Közigazgatási és Szociális Iroda ügyleírások

HATÓSÁGI BIZONYÍTVÁNY KÉRELEM

Ügytípus neve: Hatósági Bizonyítvány kérelem

Ügyintézés határideje, díja: Sommás eljárás esetén 8 nap, illetékköteles,  3.000.-Ft, illetékbélyegben kell megfizetni.

Illetékmentes:
– a felsőoktatási intézményi ügyintézéshez, közös lakcím igazolására (1990.évi XCIII.tv.33.§(2) 11.pont alapján illetékmentes)

Illetékesség: Gödöllő közigazgatási területén bejelentett lakóhely vagy tartózkodási hely.

Ügyleírás: Az ügyfél adatainak igazolása hatósági bizonyítvány formájában.

Szükséges okiratok: Személyazonosításra alkalmas fényképes igazolvány, lakcímigazolvány. Amennyiben meghatalmazott jár el az ügyben, akkor két tanú aláírásával ellátott meghatalmazás szükséges

Alkalmazott jogszabályok: A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény, és a végrehajtására kiadott 146/1993. (X. 26.) kormányrendelet., valamint az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016.évi CL.tv. 94.§.95.§

Kapcsolódó dokumentumok, nyomtatványok:

hatósági bizonyítvány – felsőoktatási

kérelem hatósági bizonyítvány kiadására

Egyéb, fontos tudnivalók: Olyan adat, tény igazolása adható ki, melyre vonatkozóan a hatóság adattal rendelkezik.