Ügyintézés

Jegyzői iroda
A kabinet ellátja a polgármester tevékenységével összefüggő előkészítő, szervező, ügyviteli és nyilvántartási feladatokat. Előkészíti a polgármester hatáskörébe tartozó mindazon intézkedéseket, amelyek nem tartoznak más iroda tevékenységi körébe. Szervezi a sajtó- és tömegkommunikációs kapcsolatokat, közreműködik az önkormányzat működéséről, feladatairól szóló szakszerű információ-szolgáltatásban. Szervezi a polgármester fogadónapján elhangzott állampolgári bejelentések, panaszok intézését. Közreműködik az önkormányzat nemzetközi kapcsolatainak szervezésében, önkormányzati rendezvények előkészítésében és lebonyolításában.
Ügyfélfogadás
Hétfő: 8:00-16:30
Szerda: 8:00-16:30
Irodavezető
Dr. Kiss Árpád jegyző
Cím: 2100 Gödöllő, Szabadság tér 6.
Telefon: +36-28/529-190
E-mail: pmh@godollo.hu
Fogadóóra: Minden hónap második szerda 9-12 óráig.
Jogi és szervezési csoport munkatársak
Pongrácz-Palkó Melinda
Titkársági ügyek
Lőrincz Marianna
személyügyi vezető
Ecseriné Grznár Edit
vagyongazdálkodási ügyek
bizottsági ügyek
képviselő-testületi ügyek
Dr. Varga Zsuzsanna
képviselő-testületi ügyek
bizottsági ügyek
nemzetiségi önkormányzatok
Dr. Vári Enikő
közbeszerzési referens
Kovács Katalin
vagyongazdálkodási ügyintéző
Cseke József
gépjárművezető
Pályázatíró csoport
Kovács Gergő Péter
projektmenedzser
csoportvezető
Cselle Botond
pályázati asszisztens
Városrendészet
Zimányi Norbert
vezető
Központi iktató
Danielisz Erika
vezető
Kardosné Grau Gizella
iktatás
Matuzné Bencze Hajnalka
iktatás
Gondnoksági csoport
Dömök Mária
vezető
Munkatársak
Dolányiné Drexler Anikó
hivatalsegéd
Konkoly Ágnes
hivatalsegéd
Kubatov János
portás
Kubatov Balázs
éjjeliőr
Radics József
éjjeliőr
Eszes Zsolt
éjjeliőr
Eszes Zoltán
éjjeliőr