Közigazgatási és Szociális Iroda ügyleírások

KÖZTEMETÉS

Share on print
Nyomtatás
Share on email
Küld el emailben

Ügytípus neve: Köztemetés

Ügyleírás: A haláleset helye szerint illetékes települési önkormányzat képviselő-testülete – a halálesetről való tudomásszerzést követő huszonegy napon belül – gondoskodik az elhunyt személy közköltségen történő eltemettetéséről, ha
a) nincs vagy nem lelhető fel az eltemettetésre köteles személy, vagy
b) az eltemettetésre köteles személy az eltemettetésről nem gondoskodik.
Az elhunyt személy utolsó lakóhelye szerinti települési önkormányzat
a) a költségeket hagyatéki teherként a területileg illetékes közjegyzőnél bejelenti, vagy

  1. b) az eltemettetésre köteles személyt a köztemetés költségeinek megtérítésére kötelezi.

 

Elbírálás szempontjai: Közköltségen eltemetett személy hozzátartozója
a.) részben, vagy egészben mentesülhet a köztemetés költségeinek megtérítése alól, amennyiben családjában az egy főre eső havi nettó jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %- át (42.750 Ft), egyedülálló esetén a 200%-át (57.000 Ft),
b.) részére részletfizetés engedélyezhető, amennyiben a visszafizetendő összeg meghaladja családja havi nettó jövedelmének 50 %-át. A részletfizetés legfeljebb 12 hónapra engedélyezhető abban az esetben, ha a családban az egy főre eső havi nettó jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %- át (57.000 Ft), egyedülálló esetén a 250%-át (71.250 Ft) és vagyonnal nem rendelkezik.

Szükséges okiratok: – jövedelemigazolás

Alkalmazott jogszabályok: 1999. évi XLIII. tv., 1993. évi III. tv., 63/2006.(III.27.) Korm. rendelet, 3/2015.(II.6.) számú önkormányzati rendelet

Kapcsolódó dokumentumok, nyomtatványok:

Kérelem közköltségen történő temetés elrendeléséhez: Koztem.kerelem

Share on print
Nyomtatás
Share on email
Küld el emailben
Fontos közlemény: Gödöllő város útjainak és lakókörnyezetének védelméről, a település egyes területeire való behajtás rendjéről és a fizetendő díjakról
This is default text for notification bar
Skip to content