Gödöllői polgármesteri hivatal

Testületi ülések kategória: 2020

2020. december 30.

Előterjesztések 2020. december 30. 1. A helyi adókról szóló 17/2016.(X.21.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 31/2020.(XI.30.) polgármesteri rendelet módosításáról 2. Javaslat a koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges gazdasági intézkedésről szóló 603/2020.(XII.18.) Korm rendelet alapján történő egyes polgármesteri döntések módosítására 3. Javaslat Gödöllő város környezetvédelmi programjának (2021-2026-ig) elfogadására. 4. A Gödöllő, Állomás u. 18/6. szám …

2020. december 30. Read More »

2020. december 18.

Javaslat a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés elfogadására

2020. december 15.

Szándéknyilatkozat a Gödöllői Kikelet Óvoda egyházi fenntartásba történő átadással kapcsolatban Javaslat az önkormányzati fenntartású köznevelési intézmények jövőbeni működésére Javaslat a Gödöllői Távhő Kft. felügyelőbizottságának megválasztására Javaslat az Erzsébet Királyné Kft. felügyelőbizottságának és könyvvizsgálójának megválasztására Javaslat a PANNON 2001. MOZGÓGÉP Kft. bérleti díjának csökkentésére Javaslat a Gödöllői Sport Klubnak nyújtott államháztartáson kívüli visszatérítendő felhalmozási támogatásról szóló …

2020. december 15. Read More »

2020. december 10.

1. Javaslat a szociális rászorultságtól függő, valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 3/2015.(II.06.) számú önkormányzati rendelet módosítására 2. Javaslat a közterületek és az egyes, nem közterületnek minősülő ingatlanok tisztántartásáról, állagának megóvásáról szóló 14/2015. (V. 14.) önkormányzati rendelet módosítására 3. Javaslat a Gödöllői Sport Uszodában keletkező 283,4 m3/nap …

2020. december 10. Read More »

2020. november 30.

Javaslat a helyi adókról szóló 17/2016. (X.21.) önkormányzati rendelet módosítására Javaslat a 6. számú ház gyermekorvosi körzetre vonatkozó feladatellátási szerződés megkötésére Javaslat iskolaorvosi ellátásra vonatkozó szerződések felülvizsgálatára Javaslat a Gödöllői Piac Üzemeltető és Szolgáltató Kft. ügyvezetője munkaszerződésének megszüntetésére

2020. november 19.

1. Javaslat Gödöllő Város 2020. évi költségvetéséről és a gazdálkodással összefüggő egyes feladatokról szóló 1/2020. (II.14.) számú önkormányzati rendelet módosítására 2. Javaslat az Ötvös Károly Sport Nonprofit Kft.-vel megkötött szerződés módosítására 3. Javaslat földhasználati jog létesítéséről szóló megállapodás megkötésére a Gödöllői Sport Klubbal 4. Javaslat Táncsics út 3. szám alatt található Sportközpont elnevezésére 5. Javaslat …

2020. november 19. Read More »

2020. október 22.

Tisztelt Lakosság! Tájékoztatom Önöket, hogy Gödöllő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2020.október 22-én tarja soron következő ülését. A járványügyi szabályok megtartatására való tekintettel a Képviselő-testület a Gödöllői Művészetek Házában ülésezik. Kérem megértésüket, de a képviselő-testület ülésén az érdeklődő lakosság számára nem tudunk helyet biztosítani. A Képviselő-testületi ülések nyilvánosságát telekommunikációs eszközökön keresztül biztosítjuk, így mód nyílik az ülés …

2020. október 22. Read More »

2020. szeptember 24.

Képviselő-testületi ülés helyszínének megváltozása Meghívó a Képviselő-testület 2020. szeptember 24-én tartandó ülésére 1. Beszámoló a Gödöllő Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2019. évi munkájáról 2. Beszámoló a Gödöllői Rendőrkapitányság 2019. évi tevékenységéről 3. Beszámoló a Gödöllő és Környéke Közbiztonságáért Közalapítvány 2019. évi tevékenységéről 4. Javaslat önkormányzati álláspont kialakítására az uszoda beruházás kapcsán az Ady Endre sétány és az …

2020. szeptember 24. Read More »

2020. szeptember 8.

Meghívó a Képviselő-testület 2020. szeptember 8-án tartandó rendkívüli ülésére

2020. június 12.

Előterjesztések: 1./ Javaslat Gödöllő Város Önkormányzata 2019. évi zárszámadása, költségvetési maradvány elszámolása elfogadására Könyvvizsgálói jelentés 2./ Beszámoló a Gödöllő város nemzeti vagyonát érintő tulajdonosi jogok és kötelezettségek gyakorlásáról, a 8/2012. (III. 8.) számú önkormányzati rendelet 5. §-a alapján 3./ Javaslat a 2019. évi éves összefoglaló ellenőrzési jelentés elfogadására 4./ Gödöllő város 2020. évi költségvetéséről és …

2020. június 12. Read More »

Megszakítás