Mérnöki iroda

Mérnöki iroda

Az iroda előkészíti a képviselő-testület gazdálkodásával, pénzügyeivel, az intézmények pénzellátásával kapcsolatos döntéseket, illetve végrehajtja azokat.

ÜGYFÉLFOGADÁS:

Hatósági kérdésekben
2100 Gödöllő, Petőfi tér 4-6.
Hétfő: 8:00-18:00
Szerda: 8:00-16:30

Településképi bejelentéssel és Telekalakítással kapcsolatos kérdésekben
2100 Gödöllő, Dózsa Gy. út 69. (VÜSZI Kft. épülete – földszint 11. ajtó – bejárattól balra)
Hétfő: 8:00-18:00
előzetes időpontfoglalás szükséges a (28) 529-272-es telefonszámon

Műszaki kérdésekben
2100 Gödöllő, Dózsa Gy. út 69.
előzetes időpontfoglalás szükséges

Tevékenység

I. Műszaki (beruházás, üzemeltetés) feladatok
Önkormányzati beruházások és felújítások előkészítése, lebonyolítása, hatósági engedélyek beszerzése
Önkormányzati tulajdonú vagy önkormányzat által használt intézmények felújítása, korszerűsítése, kivitelezők kiválasztása, vállalkozási szerződések megkötése
Önkormányzat feladatkörébe tartozó karbantartási, üzembentartói feladatok végrehajtása
Használatbavételi-, forgalomba helyezési-, illetve a vízjogi üzemeltetési engedélyek engedélyezési eljárásának lefolytatása, üzembe helyezési okmányok elkészítése
A szükséges karbantartási és megbízási szerződések megkötése
Közvilágítás felújítása, korszerűsítése
Csapadékvíz hálózat felújítása, korszerűsítése
Helyi utak, járdák, kerékpárutak, hidak és azok tartozékainak felújítása, korszerűsítése
Közút forgalmi rendjének kialakításában való közreműködés
Műszaki nyilvántartások vezetése
Szakhatóságok részére adatszolgáltatás az utakról, járdákról, kerékpárutakról, hidakról, a közvilágítási hálózatról, csapadékvíz elvezető rendszerekről.

II. Vízgazdálkodási hatósági feladatok: Vízjogi engedélyezési eljárás (pl. kutak)

III. Építésügyi hatósági feladatok:
Településképi bejelentés eljárás
Településképi kötelezés eljárás
Rendeltetésmódosítási eljárás

IV. Ipar és kereskedelmi igazgatási feladatok:
Telepengedélyezési eljárás
Telep létesítésének bejelentése bejelentés-köteles ipari tevékenységgel
Működési engedély kiadására irányuló eljárás
Üzlet működésének bejelentése iránti eljárás
Szálláshely-üzemeltetésének engedélyezése iránti eljárás
Vásárok, piacok és bevásárlóközpontok engedélyezése iránti eljárás
V. Környezetvédelmi hatósági feladatok:
Zaj- és rezgés-kibocsátási határérték megállapítása, zajpanasz elbírálása
Növényvédelmi feladatok – parlagfüves, ill. „egyéb gyomos” ingatlanokkal kapcsolatos eljárás – fakivágások engedélyezése iránti eljárás

V. Birtokvédelmi eljárás

VI. Állattartással kapcsolatos tevékenységek: Ebösszeírás és ebnyilvántartás vezetése

VII. Közterület-használat engedélyezése:
Közterület-használati hozzájárulás kiadására irányuló eljárás
Taxiállomások igénybevételének engedélyezése iránti eljárás
Választási plakátok elhelyezését szolgáló ideiglenes hirdetőberendezések közterületen való elhelyezésének engedélyezése iránti eljárás

VIII. Talált tárgyakkal kapcsolatos eljárás

IX. Címrendezéssel kapcsolatos eljárás

X. Közigazgatási bírsággal kapcsolatos eljárás

XI. Hirdetményekkel kapcsolatos eljárások:
Az Ákr. alapján hirdetményi úton való közléssel kapcsolatos eljárások
Mező- és erdőgazdasági hasznosítású föld, valamint tanya adás-vételi és a haszonbérleti szerződés hirdetményi úton történő közzététele

XII. Társasházak törvényességi felügyeletével kapcsolatos eljárás

XIII. Zenés, táncos rendezvények engedélyezési eljárás

XIV. Szakhatósági feladatok:
Telekalakítási engedélyezési eljáráshoz szakhatósági állásfoglalás és előzetes szakhatósági állásfoglalás eljárások
Sajátos építményfajták engedélyezési eljárásához szakhatósági állásfoglalás és előzetes szakhatósági állásfoglalás eljárások
Egyéb (környezetvédelmi, természetvédelmi, útügyi stb.) engedélyezési eljáráshoz szakhatósági állásfoglalás és előzetes szakhatósági állásfoglalás eljárások

