Főépítészi iroda

TELEPÜLÉSKÉP-VÉDELMI TÁJÉKOZTATÁS, SZAKMAI KONZULTÁCIÓ

Településkép-védelmi tájékoztatás, szakmai konzultáció

A főépítész kérelemre a településképi követelményekről és a településrendezési eszközökben meghatározott követelményekről – a kérelem beérkezésétől számított 8 napon belül – szakmai konzultációt biztosít.

Az eljárásra vonatkozó főbb jogszabályok:

 • a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet
 • a településkép védelméről szóló 24/2017. (XII.15.) önkormányzati rendelet (TKR)

Kérelem benyújtás módja:

A szakmai tájékoztatás megkéréséhez a kérelmező írásos kérelmet elektronikus úton, személyesen vagy postai úton nyújthatja be, illetve ügyfélfogadási időben szóban is kérhető szakmai konzultáció.

Kérelem tartalma:

A kérelemnek nincs kötelezően előírt tartalma.

Csatolandó mellékletek:

Nincs kötelezően előírt melléklet.

Az eljárás illetéke, igazgatási szolgáltatási díja:

A szakmai konzultáció lefolytatása illeték- és díjmentes.

Az eljárás ügyintézési határideje:

A főépítész a kérelem beérkezésétől számított 8 napon belül szakmai konzultációt biztosít.

A szakmai konzultációról a főépítész 5 munkanapon belül emlékeztetőt készít.

A szakmai konzultáció eljárásának rövid leírása:

A Főépítész kérelemre a településképi követelményekről és a településrendezési eszközökben meghatározott követelményekről – a kérelem beérkezésétől számított 8 napon belül – szakmai konzultációt biztosít.

A szakmai konzultáció kérelmezése kötelező

 1. a TKR 1. mellékletén jelölt kiemelt közlekedési utak (I. rendű főút, országos mellékút és helyi gyűjtőút) mentén elhelyezkedő,
 2. Gödöllő város településszerkezeti tervében meghatározott nagyvárosi lakóterület, kisvárosias lakóterület, településközpont terület és intézmény terület építési övezetben található,
 3. az 1. mellékleten jelölt domboldali területen található,
 4. helyi területi vagy egyedi védelemmel érintett vagy
 5. védett épületet tartalmazó utcaszakaszon (védett épület telkétől számított 120-120 méteren belül) elhelyezkedő

ingatlanon történő egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenység esetén.

Fentieken túl a szakmai konzultáció kérelmezése kötelező

 1. a 400 m2 vagy az azt meghaladó bruttó alapterületű építmény rendeltetésének kereskedelmi rendeltetésre változtatása vagy kereskedelmi rendeltetésű építmény jogszabályban meghatározott átalakítása, valamint
 2. több telket érintő vagy több főépítményt eredményező új beépítés

esetén.

A szakmai konzultációról a főépítész 5 munkanapon belül emlékeztetőt készít, amelyben rögzítésre kerülnek a felvetett javaslatok, valamint a főépítész lényeges nyilatkozatai.

A településképi véleményben foglaltak jogkövetkezménye:

Az emlékeztetőben rögzített nyilatkozatok kötik a települési önkormányzatot a településképi véleményezési, bejelentési és kötelezési eljárás során.

További információk:

A szakmai konzultációról tájékoztatás kérhető telefonon, illetve személyesen:

 • telefon: 28/529-194
 • ügyfélfogadás: szerdán 08:00–16:30 óráig előzetes időpontegyeztetést követően (Dózsa György út 69.)

Kapcsolódó dokumentumok, nyomtatványok:

TKR_1 melléklet

 

Hozzászólások
Fontos közlemény: Gödöllő város útjainak és lakókörnyezetének védelméről, a település egyes területeire való behajtás rendjéről és a fizetendő díjakról
This is default text for notification bar
Skip to content