Archívum: Főépítészi iroda

Iroda szöveg módosítása

Az iroda előkészíti, koordinálja az önkormányzat településrendezéssel kapcsolatos döntéseit, részt vesz a terület- és településfejlesztési döntések megalapozásában. Gondoskodik az épített környezet fejlesztéséről, az építészeti örökség védelméről. Építészeti, városrendezési szempontból közreműködik a városi vagyonhasznosítási feladatok ellátásában.   Ügyfélfogadás Szerdán 8-16:30 óráig, előzetes időpontfoglalást követően, a Dózsa György út 69. szám alatt (VÜSZI Kft. épülete – földszint …

Iroda szöveg módosítása Read More »

PARTNERSÉGI EGYEZTETÉS Gödöllő Város településrendezési eszközeinek és Gödöllő Város településképi rendeletének módosításáról

Ezúton tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy partnerségi egyeztetést tartunk a következő témákban: Gödöllő város településrendezési eszközeinek módosítása (előzetes partnerségi tájékoztatás) Módosítás indoklása: Budapesti Agglomerációhoz tartozó települések esetén Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvény előírja, hogy az e törvény hatálybalépése előtt elfogadott településrendezési eszközöket 2021. december 31-ig felül kell vizsgálni, …

PARTNERSÉGI EGYEZTETÉS Gödöllő Város településrendezési eszközeinek és Gödöllő Város településképi rendeletének módosításáról Read More »

TELEPÜLÉSKÉPI VÉLEMÉNYEZÉSI ELJÁRÁS

Településképi véleményezési eljárás Építési engedélyezési eljárást megelőzően településképi véleményezési eljárást kell kérelmezni valamennyi építési engedély köteles építmény tekintetében, kivéve a településrendezési és építészeti-műszaki tervtanácsokról szóló kormányrendelet szerinti területi építészeti-műszaki tervtanács hatáskörébe tartozó építmények, és a meglévő építmények településképet nem érintő bővítése, átalakítása esetén. Az eljárásra vonatkozó főbb jogszabályok: a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. …

TELEPÜLÉSKÉPI VÉLEMÉNYEZÉSI ELJÁRÁS Read More »

TELEPÜLÉSKÉP-VÉDELMI TÁJÉKOZTATÁS, SZAKMAI KONZULTÁCIÓ

Településkép-védelmi tájékoztatás, szakmai konzultáció A főépítész kérelemre a településképi követelményekről és a településrendezési eszközökben meghatározott követelményekről – a kérelem beérkezésétől számított 8 napon belül – szakmai konzultációt biztosít. Az eljárásra vonatkozó főbb jogszabályok: a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet …

TELEPÜLÉSKÉP-VÉDELMI TÁJÉKOZTATÁS, SZAKMAI KONZULTÁCIÓ Read More »

Partnerségi egyeztetés a Helyi Építési Szabályzat módosításáról

Ezúton tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy elkészült Gödöllő Város helyi építési szabályzata módosításának tervezete a Premontrei utca – Fácán sor – Erdész köz – Köztársaság út által határolt területre vonatkozóan. A tervezet itt tekinthető meg: MEGALAPOZÓ, ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK – RENDELET TERVEZET SZABÁLYOZÁSI TERVLAP 8. SZELVÉNY – TERVEZET SZABÁLYOZÁSI TERVLAP 9. SZELVÉNY – TERVEZET …

Partnerségi egyeztetés a Helyi Építési Szabályzat módosításáról Read More »

Új helyen a főépítészi iroda ügyfélfogadása

Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a Gödöllői Polgármesteri Hivatal Főépítészi Irodája 2021. január 27-től a Dózsa György út 69. szám alatt fogadja az ügyfeleket, szerdánként 8-16.30-ig előzetes időpontfoglalást követően. Telefon 06 28/529-194. A járványügyi helyzetre való tekintettel továbbra is ajánljuk a telefonos és e-mailes kapcsolattartást. Kérjük, az alábbi lehetőségeket vegyék igénybe az előzetes tájékozódáshoz. Ügyféltájékoztatás, …

Új helyen a főépítészi iroda ügyfélfogadása Read More »

Megszakítás