Gödöllői polgármesteri hivatal

Főépítészi iroda

PARTNERSÉGI EGYEZTETÉS (munkaközi tájékoztatás)

Gödöllő Város településrendezési eszközeinek (településszerkezeti terv és helyi építési szabályzat) felülvizsgálatáról

Ezúton tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy elkészült Gödöllő város településrendezési eszközeinek – településszerkezeti tervének és helyi építési szabályzatának – tervezete.

A tervezetek a hatályos településrendezési eszközök, azaz

  • a 85/2009. (IV.23.) sz. önkormányzati határozattal elfogadott Településszerkezeti Terv (TSZT),
  • Gödöllő város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 25/2012. (XI. 15.) sz. önkormányzati rendelet (GÉSZ) és
  • Gödöllő város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 2001. évi 16. (V. 2.) számú önkormányzati rendelet (Szent István Egyetem területére vonatkozó ún. SZIE SZT)

átfogó felülvizsgálata alapján készültek a vonatkozó országos jogszabályi előírásoknak való megfeleltetés érdekében (jogharmonizáció).

A településrendezési eszközök jogszabályi megfeleltetésével párhuzamosan a településkép védelméről szóló 24/2017. (XII.15.) önkormányzati rendelet is felülvizsgálatra került, mely módosításának tervezete szintén elkészült.

A tervezetek megtekinthetők az Önkormányzat honlapján (www.godollo.hu), valamint nyomtatásban a Gödöllő, Petőfi Sándor tér 4-6. szám alatt található ügyfélszolgálaton a Főépítészi Iroda ügyfélfogadási idejében (szerdánként 8.00-16.30-ig).

A tervezetekkel kapcsolatos észrevételeiket, javaslataikat írásban 2018. augusztus 31-ig adhatják meg Gödöllő város főépítészének címezve

  • postai úton: Gödöllői Polgármesteri Hú
  • űivatal Főépítészi Iroda – 2100 Gödöllő, Szabadság tér 7. vagy
  • e-mailen: foepitesz@godollo.hu.

Észrevételeiket, javaslataikat ismertethetik a témában megrendezésre kerülő lakossági fórumon is, mely 2018. augusztus 22-én (szerdán) 17:00 órakor kerül megtartásra a Gödöllői Városi Könyvtár nagytermében (2100 Gödöllő, Dózsa György út 8.).

Dr. Gémesi György

polgármester sk.

Letölthető anyagok:

Változtatási igények

Felülvizsgálat 2018

Rendelet tervezet Gödöllő Város Helyi Építési Szabályzatáról

Tervlapok:

Godollo_SZT_1_szelv_2018

Godollo_SZT_2_szelv_2018

Godollo_SZT_3_szelv_2018

Godollo_SZT_4_szelv_2018

Godollo_SZT_5_szelv_2018

Godollo_SZT_6_szelv_2018

Godollo_SZT_7_szelv_2018

Godollo_SZT_8_szelv_2018

Godollo_SZT_9_szelv_2018

Godollo_SZT_10_szelv_2018

Godollo_SZT_11_szelv_2018

Godollo_SZT_12_szelv_2018

Godollo_SZT_13_szelv_2018

Godollo_SZT_14_szelv_2018

Godollo_SZT_15_szelv_2018

Godollo_SZT_16_szelv_2018

Godollo_SZT_17_szelv_2018

Godollo_SZT_18_szelv_2018

 

Godollo_TSZT_ertekvedelem_2018

Településszerkezeti tervlap

Településkép védelmi rendelettervezet

Hozzászólások
Megszakítás