Székhely: 2100 Gödöllő, Szabadság tér 6. | Telefonszám: +36-28/529-100; +36-28/529-180 | E-mail cím: pmh@godollo.hu. | fb.com/godollovaros | Gödöllő Városi Net Tv | Gödöllői Szolgálat

Testületi ülések

2020, Testületi ülések
2020. szeptember 8.
Meghívó a Képviselő-testület 2020. szeptember 8-án tartandó rendkívüli ülésére
Tovább olvasom
2020, Testületi ülések
2020. szeptember 24.
Képviselő-testületi ülés helyszínének megváltozása Meghívó a Képviselő-testület 2020. szeptember 24-én tartandó ülésére 1. Beszámoló a Gödöllő Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2019. évi munkájáról 2. Beszámoló a Gödöllői Rendőrkapitányság 2019. évi tevékenységéről 3....
Tovább olvasom
2020, Testületi ülések
2020. október 22.
Tisztelt Lakosság! Tájékoztatom Önöket, hogy Gödöllő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2020.október 22-én tarja soron következő ülését. A járványügyi szabályok megtartatására való tekintettel a Képviselő-testület a Gödöllői Művészetek Házában ülésezik. Kérem megértésüket,...
Tovább olvasom
2020, Testületi ülések
2020. november 19.
1. Javaslat Gödöllő Város 2020. évi költségvetéséről és a gazdálkodással összefüggő egyes feladatokról szóló 1/2020. (II.14.) számú önkormányzati rendelet módosítására 2. Javaslat az Ötvös Károly Sport Nonprofit Kft.-vel megkötött szerződés...
Tovább olvasom
2020, Testületi ülések
2020. március 31.
Előterjesztés: A Gödöllői Petőfi Sándor Általános Iskola átszervezésének véleményezése
Tovább olvasom
2020, Testületi ülések
2020. március 16.
Előterjesztés: Javaslat Gödöllő Város 2020. évi költségvetéséről és a gazdálkodással összefüggő egyes feladatokról szóló 1/2020. (II.14.) önk. rendelet módosítására
Tovább olvasom
2020, Testületi ülések
2020. március 12.
Meghívó a képviselő-testület 2020. március 12-én tartandó ülésére 1. Javaslat a Gödöllői Kikelet Óvoda működtetésével kapcsolatban megkötött bérleti szerződés meghosszabbítására 2. Javaslat a VÜSZI kft. 2020. üzleti tervére – ügyvezető...
Tovább olvasom
2020, Testületi ülések
2020. május 6.
Előterjesztések: Javaslat a Berente utcai lévő 8102/3, 8102/4, 8126/1, 8126/2, 8126/3 helyrajzi számú ingatlanok ismételt értékesítésére Javaslat veszélyhelyzet kihirdetése után Gödöllő Város Képviselő-testülete által hozott önkormányzati döntések megerősítésére  
Tovább olvasom
2020, Testületi ülések
2020. május 4.
Előterjesztés címe: Javaslat a gödöllői 4969/8 helyrajzi számú ingatlanra vonatkozó tulajdonjogi igény bejelentésére
Tovább olvasom
2020, Testületi ülések
2020. május 29.
Előterjesztés: Javaslat az Ady Endre sétány 62. szám alatti, 5396/2 helyrajzi számú, volt Tüdőbeteg-gondozó Intézet ingatlan, valamint az 5396/1 helyrajzi számú ingatlan adásvételi szerződésének módosítására
Tovább olvasom
2020, Testületi ülések
2020. május 28.
Előterjesztés: Javaslat a Tormay Károly Egészségügyi Központ eszközfejlesztéséhez adott hozzájárulás módosítására
Tovább olvasom
2020, Testületi ülések
2020. május 26.
Előterjesztések: 1. Javaslat a 2019. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló átfogó értékelés elfogadására 2. Javaslat a VÜSZI Nonprofit Kft. 2019. évi – számviteli törvény szerinti – beszámolójának, valamint...
Tovább olvasom
2020, Testületi ülések
2020. május 13.
Előterjesztések: 1. Gödöllői Piac Üzemeltető és Szolgáltató Kft. mélygarázsában, kártyás beléptető rendszer kialakítása. 2. A KALÓRIA Gödöllői Nonprofit Közhasznú Kft. könyvvizsgálójának választása  
Tovább olvasom
2020
2020. június 17.
