Gödöllői polgármesteri hivatal

Közigazgatási és szociális iroda

-
-
-
Közigazgatási és szociális iroda

Munkatársak menü

Ügyintézés menü

Közigazgatási és szociális iroda

Az iroda tevékenységi körébe tartozik az egészségügyi alapellátás működtetésével kapcsolatos hatósági ügyek, a népesség-nyilvántartás, anyakönyv, hagyatéki ügyek, anyakönyvi és egyéb családi rendezvények lebonyolítása, bölcsődék, óvodák, szociális intézmények működésével kapcsolatos ügyek, valamint a szociális rászorultság alapján nyújtható pénzbeli és természetbeni támogatások megállapítása Gödöllő város területén.

Ügyfélfogadás: 2100 Gödöllő, Petőfi S. tér 4-6.
hétfő: 8.00 – 18.00 óráig
szerda: 8.00 – 16.30 óráig
Anyakönyvvezetők ügyfélfogadása: 2100 Gödöllő, Kossuth L. utca 3.
hétfő: 8.00 – 18.00 óráig
szerda: 8.00 – 16.30 óráig

Közigazgatási és szociális iroda ügyleírások

TELJES HATÁLYÚ APAI ELISMERŐ NYILATKOZAT FELVÉTELE

SZÜLETÉSI NÉV MEGVÁLTOZTATÁSA

SZÜLETÉS ANYAKÖNYVEZÉSE

HÁZASSÁGKÖTÉSI SZÁNDÉK BEJELENTÉSE

HÁZASSÁGI NÉV MEGVÁLTOZTATÁSA

HAZAI ANYAKÖNYVEZÉS

HALÁLOZÁS ANYAKÖNYVEZÉSE

ANYAKÖNYVI HATÓSÁGI BIZONYÍTVÁNY KIADÁSA

Közigazgatási és szociális iroda munkatársai

Irodavezető

dr. Tamás Márta

06-28/529-188

2100 Gödöllő, Kossuth L. utca 3.

Irodavezető

Bölcsődék, óvodák, szociális intézmények irányításával és működésével kapcsolatos feladatok

Háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi, ügyeleti ellátással kapcsolatos feladatok

Egészségügyi alapellátást érintő panasz ügyekben történő közreműködés

Madarász Anna

06-28/529-188

Gödöllő, Kossuth L. u. 3.

adminisztratív ügyintéző

Anyakönyvvezetők

Jenei Zoltánné

06-28/529-133

Gödöllő, Kossuth L. u. 3.

Illetékmentes
Illetékköteles

Jakab Kornélia

06-28/529-108

2100 Gödöllő, Kossuth L. u. 3.

Illetékmentes
Illetékköteles

Népességnyilvántartás

Csapainé Kiss Edina

06-28/529-215

Gödöllő, Petőfi tér 4-6.

Illetékmentes

Hatósági bizonyítvány kérelem

Életben lét igazolása

Választással kapcsolatos kérelmek

Adatszolgáltatás

Illetékköteles

Hagyatéki ügyek

Dr. Lacza Gabriella

06-28/529-267

Gödöllő, Petőfi tér 4-6.

Illetékmentes

Hagyatéki ügyintézés

Gyámsági és gondnoksági ügyek (leltárkészítés)

Illetékköteles

Szociális igazgatási ügyek

Frigyné Palotai Mária Márta

70/886-8689

Gödöllő, Petőfi tér 4-6.

Illetékmentes

-Rendkívüli települési támogatás

-Települési támogatásként folyósított ápolási díj

-Szociális intézményben fizetendő térítési díjjal kapcsolatos ügyek

-Újszülöttek köszöntése

-Szépkorúak köszöntése

-Védendő fogyasztói igazolás

Illetékköteles

Sirkóné Dobrovócki Beáta

70/886-8703

2100 Gödöllő, Petőfi S. tér 4-6.

Illetékmentes

-Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény

-Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó pénzbeli ellátás

-Hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet megállapítása

-Köztemetés

-Jegyzői hatáskörbe tartozó családi jogállás rendezése

Illetékköteles
Megszakítás