Adó kategóriák: Ügyleírások

TÁJÉKOZTATÓ KATA ADÓALANYOKNAK

A helyi iparűzési adó tekintetében a helyi adókról szóló 1990. évi C. tv. (továbbiakban: Htv.) – a kisadózó vállalkozások esetében is – az önkormányzat illetékességi területén állandó vagy ideiglenes jelleggel végzett vállalkozási tevékenység (iparűzési tevékenység) keletkeztet adókötelezettséget (Htv. 35. § (1) és (2).). Az adózó a helyi iparűzési adó tekintetében az adókötelezettség keletkezését, annak bekövetkezésétől …

TÁJÉKOZTATÓ KATA ADÓALANYOKNAK Read More »

TÁRSASHÁZI ÜGYEK INTÉZÉSE

A volt önkormányzati tulajdonú lakóingatlanokban az önkormányzatnak még vannak tulajdonai. A társasházakban az önkormányzati tulajdonostársi kapcsolattartás, az érintett társasházak közös költség számláinak benyújtása a közös képviselő részéről, a közös képviselők tulajdonosi elszámoltatása, a közös költség számlák ellenőrzése az irodán történik.

ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONÚ LAKÁSOK BÉRBEADÁSA

Az önkormányzati tulajdonú lakások bérbeadására vonatkozó szabályokat a 18/2001. (V. 11.) sz. önkormányzati rendelet rögzíti. A lakások hasznosításáról kizárólag a képviselő-testület hozhat döntést. Lakásbérleti jogviszony a következő jogcímek alapján jöhet létre: szociális bérbeadás céljával, költségelvű lakbérfizetés melletti bérbeadással, munkakör ellátásának elősegítése céljából, törvényen alapuló elhelyezési és bérbeadási kötelezettség teljesítésére. A szociális, a költségelvű, valamint a …

ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONÚ LAKÁSOK BÉRBEADÁSA Read More »

ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONÚ HELYISÉGEK BÉRBEADÁSA

Az önkormányzati tulajdonú helyiségek bérbeadására vonatkozó szabályokat a 18/2001. (V. 11.) sz., valamint a 45/2005. (XII. 19.) sz. önkormányzati rendeletek rögzítik. A helyiségek hasznosításáról kizárólag a képviselő-testület hozhat döntést. Az üzlethelyiségek bérleti jogának elnyerésére árverés útján, az iroda, tároló, raktár, valamint garázs helyiségek bérleti jogának elnyerésére pályázat útján kerül sor. A pályázó személy/társaság a hirdetmény …

ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONÚ HELYISÉGEK BÉRBEADÁSA Read More »

JELZÁLOG ÜGYEK INTÉZÉSE

A lakás és helyiség privatizációs ügyekben az önkormányzat, mint jelzálogjog jogosultja nyilatkozatainak elkészítése, különös tekintettel a törlési engedélyekre, a nem szerződésszerűen teljesítő adósok felszólítására, valamint a fizetési meghagyások elkészítésére. Az önkormányzat által nyújtott lakáskölcsön ügyekben az önkormányzat, mint kölcsönt nyújtó és jelzálogjog jogosultja nyilatkozatainak elkészítése.

INGATLANÉRTÉKESÍTÉSEK

Az önkormányzati tulajdonú mezőgazdasági rendeltetésű földrészletek, építési telkek és üzleti célú ingatlanok értékesítése helyi rendeletben (az önkormányzati tulajdonosi jogok gyakorlásáról, a vagyongazdálkodásról és a vagyongyarapításról 45/2005. /XII. 19./ sz. önkormányzati rendelet) szabályozott eljárási rendben történik, az ingatlan típusa, forgalmi értéke függvényében pályázat, vagy árverés útján. Pályázat nélküli szerződéskötésre kivételesen kerülhet sor. Az értékesítésre kijelölésről a …

INGATLANÉRTÉKESÍTÉSEK Read More »

HASZONBÉRBEADÁSOK

Az önkormányzati tulajdonú mezőgazdasági rendeltetésű földrészletek haszonbérbe adásra való kijelölésről a képviselő-testület hoz döntést. A haszonbérleti szerződések megkötésére haszonbérbe vételi szándéknyilatkozat alapján kerül sor. A haszonbérlők a haszonbérleti díj éves felülvizsgálatáról szóló képviselő-testületi döntést követően minden év januárjában kapnak értesítést a haszonbérleti díj mértékének változásáról.

VÉGREHAJTÁSI ÜGYEK

Az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról szóló 2017. évi CLIII. tv. és a bírósági végrehajtásról szóló – módosított – 1994. évi LIII. tv.-ben foglaltak alapján az adóiroda munkatársai rendszeresen, illetve ad hoc jelleggel végrehajtási eljárást folytatnak, az önkormányzati adókötelezettség teljesítésének elmaradása miatt. Ezen kívül társhatóságoktól, egyéb közszolgáltató szervek által megküldött megkeresésekben foglalt hátralékok adók módjára …

VÉGREHAJTÁSI ÜGYEK Read More »

TELEKADÓ ÜGYEK

A helyi adókról szóló 17/2016.(X.21.) sz. – módosított – önkormányzati rendelet alapján adóköteles az önkormányzati illetékességi területén lévő ténylegesen művelés alatt nem álló beépítetlen belterületi földrészlet, a külterületi törölt művelési ágú telek. Adókötelezettség keletkezik, az épület megsemmisülése, lebontása esetén a megsemmisülést, lebontást követő félév első napján. A rendelet több mentességet engedélyez. Példaként magánszemély tulajdonában lévő …

TELEKADÓ ÜGYEK Read More »

TALAJTERHELÉSI DÍJ ÜGYEK

Országosan új “adóként” vezették be a talajterhelési díjat, amiről első alkalommal 2005. március 31-ig kellett az érintetteknek bevallást benyújtani és befizetést teljesíteni (önadózás). A törvény alapján köteles az önkormányzat a talajterhelési díjat bevezetni, nincs lehetősége a törvényi szabályozástól elérő helyi szabályok megalkotására. A díj bevezetésének célja a rendelkezésre álló közcsatornára való rákötés ösztönzése, ezáltal a …

TALAJTERHELÉSI DÍJ ÜGYEK Read More »

Skip to content