1./Javaslat a Berente utcai 8102/3, 8102/4, 8126/1, 8126/2,8126/3 helyrajzi számú ingatlanok értékesítésére kiírt pályázat elbírálására.  Berente utca 2./ Javaslat együttműködési szerződés elfogadására  Pilisi Parkerdő Zrt., az Erdei Vasútért Egyesület és Gödöllő...
Tovább olvasom
2020, Testületi ülések
2020. június 12.
Előterjesztések: 1./ Javaslat Gödöllő Város Önkormányzata 2019. évi zárszámadása, költségvetési maradvány elszámolása elfogadására Könyvvizsgálói jelentés 2./ Beszámoló a Gödöllő város nemzeti vagyonát érintő tulajdonosi jogok és kötelezettségek gyakorlásáról, a 8/2012....
Tovább olvasom
2020, Testületi ülések
2020. február 13.
Meghívó a képviselő-testület 2020. február 13-án tartandó ülésére Meghívó a Képviselő-testület állandó bizottságainak együttes ülésére – 2020. február 10. hétfő 18.00 óra Meghívó a Városfejlesztési és Fenntarthatósági Bizottság ülésére Meghívó...
Tovább olvasom
2020, Testületi ülések
2020. április 6.
Előterjesztés: Javaslat a közterületek és az egyes, nem közterületnek minősülő ingatlanok tisztántartásáról, állagának megóvásáról szóló 14/2015.(V.14.) önkormányzati rendelet módosítására
Tovább olvasom
2020, Testületi ülések
2020. április 29.
Előterjesztés: Javaslat a temetőkről és a temetkezésről szóló ……/2020. (IV…..) önkormányzati rendelet megalkotására, Javaslat Gödöllő Város Önkormányzata és a VÜSZI Gödöllői Városüzemeltető és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. között létrejött Kegyeleti...
Tovább olvasom
2020, Testületi ülések
2020. április 24.
A rendelet hatályos 2020. április 24-én 12.00 órától- 2020. április 26-án 24.00 óráig: Gödöllő Város Polgármesterének 13/2020. (IV.24.) rendelete Gödöllő város területén lévő kijárási korlátozásról
Tovább olvasom
2020, Testületi ülések
2020. április 22.
Javaslat Gödöllő Város 2020. évi költségvetéséről és a gazdálkodással összefüggő egyes feladatokról szóló 1/2020. (II.14.) önkormányzati rendelet módosítására
Tovább olvasom
2020, Testületi ülések, Uncategorized @hu
2020. április 21.
Előterjesztések: 1. / Javaslat a VOLÁNBUSZ Zrt. 2019. évi tevékenységére vonatkozó beszámolójában meghatározott finanszírozási igény teljesítésére 1a/ A VOLÁNBUS Zrt. 2019. évi tevékenységére vonatkozó beszámoló 2. / Javaslat a Gödöllői...
Tovább olvasom
2019, Hírek, Kiemelt hírek, Testületi ülések
Megalakult Gödöllő új képviselő-testülete
Október 23-án délelőtt megalakult Gödöllő város új képviselő-testülete. A Művészetek Házában megrendezett ünnepi ülésen a képviselők után letette esküjét dr. Gémesi György, aki nyolcadik ciklusát kezdi meg a polgármesteri székben....
Tovább olvasom
2019, Testületi ülések
2019. szeptember 19.
Meghívó a Képviselő-testület 2019. szeptember 19-én tartandó ülésére 1. Javaslat a 2. számú háziorvosi körzetre vonatkozó szerződés megkötésére 2. Javaslat Gödöllő Város 2019. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről 2. napirendhez...
Tovább olvasom
2019, Testületi ülések
2019. október 23. alakuló ülés
Meghívó a képviselő-testület alakuló ülésére 1. A Helyi Választási Bizottság jelentése 6. Javaslat a Jogi Bizottság tagjainak megválasztására 8. Javaslat a Szervezeti és Működési Szabályzat módosítására 13. Javaslat az alpolgármester...
Tovább olvasom
2019, Testületi ülések
2019. november 7.
Meghívó a képviselő-testület 2019. november 7-én tartandó rendkívüli ülésére 1. a. Javaslat Gödöllő Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatának megalkotására 1.b. Javaslat Gödöllő Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására...
