalapozó tanulmányterv elfogadására 3. Javaslat a kiemelt fejlesztések megvalósítása érdekében a helyi építési szabályzat …

2017. április 27. Read More »

2017. március 23.

Meghívó a Képviselő-testület 2017. március 23-án tartandó ülésre 1. Beszámoló a Gödöllői Rendőrkapitányság 2016. évi munkájáról 2. Beszámoló a Gödöllő Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2016. évi munkájáról 3. Javaslat a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére és elszállítására vonatkozó helyi közszolgáltatás éves költségelszámolásának elfogadására 4. Javaslat Gödöllő Város Önkormányzat és a Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Kft. közötti …

2017. március 23. Read More »

2017. február 23.

Meghívó a Képviselő-testület 2017. február 23-án megtartott ülésére 1. Javaslat a Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának és Könyvtárhasználti szabályzatának módosítására 2. Javaslat a VÜSZI Nonprofit Kft és Gödöllő Város Önkormányzata közötti szerződések felülvizsgálatára 3. Javaslat a 2017. évi közút-fejlesztésekre vonatkozó kivitelezési szerződés megkötésére a VÜSZI Nonprofit Közhasznú Kft.-vel. 4. Javaslat …

2017. február 23. Read More »

Megszakítás