Mérnöki iroda

Mérnöki iroda

Az iroda előkészíti a képviselő-testület gazdálkodásával, pénzügyeivel, az intézmények pénzellátásával kapcsolatos döntéseket, illetve végrehajtja azokat.

ÜGYFÉLFOGADÁS:

 

Hatósági kérdésekben
2100 Gödöllő, Petőfi tér 4-6.
Hétfő: 8:00-18:00
Szerda: 8:00-16:30

 

Településképi bejelentéssel és Telekalakítással kapcsolatos kérdésekben
2100 Gödöllő, Dózsa Gy. út 69. (VÜSZI Kft. épülete – földszint 11. ajtó – bejárattól balra)
Hétfő: 8:00-18:00
előzetes időpontfoglalás szükséges a (28) 529-272-es telefonszámon

 

Műszaki kérdésekben
2100 Gödöllő, Dózsa Gy. út 69.
előzetes időpontfoglalás szükséges

 

Tevékenység

I. Műszaki (beruházás, üzemeltetés) feladatok
Önkormányzati beruházások és felújítások előkészítése, lebonyolítása, hatósági engedélyek beszerzése
Önkormányzati tulajdonú vagy önkormányzat által használt intézmények felújítása, korszerűsítése, kivitelezők kiválasztása, vállalkozási szerződések megkötése
Önkormányzat feladatkörébe tartozó karbantartási, üzembentartói feladatok végrehajtása
Használatbavételi-, forgalomba helyezési-, illetve a vízjogi üzemeltetési engedélyek engedélyezési eljárásának lefolytatása, üzembe helyezési okmányok elkészítése
A szükséges karbantartási és megbízási szerződések megkötése
Közvilágítás felújítása, korszerűsítése
Csapadékvíz hálózat felújítása, korszerűsítése
Helyi utak, járdák, kerékpárutak, hidak és azok tartozékainak felújítása, korszerűsítése
Közút forgalmi rendjének kialakításában való közreműködés
Műszaki nyilvántartások vezetése
Szakhatóságok részére adatszolgáltatás az utakról, járdákról, kerékpárutakról, hidakról, a közvilágítási hálózatról, csapadékvíz elvezető rendszerekről.

 

II. Vízgazdálkodási hatósági feladatok:
Vízjogi engedélyezési eljárás (pl. kutak)

 

III. Építésügyi hatósági feladatok:
Településképi bejelentés eljárás
Településképi kötelezés eljárás
Rendeltetésmódosítási eljárás

 

IV. Ipar és kereskedelmi igazgatási feladatok:
Telepengedélyezési eljárás
Telep létesítésének bejelentése bejelentés-köteles ipari tevékenységgel
Működési engedély kiadására irányuló eljárás
Üzlet működésének bejelentése iránti eljárás
Szálláshely-üzemeltetésének engedélyezése iránti eljárás
Vásárok, piacok és bevásárlóközpontok engedélyezése iránti eljárás

 

V. Környezetvédelmi hatósági feladatok
Zaj- és rezgés-kibocsátási határérték megállapítása, zajpanasz elbírálása
Növényvédelmi feladatok – parlagfüves, ill. „egyéb gyomos” ingatlanokkal kapcsolatos eljárás – fakivágások engedélyezése iránti eljárás

 

VI. Birtokvédelmi eljárás

 

VII. Közterület-használat engedélyezése:
Közterület-használati hozzájárulás kiadására irányuló eljárás
Taxiállomások igénybevételének engedélyezése iránti eljárás
Választási plakátok elhelyezését szolgáló ideiglenes hirdetőberendezések közterületen való elhelyezésének engedélyezése iránti eljárás

 

VIII. Talált tárgyakkal kapcsolatos eljárás

 

IX. Címrendezéssel kapcsolatos eljárás

 

X. Közigazgatási bírsággal kapcsolatos eljárás

 

XI. Hirdetményekkel kapcsolatos eljárások:
Az Ákr. alapján hirdetményi úton való közléssel kapcsolatos eljárások
Mező- és erdőgazdasági hasznosítású föld, valamint tanya adás-vételi és a haszonbérleti szerződés hirdetményi úton történő közzététele

 

XII. Társasházak törvényességi felügyeletével kapcsolatos eljárás

 

XIII. Zenés, táncos rendezvények engedélyezési eljárás

 

XIV. Szakhatósági feladatok:
Telekalakítási engedélyezési eljáráshoz szakhatósági állásfoglalás és előzetes szakhatósági állásfoglalás eljárások
Sajátos építményfajták engedélyezési eljárásához szakhatósági állásfoglalás és előzetes szakhatósági állásfoglalás eljárások
Egyéb (környezetvédelmi, természetvédelmi, útügyi stb.) engedélyezési eljáráshoz szakhatósági állásfoglalás és előzetes szakhatósági állásfoglalás eljárások

 