Tovább olvasom
2019, Testületi ülések
2019. november 21. közmeghallgatás
Meghívó Gödöllő város Képviselő-testületének közmeghallgatására A közmeghallgatás jegyzőkönyve
Tovább olvasom
2019, Testületi ülések
2019. november 21.
Meghívó a képviselő-testület 2019. november 21-én tartandó ülésére 1. Javaslat a képviselő-testület bizottságainak személyi összetételének módosítására 2. Javaslat bérleti szerződések megkötésére a Swietelsky Vasúttechnikai Kft-vel 3. Javaslat Gödöllő város településrendezési...
Tovább olvasom
2019, Testületi ülések, Uncategorized @hu
2019. november 12.
Meghívó a képviselő-testület 2019. november 12-én tartandó ülésére Határozati javaslat Az ülés jegyzőkönyve
Tovább olvasom
2019, Testületi ülések
2019. március 28.
Meghívó Gödöllő Város Képviselő-testületének 2019. március 28-án tartandó ülésére 1. Javaslat a Gödöllői Könyvtár és Információs Központ 2018. évi beszámolójának és a 2019. évi munkatervének elfogadására 2. Javaslat a Gödöllői...
Tovább olvasom
2019, Testületi ülések
2019. május 30.
Meghívó a Képviselő-testület 2019. május 30-án tartandó ülésére 1. Javaslat a Gödöllői Palotakert Óvoda vezetőjének kinevezésére 2. Javaslat a 2018. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló átfogó értékelés elfogadására...
Tovább olvasom
2019, Testületi ülések
2019. június 20.
Meghívó a Képviselő-testület 2019. június 20-án tartandó ülésére 1. Beszámoló a Gödöllő Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2018. évi munkájáról 2. Javaslat Gödöllő Város 2019. évi költségvetéséről és gazdálkodással összefüggő egyes feladatokról szóló...
Tovább olvasom
2019, Testületi ülések
2019. január 31.
Meghívó Gödöllő Város Képviselő-testület 2019. január 31-én (csütörtökön) tartandó ülésére Testületi meghívó 1. Javaslat a “Gödöllő – Rövid és középtávú közlekedési tervek aktualizálása” című dokumentáció társadalmi egyeztetés alapján véglegesített anyagának...
Tovább olvasom
2019, Testületi ülések
2019. január 10.
Meghívó Gödöllő Város Képviselő-testület 2019. január 10-én tartandó rendkívüli ülésére innen tölthető le a meghívó: testületi meghivo Javaslat a PM_CSAPVIZGAZD_2018 kódszámú „Települések felszíni csapadékvíz-elvezetés létesítményeinek fejlesztése, a települési vízgazdálkodás korszerűsítésének...
Tovább olvasom
2019, Testületi ülések
2019. február 21.
Meghívó Gödöllő Város Képviselő-testületének 2019. február 21-én tartandó ülésére 1. Javaslat a VÜSZI Nonprofit Kft. 2019. évi üzleti tervére- ügyvezetői előterjesztés 1. Javaslat a VÜSZI Nonprofit Kft. 2019. évi üzleti...
Tovább olvasom
2019, Testületi ülések
2019. december 12.
Meghívó a képviselő-testület 2019. december 12-én tartandó ülésére 2. Javaslat az Erzsébet Szálloda Kft. és az Accent Hotel Management Szolgáltató Kft. között létrejött, menedzsmentszolgáltatásra vonatkozó együttműködési szerződés meghosszabbítására 3. Javaslat...
Tovább olvasom
2019, Testületi ülések
2019. augusztus 22.
Meghívó a Képviselő-testület 2019. augusztus 22-én tartandó rendkívüli ülésére 1. Javaslat önkormányzati határozatba foglalt nyilatkozat kiadására, a helyi buszközlekedés fenntartásáról 2. Javaslat a Galagonya utcai 1920/8, 1920/9, 1920/11, 1921/3 és...
Tovább olvasom
2019, Testületi ülések
2019. április 25.
Meghívó Gödöllő Város Képviselő-testületének 2019. április 25-én tartandó ülésére 1. Javaslat fedezet biztosítására a Városi Piac Csarnok üvegtető cseréjére 2. Javaslat a Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft. vállalkozási szerződésének...
Tovább olvasom
2019, Testületi ülések, Uncategorized @hu
2019. április 17.
