Közigazgatási és szociális iroda

-
-
-
Közigazgatási és szociális iroda

Közigazgatási és szociális iroda

Az iroda tevékenységi körébe tartozik az egészségügyi alapellátás működtetésével kapcsolatos hatósági ügyek, a népesség-nyilvántartás, anyakönyv, hagyatéki ügyek, anyakönyvi és egyéb családi rendezvények lebonyolítása, bölcsődék, óvodák, szociális intézmények működésével kapcsolatos ügyek, valamint a szociális rászorultság alapján nyújtható pénzbeli és természetbeni támogatások megállapítása Gödöllő város területén.

Ügyfélfogadás
hétfő: 8.00 – 18.00 óráig
szerda: 8.00 – 16.30 óráig
Szociális területen az eljárás költség- és illetékmentes.

Anyakönyvvezetők ügyfélfogadása
hétfő: 8.00 – 18.00 óráig
szerda: 8.00 – 16.30 óráig
Ügyintézési határidő: 30 munkanap.

Közigazgatási és szociális iroda ügyleírások

TELJES HATÁLYÚ APAI ELISMERŐ NYILATKOZAT FELVÉTELE

SZÜLETÉSI NÉV MEGVÁLTOZTATÁSA

SZÜLETÉS ANYAKÖNYVEZÉSE

HÁZASSÁGKÖTÉSI SZÁNDÉK BEJELENTÉSE

HÁZASSÁGI NÉV MEGVÁLTOZTATÁSA

HAZAI ANYAKÖNYVEZÉS

HALÁLOZÁS ANYAKÖNYVEZÉSE

ANYAKÖNYVI HATÓSÁGI BIZONYÍTVÁNY KIADÁSA

Közigazgatási és szociális iroda munkatársai

Irodavezető

dr. Tamás Márta

Bölcsődék, óvodák, szociális intézmények irányításával és működésével kapcsolatos feladatok

Háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi, ügyeleti ellátással kapcsolatos feladatok

Egészségügyi alapellátást érintő panasz ügyekben történő közreműködés

Madarász Anna

06-28/529-188

Gödöllő, Kossuth L. u. 3.

adminisztratív ügyintéző

Anyakönyvvezetők

Major Andrea

06-28/529-108

Gödöllő, Kossuth L. u. 3.

Illetékmentes

Születés, haláleset anyakönyvezése

Házassági szándék bejelentése

Állampolgársági eskü lebonyolítása*

Bejegyzett élettársi szándék bejelentése ügyleírás*

Anyakönyvi kivonatok kiadása*

Adatszolgáltatással kapcsolatos ügyek (beadványok, kérelmek)*

Illetékköteles

Névmódosítással kapcsolatos ügyek

Születési név megváltoztatása

Hatósági bizonyítvány kiadása

Népességnyilvántartás

Csapainé Kiss Edina

06-28/529-215

Gödöllő, Petőfi tér 4-6.

Illetékmentes

Lakcím-fiktíválási kérelem

Hatósági bizonyítvány kérelem

Életben lét igazolása

Választással kapcsolatos kérelmek

Adatszolgáltatás

Illetékköteles

Hagyatéki ügyek

Dr. Lacza Gabriella

06-28/529-267

Gödöllő, Petőfi tér 4-6.

Illetékmentes

Hagyatéki ügyintézés

Gyámsági és gondnoksági ügyek (leltárkészítés)

Illetékköteles

Szociális igazgatási ügyek

Jenei Zoltáné

06-28/529-188/2133

Gödöllő, Petőfi tér 4-6.

Illetékmentes

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény

Szépkorúak köszöntése

Újszülöttek köszöntése

Védendő fogyasztó igazolás

Köztemetés

Illetékköteles

Kovács Istvánné

06-28/529-188/2114

Gödöllő, Petőfi tér 4-6.

Illetékmentes

Rendkívüli települési támogatás

Települési támogatásként folyósított ápolási díj

Intézményi térítési díj hátralék

Illetékköteles
Fontos közlemény: Gödöllő város útjainak és lakókörnyezetének védelméről, a település egyes területeire való behajtás rendjéről és a fizetendő díjakról
This is default text for notification bar
Skip to content