XV. Közútkezelői feladatok (önkormányzati kezelésű utak):
Közműfektetéssel, közműrákötéssel kapcsolatos előzetes hozzájárulások
Közműfektetéssel, közműrákötéssel kapcsolatos útfelbontás hozzájárulások
Súlykorlátozással érintett utcákat érintő behajtási engedély
Közútcsatlakozások engedélyezése
Túlméretes, túlsúlyos járművek útvonalengedélye
Jogszabályban meghatározott egyéb esetekhez kapcsolódó hozzájárulások, feladatok

XVI. Hulladék-gazdálkodással kapcsolatos feladatok

XVII. Települési vízgazdálkodással kapcsolatos kezelői feladatok:
Csapadékvíz befogadói hozzájárulások Nyilvántartások: 1. Méhnyilvántartás 2. Kereskedelmi nyilvántartás 3. Szálláshely-nyilvántartás 4. Telepnyilvántartás 5. Vásárok, piacok, bevásárlóközpontok nyilvántartása 6. Zenés, táncos rendezvények nyilvántartása 7. Talált tárgyakkal kapcsolatos nyilvántartása

XVII. Állattartással kapcsolatos tevékenységek
Állattartási ügyek
Állatvédelmi ügyek

Hírek és információk
Nincs megjelenítendő hír
Formanyomtatványok letöltése
Munkatársak
Irodavezető
Czeba Attila
06-28-529-246
Titkárság
Mészáros Ildikó
06-28-529-246
titkársági feladatok
az Ákr. alapján hirdetményi úton való közléssel kapcsolatos eljárások
közterület-használattal kapcsolatos eljárások
talált tárgyak kezelése
Hatósági feladatok
Szász Szilvia
06-28-529-173
címrendezési eljárások
fakivágás engedélyezési eljárás
föld, valamint tanya adás-vételi és haszonbérleti szerződés hirdetmények
ebösszeírás, ebnyilvántartás
méhészek nyilvántartása
vadkárral kapcsolatos ügyintézés
állatvédelmi feladatok
zenés, táncos rendezvényekkel kapcsolatos engedélyezési eljárás
máriabesnyői búcsú
Mészáros Mariann
06-28-529-243
zaj- és rezgéskibocsátási határérték megállapítása, zajpanasz elbírálása
környezetvédelmi szakhatósági eljárások
üzletek működési engedélyezési eljárása, üzlet működésének bejelentése
szálláshely-üzemeltetésének engedélyezése és nyilvántartása
síkosságmentesítés
Jogi referens
Dr. Polareczky János
06-28-529-244
birtokvédelmi eljárás
közigazgatási bírsággal kapcsolatos eljárások
behajtási engedélyek (Szent János utca)
telep engedélyezése, telep bejelentés nyilvántartásba vétele
társasházak törvényességi felügyeletével kapcsolatos eljárás
taxidroszt nyilvántartása, engedélyek kiadása
Mérnöki feladatok
Borbélyné Tóth Gizella
06-28-529-238
beruházások műszaki előkészítése, lebonyolítása
közreműködés közbeszerzések műszaki ügyeiben
Gonda Andrea
06-28-529-167
beruházások műszaki előkészítése, lebonyolítása
közreműködés közbeszerzések műszaki ügyeiben
behajtási engedélyek
Fazekas Tamás
06-28-529-272
beruházások műszaki előkészítése, lebonyolítása
építésügyi tárgyú hatósági bizonyítványok
településképi bejelentési eljárások
környezetirányítási (KIR) feladatok
telekalakítási eljáráshoz kapcsolódó szakhatósági hozzájárulások
munkavédelmi feladatok
közreműködés közbeszerzések műszaki ügyeiben
behajtási engedélyek (súlykorlátos)
Kucsora István
06-28-529-177 (kedd, csütörtök)
városi víz-szennyvíz közmű rendszerrel kapcsolatos műszaki ügyek
Skultéti István
06-28-529-265
út, kerékpárút, járdaépítési beruházások előkészítése, lebonyolítása
városi közlekedéssel kapcsolatos ügyek
városi tömegközlekedéssel kapcsolatos ügyek
közreműködés közbeszerzések műszaki ügyeiben
közútkezelői feladatok (gáz-, víz-,szennyvíz-,hírközlési vezetékek létesítése, kapubehajtó létesítése)
Szakál János
06-28-529-151
út, járdaépítési beruházások lebonyolítása
közvilágítással kapcsolatos ügyek
küzútkezelői feladatok (elektromos vezetékek létesítése)
E-közmű csapadékvíz elvezetéssel kapcsolatos önkormányzati feladatok
közreműködés közbeszerzések műszaki ügyeiben
energetikai ügyek
árvízvédelemmel kapcsolatos ügyek