Közigazgatási és Szociális Iroda ügyleírások

ADATIGAZOLÁS

Ügytípus neve: Adatigazolás, E 401 nyomtatvány igazolása

Ügyleírás: Külföldön dolgozó munkavállalók részére a család összetételére vonatkozó igazolás olyan családtagokról, akik után a családi juttatást kérik.

Szükséges okiratok: Az ügyfél hozza a nevére kiállított nyomtatványt.
Személyazonosítására alkalmas fényképes igazolvány, és lakcímigazolvány. (Szükség esetén házassági anyakönyvi kivonat, vagy jogerős ítélet a házasság felbontásáról.) Kiskorúak születési anyakönyvi kivonata.

Alkalmazott jogszabályok: A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény és a végrehajtására kiadott 146/1993. (X. 26.) kormányrendelet.