Gödöllői polgármesteri hivatal

Testületi ülések kategória: 2020

2020. május 29.

Előterjesztés: Javaslat az Ady Endre sétány 62. szám alatti, 5396/2 helyrajzi számú, volt Tüdőbeteg-gondozó Intézet ingatlan, valamint az 5396/1 helyrajzi számú ingatlan adásvételi szerződésének módosítására

2020. május 28.

Előterjesztés: Javaslat a Tormay Károly Egészségügyi Központ eszközfejlesztéséhez adott hozzájárulás módosítására

2020. május 26.

Előterjesztések: 1. Javaslat a 2019. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló átfogó értékelés elfogadására 2. Javaslat a VÜSZI Nonprofit Kft. 2019. évi – számviteli törvény szerinti – beszámolójának, valamint közhasznúsági jelentésének elfogadására _ügyvezető 2. Javaslat a VÜSZI Nonprofit Kft. 2019. évi – számviteli törvény szerinti – beszámolójának, valamint közhasznúsági jelentésének elfogadására – polgármester 3. …

2020. május 26. Read More »

2020. május 13.

Előterjesztések: 1. Gödöllői Piac Üzemeltető és Szolgáltató Kft. mélygarázsában, kártyás beléptető rendszer kialakítása. 2. A KALÓRIA Gödöllői Nonprofit Közhasznú Kft. könyvvizsgálójának választása  

2020. május 6.

Előterjesztések: Javaslat a Berente utcai lévő 8102/3, 8102/4, 8126/1, 8126/2, 8126/3 helyrajzi számú ingatlanok ismételt értékesítésére Javaslat veszélyhelyzet kihirdetése után Gödöllő Város Képviselő-testülete által hozott önkormányzati döntések megerősítésére  

2020. május 4.

Előterjesztés címe: Javaslat a gödöllői 4969/8 helyrajzi számú ingatlanra vonatkozó tulajdonjogi igény bejelentésére

2020. április 29.

Előterjesztés: Javaslat a temetőkről és a temetkezésről szóló ……/2020. (IV…..) önkormányzati rendelet megalkotására, Javaslat Gödöllő Város Önkormányzata és a VÜSZI Gödöllői Városüzemeltető és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. között létrejött Kegyeleti közszolgáltatási szerződés módosítására

2020. április 24.

A rendelet hatályos 2020. április 24-én 12.00 órától- 2020. április 26-án 24.00 óráig: Gödöllő Város Polgármesterének 13/2020. (IV.24.) rendelete Gödöllő város területén lévő kijárási korlátozásról

2020. április 21.

Előterjesztések: 1. / Javaslat a VOLÁNBUSZ Zrt. 2019. évi tevékenységére vonatkozó beszámolójában meghatározott finanszírozási igény teljesítésére 1a/ A VOLÁNBUS Zrt. 2019. évi tevékenységére vonatkozó beszámoló 2. / Javaslat a Gödöllői Városi Piac vásárlói látogatásának korlátozására  

2020. április 6.

Előterjesztés: Javaslat a közterületek és az egyes, nem közterületnek minősülő ingatlanok tisztántartásáról, állagának megóvásáról szóló 14/2015.(V.14.) önkormányzati rendelet módosítására

Megszakítás