Ügyintézés

-
-
-
Közigazgatási és szociális iroda
Közigazgatási és szociális iroda
Az iroda tevékenységi körébe tartozik az egészségügyi alapellátás működtetésével kapcsolatos hatósági ügyek, a népesség-nyilvántartás, anyakönyv, hagyatéki ügyek, anyakönyvi és egyéb családi rendezvények lebonyolítása, bölcsődék, óvodák, szociális intézmények működésével kapcsolatos ügyek, valamint a szociális rászorultság alapján nyújtható pénzbeli és természetbeni támogatások megállapítása Gödöllő város területén.
Ügyfélfogadás
hétfő: 8.00 – 18.00 óráig
szerda: 8.00 – 16.30 óráig
Szociális területen az eljárás költség- és illetékmentes.
Anyakönyvvezetők ügyfélfogadása
hétfő: 8.00 – 18.00 óráig
szerda: 8.00 – 16.30 óráig
Ügyintézési határidő: 30 munkanap.
Irodavezető
dr. Tamás Márta
Bölcsődék, óvodák, szociális intézmények irányításával és működésével kapcsolatos feladatok
Háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi, ügyeleti ellátással kapcsolatos feladatok
Egészségügyi alapellátást érintő panasz ügyekben történő közreműködés
Madarász Anna
06-28/529-188
Gödöllő, Kossuth L. u. 3.
adminisztratív ügyintéző
Anyakönyvvezetők
Major Andrea
06-28/529-108
Gödöllő, Kossuth L. u. 3.
Illetékmentes
Születés, haláleset anyakönyvezése
Házassági szándék bejelentése
Állampolgársági eskü lebonyolítása*
Bejegyzett élettársi szándék bejelentése ügyleírás*
Anyakönyvi kivonatok kiadása*
Adatszolgáltatással kapcsolatos ügyek (beadványok, kérelmek)*
Illetékköteles
Névmódosítással kapcsolatos ügyek
Születési név megváltoztatása
Hatósági bizonyítvány kiadása
Népességnyilvántartás
Csapainé Kiss Edina
06-28/529-215
Gödöllő, Petőfi tér 4-6.
Illetékmentes
Lakcím-fiktíválási kérelem
Külföldön élők családi igazolása
Életben lét igazolása
Választással kapcsolatos kérelmek
Adatszolgáltatás
Illetékköteles
Hatósági bizonyítvány kérelem
Hagyatéki ügyek
Dr. Lacza Gabriella
06-28/529-267
Gödöllő, Petőfi tér 4-6.
Illetékmentes
Hagyatéki ügyintézés
Gyámsági és gondnoksági ügyek (leltárkészítés)
Illetékköteles
Szociális igazgatási ügyek
RENDSZERES GYERMEKVÉDELMI KEDVEZMÉNY
Illetékmentes
Illetékköteles
Jenei Zoltáné
06-28/529-188/2133
Gödöllő, Petőfi tér 4-6.
Illetékmentes
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
Szépkorúak köszöntése
Újszülöttek köszöntése
Védendő fogyasztó igazolás
Köztemetés
Illetékköteles
Kovács Istvánné
06-28/529-188/2114
Gödöllő, Petőfi tér 4-6.
Illetékmentes
Rendkívüli települési támogatás
Települési támogatásként folyósított ápolási díj
Intézményi térítési díj hátralék
Illetékköteles
Közigazgatási és Szociális Iroda Ügyleírások
LAKCÍM FIKTIVÁLÁSI KÉRELEM
HATÓSÁGI BIZONYÍTVÁNY KÉRELEM
ÁPOLÁSI DÍJ
HAGYATÉKI ELJÁRÁS
ADATIGAZOLÁS
ÚJSZÜLÖTTEK KÖSZÖNTÉSE
RENDSZERES GYERMEKVÉDELMI KEDVEZMÉNY
RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS
KÖZTEMETÉS
ÉLETBEN LÉT IGAZOLÁSA
Tájékoztató a téli rezsicsökkentés végrehajtásáról
BEJEGYZETT ÉLETTÁRSI KAPCSOLAT LÉTESÍTÉSE
ANYAKÖNYVI KIVONATOK KIÁLLÍTÁSA
ANYAKÖNYVI HATÓSÁGI BIZONYÍTVÁNY KIADÁSA
HALÁLOZÁS ANYAKÖNYVEZÉSE
HAZAI ANYAKÖNYVEZÉS
HÁZASSÁGI NÉV MEGVÁLTOZTATÁSA
HÁZASSÁGKÖTÉSI SZÁNDÉK BEJELENTÉSE
SZÜLETÉS ANYAKÖNYVEZÉSE
SZÜLETÉSI NÉV MEGVÁLTOZTATÁSA
TELJES HATÁLYÚ APAI ELISMERŐ NYILATKOZAT FELVÉTELE