Meghívó a Képviselő-testület 2019. április 17-én tartandó rendkívüli ülésére határozati javaslat Az ülés jegyzőkönyve
Tovább olvasom
2018, Testületi ülések
2018. szeptember 20.
Meghívó a képviselő-testület szeptember 20-i ülésére 1. Tájékoztató az Állami Számvevőszék ellenőrzéséről és az annak következtében hozott intézkedésekről 2. Javaslat Gödöllő Város 2018. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről 3. Beszámoló...
Tovább olvasom
2018, Testületi ülések
2018. október 18.
Meghívó a képviselő-testület 2018. október 18-i ülésére 2. Javaslat múzeumi műtárgyak kölcsönzésére 3. Javaslat a Gödöllői Piac Kft. 2019. évi bérleti díjainak megállapítására 4. Javaslat a 7. számú háziorvosi körzetre...
Tovább olvasom
2018, Testületi ülések
2018. november 22.
Meghívó a november 22-i képviselő-testületi ülésre 1. Javaslat Gödöllő rövid és középtávú közlekedési tervek aktualizálása első olvasatának elfogadására Közlekedési tervek Javaslat a „Gödöllő – Rövid- és középtávú közlekedési tervek aktualizálása”...
Tovább olvasom
2018
2018. november 22.
Meghívó a Képviselő-testület 2018. november 22-én tartandó közmeghallgatására Tájékoztató Gödöllő Város Közlekedési Koncepciójáról A közmeghallgatás jegyzőkönyve
Tovább olvasom
2018
2018. március 22.
Tovább olvasom
2018
2018. május 17.
[prettyfilelist type=”pdf,xls,doc,zip,ppt,img,mp3″ filestoshow=”8921,” hidefilter=”true” hidesort=”true” hidesearch=”true” openinnew=”true” filesPerPage=”3″]
Tovább olvasom
2018, Testületi ülések
2018. január 25.
Meghívó a Képviselő-testület 2018. január 25-én tartandó ülésére 1. Javaslat a Tormay Károly Egészségügyi központ egyes szakorvosi óraszámai átcsoportosítására 2. Javaslat a Kalória Nonprofit Kft. 2018. évi üzleti tervére –...
Tovább olvasom
2018
2018. február 22.
[prettyfilelist type=”pdf,xls,doc,zip,ppt,img,mp3″ filestoshow=”8835,” hidefilter=”true” hidesort=”true” hidesearch=”true” openinnew=”true” filesPerPage=”3″]
Tovább olvasom
2018, Testületi ülések
2018. december 13.
Meghívó a képviselő-testületi ülésre 1. Javaslat Gödöllő város 2017. évre vonatkozó környezeti állapot értékelésének elfogadására Gödöllő város 2017. évi környezeti állapot értékelése 2. Javaslat a Gödöllő Város Önkormányzata közművelődési feladatairól...
Tovább olvasom
2018, Testületi ülések
2018. augusztus 16.
[prettyfilelist type=”pdf,xls,doc,zip,ppt,img,mp3″ filestoshow=”8925,” hidefilter=”true” hidesort=”true” hidesearch=”true” openinnew=”true” filesPerPage=”3″]
Tovább olvasom
2018
2018. április 19.
[prettyfilelist type=”pdf,xls,doc,zip,ppt,img,mp3″ filestoshow=”8914,” hidefilter=”true” hidesort=”true” hidesearch=”true” openinnew=”true” filesPerPage=”3″]
Tovább olvasom
2017, Testületi ülések
2017. október 19.
Meghívó a Képviselő-testület 2017. október 19-én tartandó ülésére 1. Javaslat a településfejlesztéssel, településrendezéssel és a településkép védelmével összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotására 2. Javaslat a Gödöllői Egyesített...
Tovább olvasom
2017, Testületi ülések, Uncategorized @hu
2017. november 23.
Meghívó a Képviselő-testület 2017. november 23-án tartandó ülésére 1. Javaslat Gödöllő város 2017. évi költségvetéséről és gazdálkodással összefüggő egyes feladatokról szóló 1/2017.(I.27.) sz. önkormányzati rendelet módosítására Előterjesztő: Dr. Gémesi György...
Tovább olvasom
2017, Testületi ülések
2017. március 23.
