Ügyintézés

-
-
-
Közigazgatási és szociális iroda
Közigazgatási és szociális iroda

Az iroda tevékenységi körébe tartozik az egészségügyi alapellátás működtetésével kapcsolatos hatósági ügyek, a népesség-nyilvántartás, anyakönyv, hagyatéki ügyek, anyakönyvi és egyéb családi rendezvények lebonyolítása, bölcsődék, óvodák, szociális intézmények működésével kapcsolatos ügyek, valamint a szociális rászorultság alapján nyújtható pénzbeli és természetbeni támogatások megállapítása Gödöllő város területén.

Ügyfélfogadás
hétfő: 8.00 – 18.00 óráig
szerda: 8.00 – 16.30 óráig
Szociális területen az eljárás költség- és illetékmentes.

Anyakönyvvezetők ügyfélfogadása
hétfő: 8.00 – 18.00 óráig
szerda: 8.00 – 16.30 óráig
Ügyintézési határidő: 30 munkanap.

Közigazgatási és Szociális Iroda Ügyleírások
TELJES HATÁLYÚ APAI ELISMERŐ NYILATKOZAT FELVÉTELE
SZÜLETÉSI NÉV MEGVÁLTOZTATÁSA
SZÜLETÉS ANYAKÖNYVEZÉSE
HÁZASSÁGKÖTÉSI SZÁNDÉK BEJELENTÉSE
HÁZASSÁGI NÉV MEGVÁLTOZTATÁSA
HAZAI ANYAKÖNYVEZÉS
HALÁLOZÁS ANYAKÖNYVEZÉSE
ANYAKÖNYVI HATÓSÁGI BIZONYÍTVÁNY KIADÁSA
Munkatársak
Irodavezető
dr. Tamás Márta
Bölcsődék, óvodák, szociális intézmények irányításával és működésével kapcsolatos feladatok
Háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi, ügyeleti ellátással kapcsolatos feladatok
Egészségügyi alapellátást érintő panasz ügyekben történő közreműködés
Madarász Anna
06-28/529-188
Gödöllő, Kossuth L. u. 3.
adminisztratív ügyintéző
Anyakönyvvezetők
Major Andrea
06-28/529-108
Gödöllő, Kossuth L. u. 3.
Illetékmentes
Születés, haláleset anyakönyvezése
Házassági szándék bejelentése
Állampolgársági eskü lebonyolítása*
Bejegyzett élettársi szándék bejelentése ügyleírás*
Anyakönyvi kivonatok kiadása*
Adatszolgáltatással kapcsolatos ügyek (beadványok, kérelmek)*
Illetékköteles
Névmódosítással kapcsolatos ügyek
Születési név megváltoztatása
Hatósági bizonyítvány kiadása
Népességnyilvántartás
Csapainé Kiss Edina
06-28/529-215
Gödöllő, Petőfi tér 4-6.
Illetékmentes
Lakcím-fiktíválási kérelem
Hatósági bizonyítvány kérelem
Életben lét igazolása
Választással kapcsolatos kérelmek
Adatszolgáltatás
Illetékköteles
Hagyatéki ügyek
Dr. Lacza Gabriella
06-28/529-267
Gödöllő, Petőfi tér 4-6.
Illetékmentes
Hagyatéki ügyintézés
Gyámsági és gondnoksági ügyek (leltárkészítés)
Illetékköteles
Szociális igazgatási ügyek
Jenei Zoltáné
06-28/529-188/2133
Gödöllő, Petőfi tér 4-6.
Illetékmentes
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
Szépkorúak köszöntése
Újszülöttek köszöntése
Védendő fogyasztó igazolás
Köztemetés
Illetékköteles
Kovács Istvánné
06-28/529-188/2114
Gödöllő, Petőfi tér 4-6.
Illetékmentes
Rendkívüli települési támogatás
Települési támogatásként folyósított ápolási díj
Intézményi térítési díj hátralék
Illetékköteles
Fontos közlemény: Gödöllő város útjainak és lakókörnyezetének védelméről, a település egyes területeire való behajtás rendjéről és a fizetendő díjakról
This is default text for notification bar