XV. Közútkezelői feladatok (önkormányzati kezelésű utak):
Közműfektetéssel, közműrákötéssel kapcsolatos előzetes hozzájárulások
Közműfektetéssel, közműrákötéssel kapcsolatos útfelbontás hozzájárulások
Súlykorlátozással érintett utcákat érintő behajtási engedély
Közútcsatlakozások engedélyezése
Túlméretes, túlsúlyos járművek útvonalengedélye
Jogszabályban meghatározott egyéb esetekhez kapcsolódó hozzájárulások, feladatok

 

XVI. Hulladék-gazdálkodással kapcsolatos feladatok

 

XVII. Települési vízgazdálkodással kapcsolatos kezelői feladatok:
Csapadékvíz befogadói hozzájárulások

 

XVIII. Állattartással kapcsolatos tevékenységek
Állattartási ügyek
Állatvédelmi ügyek

 

Nyilvántartások:

1. Méhnyilvántartás

2. Kereskedelmi nyilvántartás

3. Szálláshely-nyilvántartás

4. Telepnyilvántartás

5. Vásárok, piacok, bevásárlóközpontok nyilvántartása

6. Zenés, táncos rendezvények nyilvántartása

7. Talált tárgyakkal kapcsolatos nyilvántartása

8. Ebnyilvántartás

 

 

Hírek és információk

2021. október 18.

Nemzeti Sportközpontok - gödöllői uszoda ép. haszn.vételi elj. - hirdetmény

2021. június 17.

Pilisi Parkerdő Zrt., vadászatra jogosultak - hirdetmény

Formanyomtatványok letöltése

Nyilvántartások

Mérnöki iroda munkatársai

Irodavezető

Czeba Attila

06-28-529-246

Titkárság

Mészáros Ildikó

06-28-529-246

titkársági feladatok

az Ákr. alapján hirdetményi úton való közléssel kapcsolatos eljárások

közterület-használattal kapcsolatos eljárások

talált tárgyak kezelése

Hatósági feladatok

Mészáros Mariann

06-28-529-243

zaj- és rezgéskibocsátási határérték megállapítása, zajpanasz elbírálása

környezetvédelmi feladatok

környezetvédelmi szakhatósági eljárások

üzletek működési engedélyezési eljárása, üzlet működésének bejelentése

szálláshely-üzemeltetésének engedélyezése és nyilvántartása

síkosságmentesítés

Illés Levente

28/529-135

behajtási engedélyek (súlykorlátos)

túlsúlyos, túlméretes járművek útvonalengedélye

Jogi referens

Dr. Polareczky János

06-28-529-244

birtokvédelmi eljárás

helyi rendeletek hatósági ügyei

közigazgatási bírsággal kapcsolatos eljárások

behajtási engedélyek (Szent János utca)

telep engedélyezése, telep bejelentés nyilvántartásba vétele

társasházak törvényességi felügyeletével kapcsolatos eljárás

taxidroszt nyilvántartása, engedélyek kiadása

Mérnöki feladatok

Gonda Andrea

06-28-529-167

beruházások műszaki előkészítése, lebonyolítása

létesítménygazdálkodási, üzemeltetési feladatok

közreműködés közbeszerzések műszaki ügyeiben

Fazekas Tamás

06-28-529-272

beruházások műszaki előkészítése, lebonyolítása

létesítménygazdálkodási, üzemeltetési feladatok

építésügyi tárgyú hatósági bizonyítványok

településképi bejelentési eljárások

környezetirányítási (KIR) feladatok

telekalakítási eljáráshoz kapcsolódó szakhatósági hozzájárulások

munkavédelmi feladatok

közreműködés közbeszerzések műszaki ügyeiben

Kucsora István

06-28-529-177 (kedd, csütörtök)

városi víz-szennyvíz közmű rendszerrel kapcsolatos műszaki ügyek

közreműködés közbeszerzések műszaki ügyeiben

Skultéti István

06-28-529-265

út, kerékpárút, járdaépítési beruházások előkészítése, lebonyolítása

csapadékvíz elvezetéssel kapcsolatos ügyek

városi közlekedéssel kapcsolatos ügyek

városi tömegközlekedéssel kapcsolatos ügyek

közreműködés közbeszerzések műszaki ügyeiben

közútkezelői feladatok (gáz-, víz-,szennyvíz-,hírközlési vezetékek létesítése, kapubehajtó létesítése)

Szakál János

06-28-529-151

út, járdaépítési beruházások lebonyolítása

csapadékvíz elvezetéssel kapcsolatos ügyek

közvilágítással kapcsolatos ügyek

küzútkezelői feladatok (elektromos vezetékek létesítése)

E-közmű csapadékvíz elvezetéssel kapcsolatos önkormányzati feladatok

közreműködés közbeszerzések műszaki ügyeiben

energetikai ügyek

árvízvédelemmel kapcsolatos ügyek

Fontos közlemény: Gödöllő város útjainak és lakókörnyezetének védelméről, a település egyes területeire való behajtás rendjéről és a fizetendő díjakról
This is default text for notification bar
Skip to content