Meghívó a Képviselő-testület 2017. március 23-án tartandó ülésre 1. Beszámoló a Gödöllői Rendőrkapitányság 2016. évi munkájáról 2. Beszámoló a Gödöllő Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2016. évi munkájáról 3. Javaslat a nem közművel...
Tovább olvasom
2017, Testületi ülések
2017. május 25.
Meghívó a Képviselő-testület 2017. május 25-én tartandó ülésére 1. Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának 2016. évi átfogó értékeléséről 2. Javaslat a Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Központ...
Tovább olvasom
2017, Testületi ülések
2017. június 22.
Meghívó a képviselő-testület 2017. június 22-én tartandó ülésére 1. Javaslat Gödöllő város 2017. évi költségvetéséről és a gazdálkodással összefüggő egyes feladatokról szóló 1/2017. (I. 27.) önkormányzati rendelet módosítására 2. Javaslat...
Tovább olvasom
2017, Testületi ülések
2017. július 18.
Meghívó a képviselő-testület 2017. július 18-án tartandó ülésére 1. Javaslat Gödöllő város településrendezési eszközeinek módosítására kiemelt kormányzati és városi fejlesztések megvalósítása érdekében 1. Javaslat Gödöllő város településrendezési eszközeinek módosítására kiemelt...
Tovább olvasom
2017, Testületi ülések
2017. január 26.
Meghívó a Képviselő-testület 2017. január 26-án tartandó ülésére 1. Javaslat a VÜSZI Kft. 2017. évi üzleti tervére -ügyvezetői előterjesztés 1. Javaslat a VÜSZI Nonprofit Kft. 2017. évi üzleti tervére –...
Tovább olvasom
2017, Testületi ülések
2017. február 23.
Meghívó a Képviselő-testület 2017. február 23-án megtartott ülésére 1. Javaslat a Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának és Könyvtárhasználti szabályzatának módosítására 2. Javaslat a VÜSZI Nonprofit...
Tovább olvasom
2017, Testületi ülések, Uncategorized @hu
2017. december 14.
Meghívó a képviselő-testület 2017. december 14-én megtartott ülésére 1. Javaslat Gödöllő város településképi arculati kézikönyvének elfogadására és a településkép védelméről szóló önkormányzati rendelet megalkotására 2. Javaslat a szociális rászorultságtól függő,...
Tovább olvasom
2017, Testületi ülések
2017. augusztus 20.
Meghívó a képviselő-testület 2017. augusztus 20-án megtartott ülésére Az ülés jegyzőkönyve
Tovább olvasom
2017, Testületi ülések
2017. április 27.
Meghívó a képviselő-testület 2017. április 27-én tartandó ülésére 1. Javaslat a Gödöllői Református Egyházközség 401 hrsz-ú telkének kiemelt fejlesztési területté nyilvánítására tornacsarnok építése céljából 2. Javaslat a Budapest, Rákos –...
Tovább olvasom
2016, Testületi ülések
2016. február 18.
Meghívó a képviselő-testület 2016. február 18-án tartandó közmeghallgatására Az ülés jegyzőkönyve
Tovább olvasom
2016, Testületi ülések
2016. február 11.
Meghívó a képviselő-testület 2016. február 11-én tartandó ülésére 1. Javaslat a Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény vezetői álláshelyének betöltésére 2. Javaslat a Gödöllői Mézeskalács Bölcsőde intézményvezetői álláshelyére beérkezett 3. Javaslat a...
Tovább olvasom
2013
2013. március 14.
Az ülés anyagai
Tovább olvasom
2013, Testületi ülések
2013. február 14.
Az ülés anyagai
Tovább olvasom
2013, Testületi ülések
2013 szeptember 26.
Az ülés anyagai
Tovább olvasom
2013, Testületi ülések
2013 október 30.
Az ülés anyagai
Tovább olvasom
2013, Testületi ülések
2013 november 14.
Az ülés anyagai
Tovább olvasom
2013, Testületi ülések
2013 május 2.
Az ülés anyagai
Tovább olvasom
2013, Testületi ülések
2013 május 16.
Az ülés anyagai
Tovább olvasom
2013, Testületi ülések
2013 június 27.
Az ülés anyagai
Tovább olvasom
2013, Testületi ülések
2013 december 12.
Az ülés anyagai
Tovább olvasom
2013, Testületi ülések
2013 április 18.
Az ülés anyagai
Tovább olvasom
Betűk visszaállítása
Kontraszt