Közigazgatási és Szociális Iroda ügyleírások

ÁPOLÁSI DÍJ

ÁPOLÁSI DÍJ

Ügytípus neve: Települési támogatásként folyósított ápolási díj

Ügyleírás: 1993. évi III. tv. 45. §-a alapján települési támogatás keretében nyújtható támogatás a 18. életévét betöltött, tartósan beteg hozzátartozójának ápolását, gondozását végző személy részére.

Települési támogatásként ápolási díj állapítható meg méltányosságból azon kérelmező részére:

– aki 18. életévét betöltött, tartósan beteg hozzátartozója ápolását, gondozását végzi,
– amennyiben családjában az egy főre eső havi nettó jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át (2021. évben: 42.750,- Ft), egyedülálló esetében a 200 %-át (2021. évben: 57.000,- Ft)
– bejelentett munkaviszonyát a kérelem benyújtásakor megszüntette annak érdekében, hogy tartósan beteg hozzátartozóját ápolja,
– létfenntartást biztosító vagyona nincs,
– kérelmező az ápolttal tartási, vagy életjáradéki szerződést nem kötött.

Szükséges okiratok:
– a családtagok elmúlt havi nettó jövedelméről szóló igazolások,
– a háziorvos igazolása arról, hogy az ápolt tartósan beteg és önmaga ellátására képtelen,
– igazolás arról, hogy a kérelmező a beteg személy gondozása következtében munkaviszonyát megszüntette, vagy a továbbiakban csak napi 4 órában tudja folytatni.

Alkalmazott jogszabályok: 2016. évi CL. törvény., 1993. évi III. törvény, 63/2006.(III.27.) Korm. rendelet, 3/2015.(II.6.) számú önkormányzati rendelet

Kapcsolódó dokumentumok, nyomtatványok: vagyonnyilatkozat

Egyéb, fontos tudnivalók: havi rendszeres pénzellátás (havi összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 80 %-a (2021. évben 22.800,- Ft), szolgálati időnek nem minősül

Megszakítás