Gödöllői polgármesteri hivatal

Közigazgatási és Szociális Iroda ügyleírások

-
-
ANYAKÖNYVI HATÓSÁGI BIZONYÍTVÁNY KIADÁSA

ANYAKÖNYVI HATÓSÁGI BIZONYÍTVÁNY KIADÁSA

Ügyintézés határideje, díja: A kérelemre általános tételű illetékbélyeget kell felragasztani. Illetékköteles: (3.000,-Ft)

Illetékesség: Országos

Ügyleírás: A hatóság, ha az anyakönyvi kivonat adattartalmától eltérő adatkör igazolását kérik az ügyfél kérelmére anyakönyvi hatósági bizonyítványt ad ki.

Az anyakönyvi hatósági bizonyítvány tartalmazza a kérelmező által igazolni kért adatot, természetes személy természetes személyazonosító adatait, vagy – ha a kérelmező nem természetes személy – nevét, székhelyét vagy telephelyét, képviselőjének nevét.

Szükséges okiratok: Ügyfél kérelme

Alkalmazott jogszabályok:        

– Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi. I. tv. 73.§.(1) bek.  b pontja, 74 §.

– Az anyakönyvi feladatok ellátásának részletes szabályairól szóló 429/2017. (XII.20.) Kormányrendelet 14 §.

– Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016.évi CL. tv. 94. §, 95.§.

– Az illetékről szóló 1990. évi XCIII. tv. X. Melléklet 1. pontja.

Kapcsolódó dokumentumok, nyomtatványok:

Egyéb, fontos tudnivalók:

Megszakítás